Pichan Tại 25-6-2016 19:15:09

http://67.media.tumblr.com/717913aa1fb992b6f701aacc14c309bb/tumblr_o992q10ygS1taa1z6o2_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/2f134dc424d94be21a4457e08f5094fb/tumblr_o992q10ygS1taa1z6o1_1280.png

http://67.media.tumblr.com/e6dfeb77354ddd1c5fd090ac184cc721/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo1_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/c6aa9880d1cf987e6c34f5735a137ca5/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo4_r2_400.gif

http://67.media.tumblr.com/55fb61310c47149bd221a819fcf17c7c/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo5_r2_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/578bf677aba337e27cff44b3de9c75dc/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo3_r1_400.gif

Cre: kdramastuff, jhope-jung

Pichan Tại 25-6-2016 19:18:17

http://66.media.tumblr.com/e430ad82d71bfaa6d9c504a4fdc7ca3e/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo2_r1_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/410d9ee633bae0d90f5028619e9dd308/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo6_r3_400.gif

http://66.media.tumblr.com/96e1f6e2d70b1401cc49c22003dd6261/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo7_r1_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/7529e9224c1bbc6b23f8f88041938454/tumblr_o98nu4lsmm1rj3x1bo8_r3_400.gif

Cre: jhope-jung

Pichan Tại 25-6-2016 19:21:17

http://66.media.tumblr.com/14dda65c5d1777472dbb8718b1975cef/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo2_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/63abf7f8eb0e83836c0ef169db310e24/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo1_400.gif

http://67.media.tumblr.com/e63a39d167cd062a2fc53a7dc859943d/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo3_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/d2a9ad976b9fde9827439faeeae8f6d0/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo7_400.gif

Cre: salineee

Pichan Tại 25-6-2016 19:25:10

http://67.media.tumblr.com/3e4d4639c4cb86a3a52a230045c75684/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo6_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/fc35f12a53679c7138f64a708bc12175/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo8_400.gif

http://66.media.tumblr.com/43e6f5a33219882af944bdec8201ba4d/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo5_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/806e81aa75187cd87173058a7f03f1cf/tumblr_o85opoVUUF1sq7hzoo4_400.gif

Cre: salineee

Pichan Tại 25-6-2016 19:27:55

http://66.media.tumblr.com/4d4ab72e07c7e2d02a245e48b68b3cc3/tumblr_o997wnqu4p1taa1z6o4_540.gifhttp://66.media.tumblr.com/308dedbc55bce8012ee9b55bef6e6721/tumblr_o997wnqu4p1taa1z6o3_540.gifhttp://66.media.tumblr.com/57105acc42f46f6c0d8a01026e409dca/tumblr_o997wnqu4p1taa1z6o2_540.gifhttp://67.media.tumblr.com/6f32fd5b78037ed0ffea36ae0e2616bf/tumblr_o997wnqu4p1taa1z6o1_540.gif

Cre: kdramastuff

Pichan Tại 25-6-2016 19:38:34

http://67.media.tumblr.com/1868606eb56487ecf57cb8d0821060d4/tumblr_o9947vCmj11taa1z6o3_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/c5a6bbfb87c9fc9459794068673ddfe1/tumblr_o9947vCmj11taa1z6o4_1280.pnghttp://65.media.tumblr.com/261069eaa60a10192b62a6f70af17389/tumblr_o9947vCmj11taa1z6o1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/41ca0d110cb143890dc6e0e09722ab80/tumblr_o9947vCmj11taa1z6o5_1280.png

Cre: kdramastuff

Pichan Tại 25-6-2016 19:40:39

http://67.media.tumblr.com/42f1195b5fa5c67e64f266939e472f9a/tumblr_o992swf4r91taa1z6o1_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/6d149d3e3342aedfddcca2a71d977fef/tumblr_o992swf4r91taa1z6o2_1280.png

http://66.media.tumblr.com/213245ba355d52d958576c7b87c9bdef/tumblr_o993f2v1gq1taa1z6o1_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/5fce173b9ff7ba17c00d376aa28608a6/tumblr_o993f2v1gq1taa1z6o3_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/6b2174ee5b58bf7dff0a2b479c490de6/tumblr_o993f2v1gq1taa1z6o2_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/5cc17ae4f6320624302365b1c5af37c4/tumblr_o993f2v1gq1taa1z6o9_1280.png

Cre: kdramastuff

Pichan Tại 25-6-2016 19:53:23

http://66.media.tumblr.com/98d4af8e903e4de4be50e96be1f691f7/tumblr_o995y5NEqq1taa1z6o3_1280.pnghttp://65.media.tumblr.com/9e52f32c30f40ae34fa5658478506bad/tumblr_o995y5NEqq1taa1z6o4_1280.png

http://67.media.tumblr.com/904bdcb7bf1bb41afbd16501296ff99f/tumblr_o995wh5X3R1taa1z6o1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/08f5a769a989ba4cc3332529f2d2309f/tumblr_o995wh5X3R1taa1z6o3_1280.png

Cre: kdramastuff

Pichan Tại 25-6-2016 19:54:28

http://67.media.tumblr.com/419923bd933ec678d0c2060198efc319/tumblr_o8i6ouXLK01uq4zv4o4_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/f08cf7493f8505e5822224b79b56ca3f/tumblr_o8i6ouXLK01uq4zv4o8_r1_400.gif

http://66.media.tumblr.com/0ec070904e820b7d64eeb5cd9ca0bd53/tumblr_o8i6ouXLK01uq4zv4o1_r1_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/5997d146e9973c3d6c9a9a292922c325/tumblr_o8i6ouXLK01uq4zv4o7_r1_400.gif

Cre: banghae

Pichan Tại 25-6-2016 20:00:15

http://67.media.tumblr.com/8cdd370696f9bdbb76026b738d847927/tumblr_o99if1LEjw1shsx82o6_250.gifhttp://67.media.tumblr.com/4af1aa9fdffe682f078555d9dc793a87/tumblr_o99if1LEjw1shsx82o5_250.gif

http://66.media.tumblr.com/0351ef8d783e32a36d27b0c1659eb6b8/tumblr_o99if1LEjw1shsx82o4_250.gifhttp://66.media.tumblr.com/91f73aaf948822833f045deef7e6f86d/tumblr_o99if1LEjw1shsx82o8_250.gif

Cre: k-is-for-korea
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Phiên bản đầy đủ: Kim Ah-Joong - 김아중