quynhchul Tại 12-3-2014 14:08:15

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03051.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03052.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03053.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03054.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03055.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03056.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/03/joong03057.jpg

cre: dantri

quynhchul Tại 12-3-2014 14:17:28

http://img39.imageshack.us/img39/7905/30583210.jpg

http://img40.imageshack.us/img40/7776/76812330.jpg

http://img38.imageshack.us/img38/9109/35899635.jpg

http://img200.imageshack.us/img200/5895/66466864.jpg

cre: soompi

quynhchul Tại 12-3-2014 14:19:55

http://mundohallyu.files.wordpress.com/2011/04/kim-ah-joong_w-korea.jpg?w=560

http://mundohallyu.files.wordpress.com/2011/04/kim-ah-joong_w-korea1.jpg?w=560

http://mundohallyu.files.wordpress.com/2011/04/kim-ah-joong_w-korea2.jpg?w=560

http://mundohallyu.files.wordpress.com/2011/04/kim-ah-joong_w-korea3.jpg?w=560

cre: mundohallyu

quynhchul Tại 12-3-2014 14:22:42

http://doramakun.ru/thumbs/users/7581/PHOTO-GALLERY/Kim-Young-Kwang/W-Korea-May-2011/W-Korea06-541.jpg

http://doramakun.ru/thumbs/users/7581/PHOTO-GALLERY/Kim-Young-Kwang/W-Korea-May-2011/W-Korea04-555.jpg

cre:doramakun

quynhchul Tại 12-3-2014 15:34:41

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_1.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_2.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_3.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_4.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_5.jpg

cre: xalo

quynhchul Tại 12-3-2014 15:37:56

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_6.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_7.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_8.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_9.jpg

http://static.xalo.vn/images/news/20130331/1631/17/kim_ah_joong_sanh_dieu_va_loi_cuon_10.jpg

cre: xalo

quynhchul Tại 14-3-2014 00:57:09

Highcut vol 54
http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_2c60fd22_54ED98B8EC9DB4EBB681-5.jpg


http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_e09fa7ad_54ED98B8+EAB980EC9584ECA491-02.jpg

http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_2cfde3c5_54ED98B8+EAB980EC9584ECA491-03.jpg

http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_f838244a_54ED98B8+EAB980EC9584ECA491-04.jpg

http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_453031e0_EAB980EC9584ECA491+ED919CECA780.jpg

http://www.highcut.co.kr/data/geditor/1106/599321371_1df53189_54ED98B8+EAB980EC9584ECA491-01.jpg


cre: highcut

quynhchul Tại 6-4-2014 01:08:25

Kim Ah Joong - Beauty+ Magazine December 2013
http://37.media.tumblr.com/7a438102f91d027ca45479e816711e70/tumblr_n3i72kmux91rcoad1o1_1280.jpg

http://37.media.tumblr.com/01c2cdf4a66c683cb8883c32770ce0dc/tumblr_n3i73iUUy21rcoad1o1_1280.jpg

http://37.media.tumblr.com/fcc6701d0a0dfd71b5866d64e7a37f41/tumblr_n3i74nWz5d1rcoad1o1_1280.jpg

cre: kmagazinelovers

quynhchul Tại 6-4-2014 01:28:20

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/5rbq9gnl1tupne7e91wshoy7hxek4emx.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/497nq3xrin84armnxn9ieqascd13svel.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/rpdk2wmqcgg0nku8mow5i4of12vjhmmz.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/2qatcmaftge7qz53eqwmjbsa3dkapxzh.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/32veppou4c6u8qfwz4gdwo15jbeshu70.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/mre38sm2viltyrgolns82i3ak8trrpq5.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/8uw6d0wzh9j7pql144yucrvmoe57uk1s.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/6nn0nazu09roo3fhw53ylnbzs6wcgnvc.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/xk3i9654ael6baphaazrcwxspqx1slnf.jpg

http://www.bntnews.co.uk/images/slide/2013/wnbxvpz9evm489tkj2zhxwu0hy4df3v3.jpg

cre: bntnews

quynhchul Tại 6-4-2014 01:39:32

http://sin.stb.s-msn.com/i/13/24D792E9C0EBA923D3E9EA63746934.jpg

http://sin.stb.s-msn.com/i/A3/12DFA5CE60CA234474BA95955E6.jpg

http://sin.stb.s-msn.com/i/C0/2FA674FE40431F306B247162747BA.jpg

http://sin.stb.s-msn.com/i/77/EE138F3A6156B05B7F8FC0AB1286A9.jpg

http://sin.stb.s-msn.com/i/33/FBABA2C7B9A3F2E98CB07E63A145.jpg

cre: entertainment
trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Phiên bản đầy đủ: Kim Ah-Joong - 김아중