rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 10:37:38

Ceci TQ số ra tháng 9 / 2009

http://i.imgur.com/F52anTF.jpg
http://i.imgur.com/1sQWLVi.jpg http://i.imgur.com/PytYFJQ.jpg http://i.imgur.com/qDxS7Uy.jpg

saryre.blogspot

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 10:40:20

Tạp chí Bazaar Harper 2011 - Kim Ah Joong

http://i.imgur.com/FnKwS41.jpg
http://i.imgur.com/zP6856q.jpghttp://i.imgur.com/FadAQHI.jpg

vehilien.wordpress

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 10:46:06

Osen 2013

http://i.imgur.com/zqWiORT.jpg

http://i.imgur.com/H78oXcF.jpghttp://i.imgur.com/IYC1dEn.jpghttp://i.imgur.com/RzEseeL.jpghttp://i.imgur.com/pX4vY4C.jpghttp://i.imgur.com/YY5dOLZ.jpghttp://i.imgur.com/DJaolU4.jpghttp://i.imgur.com/GEeCTAG.jpghttp://i.imgur.com/pkCBhRw.jpghttp://i.imgur.com/7CC1TBT.jpg

news.go

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 10:51:46

Kim Ah Joong - Elle 2012

http://i.imgur.com/Tp1cm34.jpg
http://i.imgur.com/qeDycN6.jpghttp://i.imgur.com/w1Qq2yT.jpghttp://i.imgur.com/a3Wb8AI.jpghttp://i.imgur.com/aeLs7j5.jpg

vehilien.wordpress

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 11:08:25

Yetts hè 2008

http://i.imgur.com/hnTF7Un.jpg

http://i.imgur.com/Fu5jSrc.jpghttp://i.imgur.com/LGd9sOD.jpg http://i.imgur.com/kaiCsob.jpghttp://i.imgur.com/OgE77z1.jpghttp://i.imgur.com/IZE7zyM.jpghttp://i.imgur.com/UeSXTGK.jpghttp://i.imgur.com/jpV6fiK.jpg http://i.imgur.com/v25IdDY.jpghttp://i.imgur.com/im1OEqv.jpghttp://i.imgur.com/us7H8x8.jpg

Yetts

quynhchul Tại 3-12-2013 13:16:06

Kim Ah Joong - Beauty+ tháng 12/2013

http://31.media.tumblr.com/57644b3015689a9010c15593f9c6b3e9/tumblr_mwucgb5Ms91rcoad1o1_1280.jpg


http://24.media.tumblr.com/3cff7dfb9df1c00aacbc37986686f535/tumblr_mwucf2uIol1rcoad1o1_1280.jpg

http://25.media.tumblr.com/29f3caf0587da323866276b7ec960642/tumblr_mwucedpP7D1rcoad1o1_1280.jpg

http://25.media.tumblr.com/12ace09000958fb914af2c58e6abc8c0/tumblr_mwucfnnCPH1rcoad1o1_1280.jpg

cre: kmagazinelovers

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 20:49:22

Họp báo ra mắt phim “Catch Me”

http://i.imgur.com/3harEla.jpg

http://i.imgur.com/0wXLl8B.jpghttp://i.imgur.com/i9MnJ2y.jpghttp://i.imgur.com/T7NQmZ5.jpghttp://i.imgur.com/Cddb3B6.jpghttp://i.imgur.com/ill53co.jpghttp://i.imgur.com/yq2mnWe.jpghttp://i.imgur.com/m6q0qGc.jpghttp://i.imgur.com/hJXA8Z4.jpg

i24h.net

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 20:57:39

Kim Ah Joong - Grazia May 2013

http://i.imgur.com/UFDZzKk.jpg

http://i.imgur.com/agbjbJK.jpg http://i.imgur.com/3AisX1Y.jpg http://i.imgur.com/AIkn9nc.jpg http://i.imgur.com/a6EseGU.jpg http://i.imgur.com/0VPcunf.jpg http://i.imgur.com/GxfyMJI.jpg http://i.imgur.com/7nR4sl0.jpg http://i.imgur.com/KhN2Vm2.jpg http://i.imgur.com/CReWdqL.jpg

beautifulkoreanartists

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 21:01:44

Kim Ah Joong - Marie Claire December 2013

http://i.imgur.com/2io95F5.jpg

http://i.imgur.com/0v0UyOH.jpghttp://i.imgur.com/AIuHQKb.jpghttp://i.imgur.com/e29Sbtc.jpg

beautifulkoreanartists

rungmuanhietdoi Tại 3-12-2013 21:08:24

http://i.imgur.com/EtQqtb1.jpg

http://i.imgur.com/b6laEtf.jpg http://i.imgur.com/m5lUVH7.jpg http://i.imgur.com/W0OK7lm.jpg http://i.imgur.com/UUibZVK.jpg http://i.imgur.com/1zZuK1o.jpg

blogspot
trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Phiên bản đầy đủ: Kim Ah-Joong - 김아중