Pichan Tại 6-8-2016 19:52:39

http://66.media.tumblr.com/d78e533c8a70c5ba08c29f462d495804/tumblr_oat835DQQS1sj69pko1_1280.jpghttp://66.media.tumblr.com/7dd37e463ccab5e93eeeb54dc0216096/tumblr_oat835DQQS1sj69pko2_1280.jpg

http://67.media.tumblr.com/478083be0b0d994ec65d3efef1cba4a5/tumblr_oarh44D5eH1tkneo3o1_540.jpghttp://66.media.tumblr.com/667efcd4495f534cc9e43c5f99f971a6/tumblr_oarh44D5eH1tkneo3o2_540.jpg

Cre: jkdramaniac, grrrlsoverdramas

Pichan Tại 6-8-2016 20:05:22

http://67.media.tumblr.com/7516bb43cd4f23617f6fed64feb775f5/tumblr_oargqc6Xe51tkneo3o1_540.jpghttp://67.media.tumblr.com/7fbb7dd6b1e503ecb8776d43c86f20a8/tumblr_oargqc6Xe51tkneo3o2_540.jpg

http://66.media.tumblr.com/4356f200ae250937e8349ddd55d5aac3/tumblr_oadgjij84K1tkneo3o1_540.jpghttp://67.media.tumblr.com/88155102cf3e8668ab37254f0d0d9698/tumblr_oadgjij84K1tkneo3o2_540.jpg

http://66.media.tumblr.com/baa13109983015c13cdf50fc0894a2de/tumblr_oaaewfuSSf1tkneo3o1_540.jpghttp://66.media.tumblr.com/22b43463f07c4c992975ba3134c5e51b/tumblr_oaaewfuSSf1tkneo3o2_540.jpg

Cre: jkdramaniac

Pichan Tại 6-8-2016 20:10:27

http://67.media.tumblr.com/7697e9549012597ab28a9ccaa84fd6a5/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo1_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/6644fde1f227c14b70fdbe722e0bb844/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo2_400.gif

http://66.media.tumblr.com/c9d42b52284f0a8aa64ee253846a3419/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo3_400.gifhttp://67.media.tumblr.com/635061fe6ebd7b2ac63cee8bdb9a015c/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo4_400.gif

Cre: aboutdoramas

Pichan Tại 6-8-2016 20:13:51

http://67.media.tumblr.com/56d71e5bcc39905c0e376d695ae18409/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo6_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/b97ffd58e3ec2974a6a54b17d47020db/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo5_400.gif

http://66.media.tumblr.com/559bef75d84de720185a2f236396ab74/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo7_400.gifhttp://66.media.tumblr.com/cb6c6a2f8eb6a6813f47bbe189ff72a7/tumblr_o9oatwtOjP1r0nsxwo8_400.gif

Cre: aboutdoramas

Pichan Tại 13-8-2016 19:47:12

http://66.media.tumblr.com/9ec3a24aeaf850f4c377a3831e9167c7/tumblr_oaov8ydz6H1unrbkao1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/9bd25a53db7660d3f67f8df4711ad5e4/tumblr_oaov8ydz6H1unrbkao2_1280.png

http://66.media.tumblr.com/8c757d6a349862709b099af82bbee8b2/tumblr_oaaxf0intU1unrbkao2_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/c92d25f973816bc7bb9683dbfa9a0806/tumblr_oaaxf0intU1unrbkao1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/52059ab1b9d266b368847abe928951d8/tumblr_oaaxf0intU1unrbkao3_1280.png

Cre: kdramafeed

Pichan Tại 13-8-2016 19:48:24

http://66.media.tumblr.com/0fd6c6698bb7eea732c60ada7d6b9c9a/tumblr_o9ylb7QJxs1taa1z6o1_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/754abe7f5e3782556db2dd5fb8bafc4a/tumblr_o9ylb7QJxs1taa1z6o2_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/49398ee377e7af311667e876a0df6917/tumblr_o9ylb7QJxs1taa1z6o3_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/db1895f87030441a69e61c22814e4ad1/tumblr_o9ylb7QJxs1taa1z6o4_1280.pnghttp://65.media.tumblr.com/348734f0f40e37a504213b2a95c6c65d/tumblr_o9ylb7QJxs1taa1z6o7_1280.png

Cre: kdramafeed

Pichan Tại 13-8-2016 19:58:53

http://67.media.tumblr.com/0599d4ca2e0f37fce4fd5b3386c99662/tumblr_o9m2o7zH7e1unrbkao2_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/94d7340013e3fdb6dd1f00b3d7ec8229/tumblr_o9m2o7zH7e1unrbkao3_1280.pnghttp://65.media.tumblr.com/530f10d993253a304f55200441a39a79/tumblr_o9m2o7zH7e1unrbkao4_1280.png

http://66.media.tumblr.com/3512b9482736a9634f511708f6ee3054/tumblr_o9m1grBS101unrbkao1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/7b88a34485d3de5926fdbad147e2fffc/tumblr_o9m1grBS101unrbkao2_1280.png

Cre: kdramafeed

Pichan Tại 13-8-2016 20:09:17

http://67.media.tumblr.com/43fd4f996f95e1fa989dec8b738a168c/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/899d6cf4e854e66b03d330ea78c8b506/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao2_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/2c99ccb9ca1cd9eec601e637bdce5f00/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao6_1280.pnghttp://67.media.tumblr.com/bb976a592771a065084950033ed96937/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao4_1280.png
http://67.media.tumblr.com/b1a215c3f5df5a95860d4d7759ffb666/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao5_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/7a4cbc91988c4b669e6cf53eba82a8e3/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao3_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/aaf9eb1e0122925e203b1ff794b04544/tumblr_o9k6nmKXKi1unrbkao7_1280.png

Cre: kdramafeed

Pichan Tại 13-8-2016 20:12:41

http://67.media.tumblr.com/997c28a0d05c08e3246d8f7cc186e41a/tumblr_o9a16umOax1unrbkao1_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/c096fa5c3af956692ce97e20134c8265/tumblr_o9a16umOax1unrbkao3_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/daa76963f843841bba1e13895668e4e9/tumblr_o9a16umOax1unrbkao2_1280.pnghttp://65.media.tumblr.com/70c6b506eaffee3a6b341a9737e31992/tumblr_o9a16umOax1unrbkao4_1280.png

http://66.media.tumblr.com/8662e0867a2833b18119e5fe7e1fdb71/tumblr_o98c6blB6F1unrbkao2_1280.pnghttp://66.media.tumblr.com/53829cb29f5b8275e9737a807e05d246/tumblr_o98c6blB6F1unrbkao1_1280.png

Cre: kdramafeed

tuan1993tl Tại 19-12-2016 10:49:20

https://pbs.twimg.com/media/C0Ahi8jUQAAwJSt.jpg

https://pbs.twimg.com/media/C0AhjPCUAAIinP_.jpg

cre: twitter
trang: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Phiên bản đầy đủ: Kim Ah-Joong - 김아중