sid Tại 22-9-2011 16:42:31

Choi Jung Won - 최정원

Choi Jung Won - 최정원


http://img.news.yahoo.co.kr/picture/c4/20070106/20070106101607428c4_101738_0.jpg


Ngày sinh: 10.3.1981
Chiều cao: 168 cm
Cân nặng: 47 kg

Các phim đã tham gia :
Famous Princesses (KBS2, 2006)
Tropical Nights in December (MBC, 2004)
All In (SBS, 2003)
Lovers 연인 (SBS, 2003)

Giải thưởng
2006 KBS Acting Awards: Excellence Award
2006 KBS Acting Awards: Popularity Award

Website :
www.cyworld.com/pinkppo
http://cafe.daum.net/rain
www.jinji-jw.com
http://star.patzzi.com/jungwon/main.asp

lusita_law Tại 5-4-2013 13:24:35

                           Tổng hợp ảnh thời trang ABLADY

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-1_zps44b2ba90.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-2_zpsaaa2b0e9.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-3_zpse760b976.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:26:26


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-5_zps94125143.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-6_zps138162c7.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-7_zps14e11124.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:29:23


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-53_zpsba78c3a5.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-51_zpsd4a06928.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jngwon-54_zps3060241d.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:30:28


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-45_zps345fe0c9.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-44_zpse5a9036c.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-43_zpse9d5f6cc.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:32:28


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-37_zps4e67ff0e.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-36_zps2f5862a7.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-35_zpsa2b0fd6b.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:33:54


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-34_zps17160057.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon33_zps0c0f85eb.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-32_zps50832eb3.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:35:16


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-31_zps665389a5.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-30_zpsa0bf5c02.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-21_zpsb30d2606.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:36:28


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-20_zps97fee2ec.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-19_zpsea47eeb0.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-18_zps3d54a48a.jpg

Cr: Baidu

lusita_law Tại 5-4-2013 13:37:41


http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-17_zps6a493e4e.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-16_zps053a1256.jpg

http://i1354.photobucket.com/albums/q689/sita218hdu/jimingif/jwfashion/jungwon-15_zpsf9f8ef6f.jpg

Cr: Baidu
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Choi Jung Won - 최정원