Bow Tại 20-9-2011 12:48:04

Vogue

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/99762034b55d8b685ab5f512.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/5710590f5149ac796159f304.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/58923ed34196cd533bf3cf3b.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/6272b13825f03491d4622534.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/4709bb19dd6acc1642a9ad3a.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/995b3dfaf60af3da9f514612.jpg

Bow Tại 20-9-2011 12:49:21


http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/97e842ed64edf087b21cb12a.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/029edd6231f36d8ee6113a12.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/19bb3ed19383c26b9a502739.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/7cf1c3efd8963065adafd52b.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/07ccfe03404a21243812bb13.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/3fd74f104cd440afc2ce7912.jpg

Bow Tại 8-4-2012 01:51:03

Z-Zin

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160900383836040501621_000.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_011.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_010.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_006.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_005.jpg

Bow Tại 8-4-2012 01:52:17

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_007.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_004.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_002.jpg


http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_001.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/56144072201203160851013960818916604_003.jpg

@dc

sis_wanabe Tại 13-6-2012 22:06:44

Nam diễn viên Hyun Bin gần đây ở Berlin để tham dự Liên hoan phim Berlin quốc tế lần thứ 61. High Cut magazine đã cắt tiều liệu trong chuyến đi của anh đến Berlin trong vấn đề mới nhất của họ, Vol. 48.

Thể thao trang phục tuyệt vời, hãy kiểm tra những hình ảnh trong 32 trang tạp chí có hình anh ấy :
http://farm6.static.flickr.com/5014/5533406463_ddfccafe3c_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5094/5533989184_aa8651e071_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5097/5533408303_6e0b7948f6_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5097/5533408303_6e0b7948f6_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5297/5533990840_12450a04c2_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5292/5533990686_f20f7d057f_z.jpg

cr: http://lovehyunbin4ever.wordpress.com/2011/03/21/high-cut-documents-hyun-bins-trip-to-berlin/

sis_wanabe Tại 13-6-2012 22:08:01

http://farm6.static.flickr.com/5019/5533407799_3a227a6a81_z.jpghttp://farm6.static.flickr.com/5100/5533407661_b97b22b412_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5297/5533407553_81e93e5842_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5055/5533990120_11fcda02f8_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5015/5533989922_a6a40805b1_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5173/5533407071_83fdccf858_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5092/5533406921_da24f21bd2_z.jpg

cr: http://lovehyunbin4ever.wordpress.com/2011/03/21/high-cut-documents-hyun-bins-trip-to-berlin/

sis_wanabe Tại 13-6-2012 22:08:56

High Cut documents Hyun Bin’s trip to Berlin
http://farm6.static.flickr.com/5092/5533406297_71445b3fef_z.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5094/5533989330_c95d1c7693_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5053/5533991354_2da7b1e8ac_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5253/5533991176_8d071cf386_z.jpg


cr: http://lovehyunbin4ever.wordpress.com/2011/03/21/high-cut-documents-hyun-bins-trip-to-berlin/

sis_wanabe Tại 13-6-2012 22:11:14

Tất nhiên, bạn không thể bỏ lỡ trên 26 trang outtakes bổ sung:
http://farm6.static.flickr.com/5218/5533389825_b4bc3792e8_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5140/5533972632_30d6392c08_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5297/5533972740_472fe50694_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5092/5533972940_037baa4c66_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5172/5533973098_9bec0559ea_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5095/5533390583_3e8924c45e_z.jpg

cr: http://lovehyunbin4ever.wordpress.com/2011/03/21/high-cut-documents-hyun-bins-trip-to-berlin/

sis_wanabe Tại 13-6-2012 22:12:17

http://farm6.static.flickr.com/5096/5533973530_dc889a278b_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5132/5533390977_a696ce869f_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5097/5533973770_256346c004_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5260/5533391205_9a511cc7ac_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5179/5533391351_97cc71e4ef_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5134/5533974176_4bd685e9cf_z.jpg

cr: http://lovehyunbin4ever.wordpress.com/2011/03/21/high-cut-documents-hyun-bins-trip-to-berlin/

sis_wanabe Tại 1-10-2012 14:03:48

Japan Official fansclub (Space)

http://nr0.upanh.com/b3.s30.d1/75029bae21b7bbf9d6363243f2be92c0_49646760.603620473864949310824626170986n.jpg

http://nr0.upanh.com/b1.s32.d1/fbcbf7ac39de0d765ed204d452946ff3_49799730.420570373173492756931575170942n.jpg

FB
trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Magazine-Album] Tổng hợp ảnh trên các tạp chí