Bow Tại 18-9-2011 21:23:13

[Magazine-Album] Tổng hợp ảnh trên các tạp chí

http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox11.gifhttp://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox11.gifhttp://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox11.gif
http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox11.gifhttp://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox11.gif

Tổng hợp ảnh trên các tạp chí
(*): Sắp xếp theo thứ tự mới nhất2011http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox.gif

10 Asia

Cine 21

High Cut

Movie week

Vouge

Z-Zin

High cut documentary


2010http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox.gif

Cosmopolitan & single

High Cut

Bazzar

Marie claire

Tạp chí Nhật


2009http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox.gif

Ceci

Arena

Vogue

TV daily, Newsen...

10 Asia, Cine 21

Yonhap

Tạp chí Nhật


2008http://www.matcuoi.com/smilies/Red_fox.gif

10 Magazine

Others

Bow Tại 19-9-2011 22:14:44

2008

10 magazine

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/4a542038ec423539b8998f89.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/6bcb51ee301f89e6b2fb9588.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/a40c3d2aff2ecc255343c188.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/79f456dffac5170e4954038a.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/42ef072483d5052ec8955988.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/07ccfe03acfc756a3912bb88.jpg

@baidu

Bow Tại 19-9-2011 22:15:20

Others

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/3ed1a177d8756f06b051b986.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/17f3ac0f809327f0ab645786.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/9865be000f9be69ae950cd86.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/777525f5918e4538bc31098e.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/a40c3d2aff35cc255343c187.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/ee9074d9de60ddf439012f8e.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/fd22c2802448d0ca9123d98e.jpg

@baidu

Bow Tại 19-9-2011 22:22:16

2010

Cosmopolitan

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/35acff3687dcfc190a55a9c0.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/286404d70b3d12f5a144dfc7.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f44ec0fc39d046d5fc037fc7.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f55273ec10aac7f62f2e21b5.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/fe47b851c3070330367abec7.jpg

Bow Tại 19-9-2011 22:22:55

2009
Ceci

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/3eac8a02c3aba8234bfb51e8.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/8e92cbfd89079e69d6887de8.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/9c5cb2a1a2fa79a746106417.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/19bb3ed103c5b2149a502717.jpg

Bow Tại 19-9-2011 22:23:31


http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/5689a56e5c2f5af680cb4a17.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/be82bc8fb1bf9fc2f11f3617.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/d479b431198b3f845fdf0e17.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/fb5c32f3197b067b342acce0.gif

@baidu

Bow Tại 19-9-2011 22:24:56

Arena

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/6df84e23c823a0799922ed38.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/50c9027ba5dc4bdf0bd18738.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/86b37e09dbda36852fddd417.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/32626f0910d6eae53ac76316.jpg

Bow Tại 19-9-2011 22:27:00http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/58923ed30aed862b3bf3cf38.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/b6aeba1113fb2a54cb80c40b.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/df19de883ed71dbea5c2720b.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f355636394c3f14a0d33fa0a.jpg

@baidu

Bow Tại 19-9-2011 22:31:45

Vogue


http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/029edd62009c52f5e6113a4a.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/846178cf85692815f9dc6157.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/bb5f7b8dacdd8e3ab21bba4b.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/c1089cee63b18d012cf53457.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/0e4a652278e0978c4723e84b.jpg

Bow Tại 19-9-2011 22:40:56

TV daily, newsen….

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/ffebd8a278408385caefd05d.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/fa194ba93aef33d51f17a234.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f355636303a66c490d33fa6c.png

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f9d38454341259353b2935e7.jpg

http://i1236.photobucket.com/albums/ff453/bengaoxinh/f5c5a10166e0c72c1c95830b.jpg
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Magazine-Album] Tổng hợp ảnh trên các tạp chí