zo_zo_zo_zo Tại 29-10-2012 09:34:54

http://i.imgur.com/N4e1Z.jpg

http://i.imgur.com/ARPOP.jpg

http://i.imgur.com/tNvmz.jpg

http://i.imgur.com/Qm660.jpg

http://i.imgur.com/8b6Ic.jpg

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:25:56

Hôm nay ngồi buồn lại lôi NG WW ra xem, tình yêu WW lại trỗi dậy ^^
Bin sắp ra trại, Kyo cũng sắp sửa tái xuất trong phim mới, phải chăng đó là một tín hiệu tốt nhỉ???
Thôi ko mong ngóng Bin-Kyo quá nữa, trở lại với mối tình tuyệt đẹp của Ji Oh và Joon Young cho đỡ phải nhức nhối cõi lòng

Worlds Within NG 1

vU6riob-TL0

Worlds Within NG 2

T7t5reHR1kE

Worlds Within NG 3

kJScwRvO91s

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:27:20

Worlds Within NG 4

tpgtIko1cvM

Worlds Within NG 5

j5DwxhRbWyM

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:28:23

Worlds Within NG 6

O5UlY9tq3uE

Worlds Within NG 7

pPQG9qfVWTY

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:29:34

Worlds Within NG 8

dYBL-IJQEEE

Worlds Within NG 9

z5VdWMxl51I

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:30:49

Worlds Within NG 10

PZBjczG2pBI

Worlds Within NG 11

Bu4vGFkZD_s

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:32:32

Worlds Within NG 12

wbMe3I65W-k

Worlds Within NG 13

VcvILcmZiCw

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:34:22

Worlds Within NG 14

huMbDG6SsOQ

Worlds Within NG 15

U0QMRR0Jgng

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:35:36

Worlds Within NG 16

JRE0wXr1HT4

Worlds Within NG 17

9NRXOegrqpo

zo_zo_zo_zo Tại 30-10-2012 15:36:53

Worlds Within NG 18

wQfC5PusNPk

Worlds Within NG 19

mb8gFGkeuCg
trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
Phiên bản đầy đủ: [Drama] Worlds Within (2008)