sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:44:49

http://nt9.upanh.com/b5.s35.d2/71cff0e992586956a106ae41e3d5f9d0_51787139.227011549414931754035592861354n.jpg

http://nt0.upanh.com/b1.s35.d1/e064d4823ce04f4254f870e6c94978da_51787140.26261154941517175401194056402n.jpg

http://nt1.upanh.com/b4.s35.d3/51c6b83e471a1fe9e7f587cacddd657c_51787141.281280549415221754006539684314n.jpg

http://nt2.upanh.com/b3.s32.d2/359578ce0b2de82b7e4e538c5c2b8788_51787142.2824995490370351251581458347426n.jpg

http://nt4.upanh.com/b1.s11.d1/ff667e322e6e7d00403276864f88b03a_51787144.3165405490370517918231520759552n.jpg

http://nt5.upanh.com/b4.s32.d2/38dd50b3dd8d6b6ef2d894e74776cd9b_51787145.3819865490369784584971614999459n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:46:52

http://nt2.upanh.com/b1.s33.d1/96e971e7f8535e4662b688134f519a67_51787152.382025549415335087328927694305n.jpg

http://nt3.upanh.com/b3.s32.d1/6d9166e7fc0a684dd953190d6c5803d7_51787153.386030549415315087330329113512n.jpg

http://nt4.upanh.com/b6.s32.d1/91a2b1f9c847daaebe678790a066a14e_51787154.386080549415061754022177363589n.jpg

http://nt5.upanh.com/b5.s34.d1/79fb7c513cd955d5fe8d7262fa241fa2_51787155.406583549415461753982314074141n.jpg

http://nt6.upanh.com/b3.s33.d1/67accd3839c1b534a1519ee2499c6166_51787156.4815635494152984206652065542902n.jpg

http://nt8.upanh.com/b1.s32.d2/6b9cfcd1a919059e8a32dbaa533c7013_51787158.4816365490366684585281292220039n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:48:17

http://nt2.upanh.com/b3.s32.d2/2dde5032b5c1dfb984c34112af4416a3_51787162.4817185490370651251551519045361n.jpg

http://nt3.upanh.com/b6.s11.d1/8efcf630e52106c21d0486ff1de08657_51787163.4817925494150817540202075844675n.jpg

http://nt5.upanh.com/b5.s32.d2/a5283f91297f09697b6d689e2913951d_51787165.483424549415555087306342633084n.jpg

http://nt6.upanh.com/b5.s32.d1/d78d4b5d3647c2f818591914bd3fc584_51787166.483626549415378420657687223448n.jpg

http://nt7.upanh.com/b5.s11.d1/9dcf88d8f58a7a304fc6bfc7a5a96ea4_51787167.5325865490365784585371124698664n.jpg

http://nt8.upanh.com/b6.s35.d4/44fcf2d38aef96a6383318bd545d7c30_51787168.5326625490370284584921263612408n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:50:05

http://nt4.upanh.com/b2.s33.d3/4df1c69c595309442090df211705c967_51787224.533516549036615125200399270865n.jpg

http://nt7.upanh.com/b3.s35.d1/49ab4851be46335201c763ae55f5ff26_51787227.5335605494154350873181980787468n.jpg

http://nt9.upanh.com/b3.s33.d3/d7484c347b12548a04ef717eb5331c5d_51787229.53768454903702512515950452299n.jpg

http://nt2.upanh.com/b3.s32.d1/e0ec3be3c1f50edf72c70e0139488cf0_51787232.543864549036931791835248871813n.jpg

http://nt5.upanh.com/b5.s34.d1/f88d7a264e496aaa5683bc30f83e532a_51787235.5468285494152584206691015525534n.jpg

http://nt7.upanh.com/b6.s33.d1/285b3019accdc8180e9fe3845d7e21c6_51787237.548732549415495087312329210757n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:52:01

http://nt0.upanh.com/b6.s33.d2/05fc23c960533b0030dc1992e6fb2f3f_51787350.5569515490370017918281703100919n.jpg

http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/ede1af1fcae7e57013be35e980cc2dc0_51787352.5635915494151017540181259186085n.jpg

http://nt4.upanh.com/b3.s35.d1/45a1cc060c23aa4763c10aca42210c98_51787354.5762805494154084206541913426627n.jpg

http://nt6.upanh.com/b6.s34.d1/f32e3fbf44dcac92d56599d41d97bc84_51787356.576287549414965087365408574201n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

sis_wanabe Tại 17-12-2012 07:53:42

http://nt8.upanh.com/b3.s33.d1/83809f367565861070c65426109408b0_51787408.5983965494155450873072074920776n.jpg

http://nt0.upanh.com/b6.s35.d4/c15c06bd6888c91d414d6dfee6b10a4d_51787410.598525549037011791827356273878n.jpg

http://nt1.upanh.com/b4.s32.d2/8849d9e8a9065f073677da67fb543b17_51787411.6033365490366384585311836091317n.jpg

http://nt2.upanh.com/b6.s34.d1/9ef4b1a1bad06ed7800d42cacd595710_51787412.603336549036665125195100860335n.jpg

http://nt3.upanh.com/b2.s33.d3/94cb861392848af8c649e78b7411144a_51787413.603353549415505087311624479287n.jpg

http://www.facebook.com/withHyunBin?fref=ts

bichphuong2266 Tại 1-1-2013 16:19:37

phim hay quá!!!
luyện hết phim rồi
coi càng về cuối càng hay, nhất là từ tập 14 về sau
coi phim khóc quá trời, sao mà hay dữ vậy ko biết
nội dung có chút thần thoại, xem phim có cảm giác rất ấm lòng, rất cảm động. có cảm giác tình yêu thật là đẹp và tuyệt vời
Hyun Bin trong phim này đẹp trai quá :))

penhj_happy Tại 3-1-2013 14:38:42

Tổng hợp gif từ Secret Garden DVD

http://i.imgur.com/5slAH.gifhttp://i.imgur.com/ok6an.gif   http://i.imgur.com/2HnMk.gif

http://i.imgur.com/zgi4f.gifhttp://i.imgur.com/ar4lK.gif   http://i.imgur.com/GumY2.gif

penhj_happy Tại 3-1-2013 14:41:57

penhj_happy gửi lúc 3-1-2013 14:38 static/image/common/back.gif


http://i.imgur.com/kFgYP.gifhttp://i.imgur.com/zeYtA.gif   http://i.imgur.com/vOHar.gif

http://i.imgur.com/PZgEq.gifhttp://i.imgur.com/zwiPG.gifhttp://i.imgur.com/IIu2g.gif

penhj_happy Tại 3-1-2013 14:43:15

penhj_happy gửi lúc 3-1-2013 14:38 static/image/common/back.gif


http://i.imgur.com/fXunX.gif   http://i.imgur.com/PE4mQ.gifhttp://i.imgur.com/nykEH.gif

http://i.imgur.com/G7GtP.gifhttp://i.imgur.com/Vnsgd.gifhttp://i.imgur.com/XDKGV.gif

trang: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20
Phiên bản đầy đủ: [Drama] Secret Garden (2010)