kikikiki Tại 18-9-2011 10:53:49

[Album] My Way

http://img233.imageshack.us/img233/499/bgtransparentx.png

DVD BOX SET " MY WAY " của Hyun Bin chính thức phát hành ngày 27/7!!

http://img24.imageshack.us/img24/3962/28462915003530840408510.jpg

Các cuộc phỏng vấn , sách ảnh , poster..gợi nhớ cho bạn đến chuyến đi của Bin đến Liên Hoan Phim Berlin , tất cả sẽ được ghi lại trong DVD này !
DVD bao gồm 2 phiên bản : loại thường và loại sang !?

http://www.cdjapan.co.jp/detailview.html?KEY=POBD-60402 (112USD)
http://www.cdjapan.co.jp/detailview.html?KEY=POBD-60404 (66USD)

DVD phát hành gồm có phim tài liệu , sách ảnh , lịch và tập nhật ký của Hyun Bin   .
- Đĩa 1 chứa các cảnh quay của Hyun Bin trong các sự kiện diễn ra ở Berlin , phỏng vấn.v.v
-Đĩa 2 gồm các cảnh hậu trường đặc biệt của riêng Hyun Bin trong bộ phim đình đám " Secret Garden " , phỏng vấn , phim tài tiệu về Hyun Bin và các cảnh cá nhân trong quá trình chuẩn bị trước khi anh chính thức vào quân đội Hàn Quốc .

Các fan có thể thông qua bộ DVD này , hiểu rõ hơn về Hyun Bin , về những điều mà anh đã trải qua cũng như tâm trạng của anh trước khi chính thức nhập ngũ. Hyun Bin đã chia sẻ rất nhiều , và cũng mong muốn dành tặng món quà đến cho các fan , những người đã luôn yêu mến và dõi theo anh. Hy vọng mọi người sẽ xem như là vật kỷ niệm dành riêng cho fan của Hyun Bin :x:x:x

Source : SG's FB
trans : http://kst.vn [email protected] - KST Community ( Su Bin )

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:19:12

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292070_258385600856971_179642925397906_1007167_3087617_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285133_258385587523639_179642925397906_1007166_290778_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/281718_258385567523641_179642925397906_1007165_6664500_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/184071_258385657523632_179642925397906_1007170_6951533_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295261_258385640856967_179642925397906_1007169_6778660_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295619_258385620856969_179642925397906_1007168_5520857_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292532_258385704190294_179642925397906_1007173_3242093_n.jpgCre: fb SG with Hyun Bin

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:24:39

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285527_258385804190284_179642925397906_1007178_3626733_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292312_258385787523619_179642925397906_1007177_3215951_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293799_258385774190287_179642925397906_1007176_7637768_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292607_258385754190289_179642925397906_1007175_2795394_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/294720_258385734190291_179642925397906_1007174_408220_n.jpgCre: fb SG with HB

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:26:38

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/281623_258385950856936_179642925397906_1007185_1108781_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285040_258385930856938_179642925397906_1007184_2181743_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/185200_258385894190275_179642925397906_1007182_1890437_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293417_258385880856943_179642925397906_1007181_1756502_n.jpg
http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/263239_258385854190279_179642925397906_1007180_8292385_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295097_258385827523615_179642925397906_1007179_5390195_n.jpg

Cre: fb SG with HB

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:29:02

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293162_258605220835009_179642925397906_1008420_7551706_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285010_258605147501683_179642925397906_1008417_7715341_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/185546_258605127501685_179642925397906_1008416_8387434_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/251530_258605114168353_179642925397906_1008415_8244445_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/185321_258386174190247_179642925397906_1007195_6220577_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293307_258386134190251_179642925397906_1007193_4638915_n.jpg


Cre: fb SG with HB

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:30:42

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292910_258605330834998_179642925397906_1008427_744745_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/251546_258605314168333_179642925397906_1008426_349573_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/291779_258605300835001_179642925397906_1008425_2499515_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/205991_258605260835005_179642925397906_1008422_5146031_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295508_258605247501673_179642925397906_1008421_4805961_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285588_258605200835011_179642925397906_1008419_4572217_n.jpg

Cre: fb SG with HB

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:33:01

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/223651_258605587501639_179642925397906_1008443_4367006_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/285494_258605470834984_179642925397906_1008436_7392250_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/205825_258605407501657_179642925397906_1008432_5995376_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/228799_258605377501660_179642925397906_1008430_713358_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293841_258605364168328_179642925397906_1008429_513702_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/185197_258605344168330_179642925397906_1008428_2974549_n.jpg

Cre: fb SG with Hyun Bin

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:34:12

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/184132_259371500758381_179642925397906_1011800_2202975_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/206001_259371344091730_179642925397906_1011796_5182962_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/294115_259371294091735_179642925397906_1011794_7813905_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/205925_259371280758403_179642925397906_1011793_6572607_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/184074_258605637501634_179642925397906_1008445_1124349_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/281716_258605614168303_179642925397906_1008444_8354267_n.jpg

Cre: fb SG with Hyun Bin

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:34:43

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292112_259372107424987_179642925397906_1011812_77400_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293933_259371917425006_179642925397906_1011808_2828319_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295566_259371847425013_179642925397906_1011807_5400840_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/184181_259371777425020_179642925397906_1011806_4355562_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295274_259371634091701_179642925397906_1011803_8362368_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293534_259371597425038_179642925397906_1011802_1713863_n.jpg


Cre: fb SG with Hyun Bin

Aloha!! Tại 18-9-2011 12:35:43

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/292733_259372627424935_179642925397906_1011824_2951366_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/184162_259372564091608_179642925397906_1011823_7318293_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/295309_259372374091627_179642925397906_1011818_436644_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/293148_259372297424968_179642925397906_1011817_4784880_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/291996_259372214091643_179642925397906_1011815_5896089_n.jpg

http://i725.photobucket.com/albums/ww252/buzzbuff88/My%20way/294841_259372170758314_179642925397906_1011814_7479372_n.jpg

Cre: fb SG with Hyun Bin
trang: [1] 2 3 4 5
Phiên bản đầy đủ: [Album] My Way