sis_wanabe Tại 4-4-2013 15:21:15

http://i.imgur.com/VhQQAcu.png

http://i.imgur.com/ZQx38bz.jpg

http://i.imgur.com/PEVl5sW.jpg

http://i.imgur.com/yusFXGJ.jpg

http://i.imgur.com/iEUJabg.jpg

FB

LyNguyenChi Tại 18-4-2013 21:31:37

Quảng cáo Lotte

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/adaf2edda3cc7cd90146edb43801213fb80e9170_zps481fa84c.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/03087bf40ad162d9caf0bb7110dfa9ec8a13cd45_zps67d45b04.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/1b4c510fd9f9d72a0233c970d52a2834349bbb0c_zpsf32626ff.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/f9198618367adab46b24c22e8ad4b31c8601e4e3_zps3b3adc5c.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/35a85edf8db1cb13fbc3e57edc54564e92584b31_zps49600b57.jpg

Sao tấm lấy xe đạp chở gái đi chơi này rồ man tít quá dzị nè {:403:}
@baidu

sis_wanabe Tại 3-5-2013 15:16:11

http://i.imgur.com/lrLW1CB.jpg

http://i.imgur.com/MlWXRT4.jpg

http://i.imgur.com/3EBVbhy.jpg

http://i.imgur.com/WPmlBp7.jpg

http://i.imgur.com/ewi7qs5.jpg

FB

sis_wanabe Tại 3-5-2013 15:17:52

http://i.imgur.com/Hzn2R1P.jpg

http://i.imgur.com/avgdsES.jpg

http://i.imgur.com/nMe9pgQ.jpg

http://i.imgur.com/dmxHimb.jpg

http://i.imgur.com/fFSXYuC.jpg

http://i.imgur.com/S993jEB.jpg

FB

sis_wanabe Tại 11-6-2013 06:30:17

http://i.imgur.com/9bzjBNe.jpg

http://i.imgur.com/MW5zcTu.jpg

http://i.imgur.com/hlcBoLF.jpg

http://i.imgur.com/FEC4PqL.jpg

FB

sis_wanabe Tại 15-6-2013 07:49:33

http://i.imgur.com/kVemSi1.jpg

http://i.imgur.com/arrQXDq.jpg

http://i.imgur.com/I3Vnl0H.png

http://i.imgur.com/DQwKsOA.jpg

http://i.imgur.com/HP3iH8G.jpg

http://i.imgur.com/jKLxe32.jpg

FB

pronto Tại 2-1-2014 15:23:53

Tranh thủ post mấy hình anh chụp cho Lotte :x
Không thích kiểu làm ăn của Lotte tí nào, cứ chụp sẵn từ đời nào xong rồi shop nhặng xị loạn xạ, ghép linh ta linh tinh
Nhưng mà mấy tấm này thì nhìn cũng đc :3
Màu mè chào đón năm mới rực rỡ luôn {:4_812:}

http://i.imgur.com/f2xXe4t.jpg

http://i.imgur.com/4Aaq91G.jpg

http://i.imgur.com/jKvVsUi.jpg

FB

kiwi219 Tại 11-3-2014 09:16:00

CF Samsung Life Insurance 15s


sE04Ml0HA5g

kiwi219 Tại 11-3-2014 10:11:25

Samsung Life Insurance Making Film

TQSmJEM6FQo

kiwi219 Tại 11-3-2014 12:18:19

CF Samsung Life Insurance

qnQ7qSXIJ6U
trang: 1 2 3 4 [5] 6
Phiên bản đầy đủ: [CF] Lotte duty free Shop | Samsung Life Insurance 2014