pronto Tại 10-9-2014 08:06:30

Có bản 30s rồi đây ạ, em post luôn để cả nhà xem cho thích mắt :x
Giai đẹp long lanh khủng khiếp, có cái đoạn liếc nhìn con gái nhà người ta quả thật hết sức mê người :((

o4Fde7mGtSg

P/s: khuyến mại cả nhà gif cực đẹp của nta:

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_b1d3d35a_2950629625_2056e165_hite22B28129_zps48985cdb.gif

pronto Tại 18-9-2014 10:49:22

Ảnh hậu trường siêu đẹp của CF Hite beer:

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_029_zps9430997e.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_013_zps1edbb7ed.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_004_zps51af0125.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_011_zps445ae1b9.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_008_zps2581147c.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_019_zpsbafba298.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_018_zps1db4cd29.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_016_zps9b572a5e.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_010_zps7778c5f8.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_020_zps976f6f31.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_025_zps05ede295.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_028_zps9e8d4759.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/a_027_zpsd7e1af54.jpg


Nguồn: Hyun Bin's House in Vietnam FB
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
Phiên bản đầy đủ: [CF] Hite Beer & Guangdong Okusu Tea & VitaFlex/ Cantata Coffee/ CJ Food