LyNguyenChi Tại 18-4-2013 21:10:14

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/8b82b9014a90f60351884b293812b31bb051eda0_zps95fd8965.jpg


http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/8d5494eef01f3a2982d406a09825bc315c607c44_zpsfb61ee7c.jpg


http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/314e251f95cad1c875a32f497e3e6709c93d5140_zps2cfa2f90.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/b21bb051f8198618135d3cea4bed2e738bd4e642_zps8965c53a.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/f9dcd100baa1cd11acada14eb812c8fcc3ce2d41_zps1d8fe70c.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/a9d3fd1f4134970afe47c34194cad1c8a7865dac_zps23c8edd6.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/d53f8794a4c27d1e393de8aa1ad5ad6eddc43841_zps6dece5ca.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/0df3d7ca7bcb0a46ae1558576a63f6246b60afad_zps3055081e.jpg
@baidu

LyNguyenChi Tại 18-4-2013 21:13:21

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/eac4b74543a98226d7f0f8498b82b9014a90ebaf_zpsd41a3d59.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/35a85edf8db1cb13f16fef7ddc54564e92584b5e_zps37fa3c3b.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/4afbfbedab64034f76b01168aec379310a551d5a_zpse91ac014.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/fd039245d688d43f6fa6429c7c1ed21b0ef43b55_zps6779539d.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/b64543a98226cffc074e6cdcb8014a90f603ea7c_zps26007ca5.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/241f95cad1c8a7861a6399606609c93d70cf5017_zps2bce4672.jpg
@baidu

LyNguyenChi Tại 18-4-2013 21:19:25

Còn đây là hình chụp cuối cùng, qua PTS chỉnh sửa, thêm logo công ty cà phê, thêm chủng loại, mùi vị khác nhau của dòng sản phẩm
http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/b3119313b07eca801abbeb89902397dda1448326_zpsa7cb3b79.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/aec379310a55b319f86f501b42a98226cefc17cd_zps2c8ab02c.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/4a36acaf2edda3ccec3d6a4e00e93901203f9287_zpsedc0272c.jpg
@baidu

sis_wanabe Tại 30-5-2013 14:21:44

http://i.imgur.com/iHoBtpC.jpg

http://i.imgur.com/jnjqmXZ.jpg

http://i.imgur.com/2CPj548.jpg

http://i.imgur.com/4IVwuR4.jpg

http://i.imgur.com/33FBIMS.jpg

http://i.imgur.com/fzPyIGS.jpg

http://i.imgur.com/kwLcO0A.jpg

FB

sis_wanabe Tại 31-5-2013 19:36:15

CJ Foods Freshian

AmByT-0QHpk&

http://i.imgur.com/LTBNgPP.jpg
_____________________________________________

PS: đẹp trai quá {:301:}sao giờ {:283:}

sis_wanabe Tại 31-5-2013 19:59:10

http://i.imgur.com/vB4qBuO.jpg

http://i.imgur.com/Q8QeTbi.jpg

http://i.imgur.com/eF4dijC.jpg

http://i.imgur.com/B1VcL1f.jpg

http://i.imgur.com/9am9z26.jpg

http://i.imgur.com/k3RwUtc.jpg

http://i.imgur.com/nUzG0Xg.jpg

FB

PS: sao cái này phong cách hoàn toàn trái ngược cái bên kia :))

kiwi219 Tại 6-6-2013 23:51:34

http://i.imgur.com/Unm3yvm.jpg

http://i.imgur.com/VXmRFNE.jpg

http://i.imgur.com/oMUx4wq.jpg

http://i.imgur.com/fKlyEHJ.jpg

http://i.imgur.com/agMI18K.jpg
FB

kiwi219 Tại 6-6-2013 23:58:21

http://i.imgur.com/ombrwvR.jpg

http://i.imgur.com/ryqfvaY.jpg

http://i.imgur.com/DWqtMxr.jpg

http://i.imgur.com/cdbvoPn.jpg

http://i.imgur.com/dbrXYvY.jpg
FB

kiwi219 Tại 7-6-2013 00:15:12

http://i.imgur.com/wlz2OIj.jpg

http://i.imgur.com/8yDnsid.jpg

http://i.imgur.com/FF5zr9B.jpg

http://i.imgur.com/LFE5GGX.jpg

http://i.imgur.com/AiHIw2e.jpg

http://i.imgur.com/BEJnuD1.jpg
FB

sis_wanabe Tại 15-6-2013 07:27:34

HYUN BIN FRESHIAN FOODS VER.2

wVHoS7luHo0&

http://i.imgur.com/pLof5LK.jpg

http://i.imgur.com/6TJzJ2p.jpg

http://i.imgur.com/K7Towpe.jpg

http://i.imgur.com/tqDaxmZ.jpg

http://i.imgur.com/3NITJn0.jpg

http://i.imgur.com/94FIC6i.jpg

http://i.imgur.com/8oNoLWy.jpgFB
trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
Phiên bản đầy đủ: [CF] Hite Beer & Guangdong Okusu Tea & VitaFlex/ Cantata Coffee/ CJ Food