nail65 Tại 7-10-2011 04:26:04

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin010.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin10.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin020.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin30.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin40.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin0100.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/hbin00100.jpg

kikikiki Tại 8-10-2011 21:33:23

Tin ngày 28-02-2011

Hyun Bin trong quảng cáo mới :
"Đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất không?"

Nhãn hiệu thực phẩm chức năng vitamin VitaFlex vừa tung ra CF 20 giâyvới người mẫu Hyun Bin. Đây là quảng cáo đầu tiên Hyun Bin đóng sau khidrama "Secret Garden" kết thúc.

CF đã sử dụng lời thoại nổi tiếng trong drama "Secret Garden" như "Tôilà Hyun Bin, người đàn ông khắt khe. Đến việc chọn vitamin, tôi cũngrất kỹ tính. Vitaflex do thợ thủ công ở Anh, Đức, Thụy Sỹ làm ra. Tôichỉ dùng vitamin có nguồn gốc", "Vitamin của bạn có phải là sự lựa chọntốt nhất không?".
http://cb0.upanh.com/19.417.26262239.z5a0/a6b0e606999d34997acbe139.jpg
http://cb4.upanh.com/19.417.26262103.S5m0/55f1622cf60eef608644f939.jpg
http://cb7.upanh.com/19.416.26261376.u1E0/0a3acad77edf284048540339.jpg
http://cb7.upanh.com/19.416.26261596.zyA0/8c83071b0b1029d36438db39.jpg
http://cb1.upanh.com/19.416.26261850.5wO0/9d5ee8d1427ee2ba38012f39.jpg
http://cb0.upanh.com/19.417.26262469.6oU0/ebab22088b9dd9d4e850cd39.jpg

Nguồn DC

http://kst.vn [email protected] - KST CommunityPS: Nghe nói hôm qua Binnie đi Gyunggido quay quảng cáo của Lotte đếntận 2h sáng trong tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Cứ đà này sao trởthành lính hải quân được?

kikikiki Tại 8-10-2011 21:34:51

Vitaflex CF

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182409_196484547047077_179642925397906_681487_4619993_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/183169_196484477047084_179642925397906_681482_4228542_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/183232_196484517047080_179642925397906_681484_4046768_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/183572_196484463713752_179642925397906_681481_7402199_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/183706_196484497047082_179642925397906_681483_4421290_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/185850_196484447047087_179642925397906_681480_6495638_n.jpg


Sr: Sg'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:36:08

Vitaflex CF

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/289017_269167039778827_179642925397906_1048497_7852422_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/257742_220780371284161_179642925397906_861843_6769337_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/256721_220780454617486_179642925397906_861845_1989994_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/241513_220780404617491_179642925397906_861844_741378_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/221513_209513549077510_179642925397906_776896_4320694_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/218689_209516205743911_179642925397906_776914_8251557_o.jpg


Sr:SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:37:37

Vitaflex CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/217405_209514135744118_179642925397906_776901_6785193_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/215933_209514112410787_179642925397906_776899_6863735_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/215925_209514119077453_179642925397906_776900_3393752_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/210602_209516222410576_179642925397906_776915_3424829_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/210486_204672059561659_179642925397906_739990_7698360_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/210424_204672066228325_179642925397906_739991_1892694_o.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:40:01

Vitaflex CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/204395_204672032894995_179642925397906_739987_2472894_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/204393_204672042894994_179642925397906_739988_6139527_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197334_198611990167666_179642925397906_695548_5190181_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197328_198611490167716_179642925397906_695545_4421761_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197263_198611453501053_179642925397906_695543_2551978_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197199_199706603391538_179642925397906_703079_479612_n.jpg

Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:41:14

Vitaflex CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197095_199706533391545_179642925397906_703076_7583844_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/196655_199706513391547_179642925397906_703075_7330151_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/194997_199706656724866_179642925397906_703081_4829568_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/194885_197755063586692_179642925397906_690212_4375520_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/194487_201422216553310_179642925397906_715501_4647994_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/194261_199706633391535_179642925397906_703080_2800959_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/193990_201422196553312_179642925397906_715500_7353810_o.jpg

Sr: SG"FB

Bow Tại 18-11-2011 23:42:41

Guangdong Okusu Tea

Pics mới Okusu => đẹp troai {:536:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/e017d91373f08202309e95784bfbfbedaa641bc0.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/6ef0caa8jw1dn5wrd60cyj.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4cb53101213fb80eb4fe0f9036d12f2eb9389422.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/6ef0caa8jw1dn5x985fu0j.jpg

Bow Tại 18-11-2011 23:43:53

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e6753b5c9ea15ce9944804eb6003af33b87b2af.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/da81a944ad345982772085d50cf431adcaef84af.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/6ef0caa8jw1dn89vijqc7j.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/6ef0caa8gw1dn7xk48ym2j.jpg

@weibo

Bow Tại 29-11-2011 22:28:44

Vita flex

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/838ba61ea8d3fd1f97524a72304e251f95ca5f1b.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/b17eca8065380cd71d444aa5a144ad3459828124.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/b8014a90f603738d8010e46ab31bb051f819ec24.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/d009b3de9c82d15807c8b1f9800a19d8bc3e4234.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/f603918fa0ec08fa026efbef59ee3d6d55fbda08.jpg

@baidu
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
Phiên bản đầy đủ: [CF] Hite Beer & Guangdong Okusu Tea & VitaFlex/ Cantata Coffee/ CJ Food