Bow Tại 26-9-2011 16:42:54

Nhờ "Hiệu ứng Hyun Bin", hãng chè Quảng Đông
đạt doanh thu 15 tỷ won


http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/f46493504fc2d5622d4d6fb3e71190ef77c66c87-1.jpg

Hyun Bin lại một lần nữa chứng minh sự nổi tiếng của mình dù đã vào trong quân ngũ.

Hãng chè Quảng Đông cho biết nhờ có Hyun Bin làm người mẫu đại diện cho sản phẩm của hãng tại Nhật Bản mà lượng sản phẩm bán ra tại thị trường này đã tăng với con số đáng kinh ngạc, từ 115 vạn chai tăng lên gấp 3 lần với 330 vạn chai.

Hãng chè Quảng Đông ước tính, doanh thu của họ tại thị trường Nhật Bản năm nay rất có khả năng sẽ đạt mức doanh thu kỷ lục 15tỷ won ( gần 300 tỷ VNĐ {:168:} ) gấp 15 lần so với năm ngoái.

Tận dụng sự nổi tiếng của Hyun Bin tại Nhật Bản, hãng đã lên kế hoạch phát sóng những đoạn quảng cáo của Hyun Bin có phụ đề tiếng Nhật tại những chương trình được yêu thích tại Nhật Bản như TBS, ABC, Asahi…

@nate
Trans by Bow


p/s: poster mừng sinh nhật Bin của okusu tea... dễ thương tóa {:95:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/3d9333c79f3df8dcfeb485cecd11728b461028bb.jpg

nail65 Tại 5-10-2011 05:44:50

                                                          Okusu tea :


                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im1.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im2.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im3.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im4.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im5.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im6.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/im7.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 5-10-2011 05:48:21

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a01.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a02.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a03.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a04.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a05.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a06.jpg

            http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/a07.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 5-10-2011 05:52:14

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p1.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p2.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p3.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p4.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p7.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p5.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/p06.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 5-10-2011 20:25:57

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/01-1.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/02-1.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/03-1.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/04-1.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/06.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/05.jpg

                  http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/07.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 5-10-2011 20:32:08

                                                            Quảng cáo của HYUN BIN trên V-LỈNE

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/7-1.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/8-1.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/9.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/10-1.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/11-1.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/12.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 6-10-2011 03:49:52

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh0.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh1.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh2.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh3.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh4.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh5.jpg

                   http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/bh6.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 6-10-2011 03:54:45

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich3.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich4.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich5.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich6.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich7.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich8.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich9.jpg

               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/lich10.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 6-10-2011 04:00:55

                                                         BONUS: HÌNH CÓ CHỮ KÝ CỦA HYUN BIN

                               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/ck1.jpg

                               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/ck2.jpg

                               http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/Chuky.jpg

@baidu.com

nail65 Tại 6-10-2011 04:18:44

                                                                        Vitaflex Vitamin

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b00.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b001.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b01.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b1.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b02.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b2.jpg

                     http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/b010.jpg

@baidu.com
trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
Phiên bản đầy đủ: [CF] Hite Beer & Guangdong Okusu Tea & VitaFlex/ Cantata Coffee/ CJ Food