tieu_windy Tại 19-9-2011 17:15:44

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/255980_223315014364030_179642925397906_879866_4505945_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/259780_223314934364038_179642925397906_879860_402456_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/260190_223346247694240_179642925397906_880209_2427250_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/265705_236516776377187_179642925397906_923218_1926680_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/266601_236516666377198_179642925397906_923210_6088551_o.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:16:18

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/253899_223346364360895_179642925397906_880223_5013107_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/254544_223346334360898_179642925397906_880219_1164560_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/255824_223314997697365_179642925397906_879865_402978_o.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/252416_223346357694229_179642925397906_880222_6500728_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/252592_223346324360899_179642925397906_880218_7818648_n.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:16:49

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/253586_223346301027568_179642925397906_880215_4997709_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/253537_223346307694234_179642925397906_880216_358589_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/248524_223346317694233_179642925397906_880217_4968175_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/247100_223346291027569_179642925397906_880214_216880_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/246930_223346261027572_179642925397906_880211_3792311_n.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:17:41

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/250073_223346237694241_179642925397906_880208_8067389_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/248647_223346277694237_179642925397906_880213_6276483_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/241214_219275041434694_179642925397906_849801_8239446_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/228177_213477822014416_179642925397906_810382_7032823_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/240187_213925988636266_179642925397906_813285_5726677_o.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:18:17

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/227512_213709801991218_179642925397906_811970_1948860_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/240045_213925921969606_179642925397906_813280_2706227_o.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/219776_213477735347758_179642925397906_810380_8251408_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/227416_213709778657887_179642925397906_811968_2855656_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/227110_213709808657884_179642925397906_811971_4191917_n.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:19:37

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/218701_213709788657886_179642925397906_811969_3285899_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/218677_213925975302934_179642925397906_813284_5224528_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/204835_213925948636270_179642925397906_813282_6464467_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/204343_213925905302941_179642925397906_813278_4017537_o.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/253542_221017731260425_179642925397906_863297_4657306_n.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:20:48

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/217356_207598875935644_179642925397906_763206_2182670_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/208285_207598862602312_179642925397906_763205_6982502_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/199951_199747676720764_179642925397906_703202_7584313_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/199087_204094076286124_179642925397906_734068_7440852_n.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/199110_199497403412458_179642925397906_701399_5287150_n1.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:21:39

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/193145_202221856473346_179642925397906_720342_5503784_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/192903_199703050058560_179642925397906_703064_1454048_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/193964_199881593374039_179642925397906_704478_5154463_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/192524_199839343378264_179642925397906_704212_404908_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/191743_200180893344109_179642925397906_706742_5682421_o.jpg

tieu_windy Tại 19-9-2011 17:22:18

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/173018_199703146725217_179642925397906_703068_730812_o-1.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/173022_200317143330484_179642925397906_707582_7834869_o.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/192432_199839426711589_179642925397906_704215_7353735_o.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/185880_199839400044925_179642925397906_704214_4002351_n-1.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa401/ga_con_them_sua/bia%20Hite/173018_199703146725217_179642925397906_703068_730812_o.jpg

sis_wanabe Tại 21-9-2011 20:24:40

Mục "Tin vắn trong ngày"

Hyun Bin một lần nữa tạo nên ngoại lệ ở Nhật Bản

http://img8.imageshack.us/img8/2626/29901317858822221546010.jpg

Ngôi sao Hallyu Hyun Bin cùng dòng sản phẩm trà xanh của anh vừa tạo nên một cú hit lớn tại thị trường Nhật Bản. CF của Hyun Bin vừa được phát sóng trên hai đài truyền hình lớn của Nhật là TBS và Asahi với phụ đề tiếng Nhật. Đây là lần đầu tiên trên đài truyền hình Nhật Bản lại có một CF nước ngoài được phát sóng kèm phụ đề. Tất cả các fan vô cùng sung sướng và tự hào rằng: bất cứ nơi nào Hyun Bin xuất hiện, nơi đó lại có một ngoại lệ!!!

SG's FB

Sis_wanabe (Su Bin)
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
Phiên bản đầy đủ: [CF] Hite Beer & Guangdong Okusu Tea & VitaFlex/ Cantata Coffee/ CJ Food