Bow Tại 1-3-2013 22:36:46

Ôi trời ơi bị thích cái CF mới này quá :))

Hyun Bin - Samsung Smart TV 'All Share'

3ygb74QR3Vo&list=UUIKqHL2yg8KhfAztMQl89rQ&index=1'

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/263447_589722781056583_1787507024_n_zps4dcbfc0f.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/554879_589221281106733_1018058016_n_zpsc245c341.jpg

sis_wanabe Tại 11-3-2013 16:32:06

Hyun Bin new version of Samsung Smart TV cf ♥

GOPVLrWzL08

Hyun Bin new version No.2 of Samsung Smart TV cf ♥

41QrnLHKqjM


Hyun Bin new version No.3 of Samsung Smart TV cf ♥

L4gP1c4qs-M


sis_wanabe Tại 12-3-2013 08:27:22

http://nv7.upanh.com/b5.s35.d2/c79410745e562d7e22d21f5814c2173c_53912797.648815950150471940231760198905n.jpg

http://nv9.upanh.com/b5.s32.d1/1e4bb5823edee099c2cec003440c57e9_53912799.72363595015010527360285647401n.jpg

http://nv0.upanh.com/b1.s34.d1/82b9bd37816b8a19fe90fcc39873e38a_53912800.1560425950156105273001162591582n.jpg

http://nv1.upanh.com/b3.s33.d3/ee13585d499eeea69473b54cb78e189a_53912801.4296515950153738606571289609163n.jpg

http://nv2.upanh.com/b6.s33.d1/7e0f52a40f3e1c606d154e57cf3b0d3d_53912802.481186595015573860637773597647n.jpg

http://nv4.upanh.com/b3.s35.d1/2ce07058c95a0092050e9b361bf5d8a9_53912804.544151595015840527277378147007n.jpg

FB

sis_wanabe Tại 12-3-2013 08:29:10

http://nv7.upanh.com/b1.s34.d3/9b2d5d365b93ce22af23d903495b558e_53912837.544248440120779395535501485551n.jpg

http://nv8.upanh.com/b5.s33.d3/94d41cebe4122a7175212357f4ef6dfa_53912838.5443735950149871940291647147637n.jpg

http://nv9.upanh.com/b3.s33.d1/295bfc4a1c39178e8da7583554ed3c11_53912839.5443735950152371940041224089589n.jpg

http://nv0.upanh.com/b2.s35.d3/04e24e0b370890ac98672cd1e1bf8e74_53912840.5772535950152305273381781763585n.jpg

http://nv1.upanh.com/b6.s33.d3/3129608dc3a28a0b7dc2c71252e29afd_53912841.6254325950153371939941701081180n.jpg

http://nv3.upanh.com/b6.s34.d2/06ed72c8498bf42080845a87c8cb4049_53912843.7340965950156305272981330161398n.jpg

FB

zenkyhn Tại 12-3-2013 23:57:05

Ảnh GIF nhé {:438:}

http://25.media.tumblr.com/c7758cce7bc761565e749afa2a1a38b5/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo4_250.gifhttp://25.media.tumblr.com/d1e395c4d8e9024325ec605ac6ad7c84/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo1_250.gif

http://25.media.tumblr.com/a974ad01b44829b8e4325245daa9ed66/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo2_250.gif http://25.media.tumblr.com/6d4fe14709cbe5bee1dc1e07e508e295/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo3_250.gif

http://25.media.tumblr.com/94ee61e4738297a7f97792a1a9fe6bdf/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo5_250.gif http://25.media.tumblr.com/cc168086e4fab239db2c105392fad735/tumblr_mixmck0Ed81rxwkovo6_250.gif

P/S: thương cho kẻ tù tội, nhìn quần lác mắc mà fai cam chịu {:438:}

@withhyunbin

zenkyhn Tại 13-3-2013 00:00:55

http://24.media.tumblr.com/438da8b5a6a2f23c124b4a742332b861/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo3_250.gif http://25.media.tumblr.com/06f78273a6343af27f6d174fdfd4a49a/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo4_250.gif

http://25.media.tumblr.com/7d3064f285a23e47bfc425d4fc8e4e31/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo5_250.gif http://24.media.tumblr.com/0561542cf43da50454fc2afa27bb0ef6/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo6_250.gif

http://25.media.tumblr.com/5e908f7b5d2ee1ee34a2e18cbed334cd/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo2_250.gif http://24.media.tumblr.com/b31e048a230ad4651b395358065ad1c0/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo7_250.gif

http://25.media.tumblr.com/1bed73f9c68425a131e413d62aca1e76/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo8_250.gif http://25.media.tumblr.com/3875a61524927075022d9a71ccf5d559/tumblr_mjk1gx7Tzj1rxwkovo1_250.gif

@withhyunbin

sis_wanabe Tại 31-5-2013 19:07:10

CF mới cho dòng ô tô KIA

DN-mszBhh50&sns=tw

_________________________________________________________________________

sis_wanabe Tại 31-5-2013 19:42:40

http://i.imgur.com/UUnRViK.jpg

http://i.imgur.com/VasAmcN.jpg

http://i.imgur.com/a7EFDZJ.jpg

http://i.imgur.com/LwgrOUm.jpg

http://i.imgur.com/N6w7PaA.jpg

FB

PS: *phụt phụt*

sis_wanabe Tại 31-5-2013 19:44:36

http://i.imgur.com/bWaBs8U.jpg

http://i.imgur.com/hG5vtoW.jpg

http://i.imgur.com/f6EtuGy.jpg

http://i.imgur.com/N4G066X.jpg

FB

_______________________________________________

kiwi219 Tại 13-6-2013 12:26:28

http://i.imgur.com/LcwrTZD.jpg

http://i.imgur.com/5G82Mcs.jpg

http://i.imgur.com/NeVnF5r.jpg

http://i.imgur.com/kwavxcO.jpg

http://i.imgur.com/TRlbBgf.jpg

FB
trang: 1 2 3 [4] 5
Phiên bản đầy đủ: [CF] Samsung Smart TV/ KIA