kikikiki Tại 8-10-2011 21:19:09

Laineige Homme CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/188813_197230276972504_179642925397906_687486_7243689_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/188473_197230286972503_179642925397906_687488_2021976_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/188299_200017230027142_179642925397906_705355_7995332_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/184742_194852033876995_179642925397906_669381_8360405_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/183276_198397673522431_179642925397906_694320_3293593_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182764_192498717445660_179642925397906_652706_6959093_n.jpg


Sr: Sg'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:20:41

Laneige Homme CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182675_192498824112316_179642925397906_652712_5176276_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182628_192498617445670_179642925397906_652699_126523_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182480_194852067210325_179642925397906_669382_5838389_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182217_192498587445673_179642925397906_652697_7392776_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/182062_192498814112317_179642925397906_652711_418180_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181937_194654077230124_179642925397906_667722_5883733_n.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:22:07

Laineige Homme CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181933_192498750778990_179642925397906_652708_1986204_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181789_192498680778997_179642925397906_652704_7134470_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181662_192498454112353_179642925397906_652691_5815272_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181554_192498594112339_179642925397906_652698_4866168_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/181539_192498670778998_179642925397906_652703_3940225_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/180890_192498627445669_179642925397906_652700_1850714_n.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:24:22

Laineige Homme (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/180766_192498560779009_179642925397906_652696_2852359_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/180612_192498517445680_179642925397906_652694_170403_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/180421_192498787445653_179642925397906_652710_1311339_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/180156_192498844112314_179642925397906_652713_4960273_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/172227_192498494112349_179642925397906_652693_6077092_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/170520_192498477445684_179642925397906_652692_3486398_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/169031_192498640779001_179642925397906_652701_8349287_n.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:25:39

Lainege Homme CF

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/167717_192125847482947_179642925397906_650320_3070427_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/172333_201213176574214_179642925397906_713818_2208029_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/191136_201213196574212_179642925397906_713820_389601_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/191180_201213159907549_179642925397906_713816_7368289_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/191561_201420106553521_179642925397906_715489_4473238_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/191773_201216713240527_179642925397906_713832_3419806_o.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:27:12

Laneige Homme CF (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/191895_201213183240880_179642925397906_713819_6658239_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/192035_201213126574219_179642925397906_713813_323765_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/192651_201213093240889_179642925397906_713810_5465820_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/192737_201420489886816_179642925397906_715497_1681716_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/193616_201213056574226_179642925397906_713807_7315779_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/193699_203192729709592_179642925397906_726597_928194_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/194202_203192753042923_179642925397906_726598_363430_o.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:28:34

Lainege Homme (Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/195027_201213236574208_179642925397906_713824_8139774_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/195161_201213113240887_179642925397906_713812_4740331_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/196234_201216723240526_179642925397906_713833_1662030_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/196571_202225909806274_179642925397906_720358_3483405_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/197888_201213226574209_179642925397906_713823_1505447_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/198098_202883056407226_179642925397906_724963_3907646_n.jpg


Sr: SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:30:13

Laneige Homme CF (Tiếp theo và hết)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/198993_201202413241957_179642925397906_713687_3002286_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/198993_201213169907548_179642925397906_713817_4500266_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/199029_201420166553515_179642925397906_715494_1245392_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/199314_201420173220181_179642925397906_715495_2393646_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/200770_201213016574230_179642925397906_713802_1253922_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/201551_203192703042928_179642925397906_726596_1600155_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/269921_236585066370358_179642925397906_924064_1661227_n.jpg


Sr: Sg'FB

sis_wanabe Tại 13-3-2012 06:38:55

Bên cạnh đó dòng mỹ phẩm cao cấp Laneige Homme vừa show hàng tấm ảnh dành cho sản phẩm mới năm 2012 với hình ảnh đại diện của Hyun Bin, hình ảnh được chọn ra khi anh chụp bộ ảnh cho tạp chí High Cut vào năm 2010

http://i1141.photobucket.com/albums/n585/omely1505/64090_272152739525674_101483916592558_625720_107766931_n.jpg

cr: SG's FB

Bow Tại 15-3-2012 23:37:08

sis_wanabe gửi lúc 13-3-2012 06:38 static/image/common/back.gif
Bên cạnh đó dòng mỹ phẩm cao cấp Laneige Homme vừa show hàng tấm ảnh dành cho sản phẩ ...

Hình như đây loạt ảnh High Cut dùng cho Laneige Homme Cf lần này

ngầu vật vã, thui chết con rồi {:516:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/419929_367186419978678_225259534171368_1203384_1837967083_n.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/419871_367186533312000_225259534171368_1203385_1444336365_n.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/417996_367186656645321_225259534171368_1203386_1970736763_n.jpgtrang: 1 [2] 3 4
Phiên bản đầy đủ: [CF] Laneige Homme cosmetics | The Body Shop