sis_wanabe Tại 11-9-2013 19:19:05

Rogatis CF Making (2013)

http://i.imgur.com/acowthh.jpg

http://i.imgur.com/6KO78ba.jpg

http://i.imgur.com/UXBb5fy.jpg

http://i.imgur.com/u332EbD.jpg

http://i.imgur.com/D6xjM3I.jpg

FB

sabina Tại 11-9-2013 19:21:45

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/bf43b6096b63f62454d1bfc48644ebf8184ca3c1.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/478d6ad9f2d3572c0e141a1b8b13632760d0c3db.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/dd0e9022720e0cf3ef7ac83c0b46f21fbc09aac0.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/a698bf4543a982263853ade08b82b9014890ebc0.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/b0a6a751f3deb48f06e42719f11f3a292ff578c0.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/79f456df8db1cb13dee6bad4dc54564e90584bc2.jpg
Cre: baidu

sis_wanabe Tại 11-9-2013 19:24:09

5I70e3VgH8s

http://i.imgur.com/j4mjByh.jpg

http://i.imgur.com/OUbTkFh.jpg

http://i.imgur.com/zP8sC3o.jpgFB

sabina Tại 11-9-2013 19:25:32

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/3b9aafefce1b9d167b661ca6f2deb48f8d546434.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/e29f71310a55b319181f04b242a98226cdfc17eb.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/dcd3a8ec08fa513d0f79ea193c6d55fbb0fbd986.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/8b0018385343fbf2e9fe20e4b17eca8067388f87.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/946fc095d143ad4b337ac60783025aafa50f0679.jpgCre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 19:30:21

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine (tt)

hình ở tạp chí cho BST này chất thật


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/f3556363f6246b6013ec53b3eaf81a4c530fa2f7.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/3eac8a025aafa40f83242f1aaa64034f7af019f7.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/dc7f9fdda144ad341d756640d1a20cf433ad858f.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/fa194ba98226cffcc9c85e75b8014a90f403eaf0.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/777525f5e0fe9925ccd0889735a85edf8fb171f1.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/b5458e18367adab4af29fa848ad4b31c8501e4dd.jpg

Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 19:35:47

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine (tt)


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/3fd74f10b912c8fc5cc1160afd039245d78821a7.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/f9d3845494eef01f5111f802e1fe9925bd317d48.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/df19de88d43f879402e2a8e9d31b0ef41ad53ab0.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/f162b93533fa828b20107d24fc1f4134960a5aa6.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/526ce124b899a901bf30bbf11c950a7b0308f549.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 19:40:36

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/07b126738bd4b31c6ef3757c86d6277f9c2ff883.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/d1ded958ccbf6c810005cc2fbd3eb13532fa40a7.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/5710590fd9f9d72a46adf1dad52a2834369bbb8c.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/526ce124b899a901b8fbbaf11c950a7b0008f58c.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/9dfe04f431adcbef3f249ec1adaf2edda2cc9f45.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/c0edc31349540923aa7983b99358d109b2de4945.jpg


Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 19:55:40

BST Rogatis

Teaser 15s Boxer
5aAPMksJw7o

Rogatis Smart Look 20s
1qPC82pbFdc


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/9bd4dc3f8794a4c2d7bb00f50ff41bd5ac6e3934.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/ba6aa7c379310a5560ae392ab64543a9802610c6.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/b6b1a364034f78f049204c2d78310a55b2191ca5.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/113c3ca85edf8db1cbef00bb0823dd54544e7483.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/0b7f01f790529822ed54461cd6ca7bcb0b46d462.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/cf7ac7fc1e178a82a72cc57cf703738da877e8b2.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/e032d5c451da81cbccbd39115366d0160824316b.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 20:00:54

BST Rogatis

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/de4fb87eca80653888631ecf96dda144ac348239.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/42ef072442a7d933cb2f40afac4bd11371f001c6.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1c8689cb39dbb6fda7b841fa0824ab18952b37e3.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/97e842ed2e738bd4993f15eda08b87d6267ff9a8.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 20:17:12

BST K2 thu đông 2013 - loạt ảnh chụp ở New Zealand

YafDe3L2pB4


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1186010_716073961753120_1942886583_n.png

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1011923_716073778419805_840724816_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1238881_716073995086450_2073252323_n.png


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1235480_716073805086469_350104751_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/526341_716073848419798_1012334703_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1170713_716075058419677_1386302530_n.jpg


Cre: FB
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: [CF] Fashion | K2, Basic House, Eastern Camel, Rogatis