binkyo_forever Tại 26-7-2013 22:49:19

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1075633_554364651288440_1474900064_n.jpg

l
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001202_554364787955093_846379186_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p206x206/1069132_554364711288434_879501971_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944298_554362594621979_719011060_n.jpg


FB

binkyo_forever Tại 26-7-2013 22:50:32

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005608_551202718271300_1034384515_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002101_552121058179466_173123319_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999484_550211135037125_2090638105_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1070077_555481084510130_1230923227_n.jpg


FB

binkyo_forever Tại 26-7-2013 22:52:08

Video quảng cáo, phỏng vấn Hyun Bin

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/249013_428697223915797_1626029265_n.jpgX0F1c3bx7xU


xF5wjTwVKuA


iS4Gv7dnyD4


FB

sabina Tại 16-8-2013 20:42:46

Thấy Eastern Camel tung clip hậu trường 90s, thoại thì cũng chỉ có mấy câu hôm trước dịch bên lán rồi, không có thêm câu nào mới cả

http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk2MTY4OTI0/v.swf


Hình chụp từ tạp chí

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/06a7f3edab64034f3abca989aec379310b551da3.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/fb5c32f33a87e9509e9798e311385343faf2b41d.jpg


Ơ còn có cả ly mang về làm quà lưu niệm này
http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/45a6593d269759ee0968ff24b3fb43166c22df85.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 17:53:03

BST K2 thu đông 2013


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/78a6eecd7b899e5172211cdd43a7d933c9950d23.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/7d122d1f95cad1c8f7beddee7e3e6709c83d5149.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/97e842ed2e738bd41af194f8a08b87d6257ff987.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/79c70b3b5bb5c9eafbf2222ad439b6003bf3b356.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/ca18e3f81a4c510f3dd8c3d36159252dd52aa5b3.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 17:58:50

BST K2 thu đông (tiếp theo)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/804d7a8b4710b91297fdd737c2fdfc0393452292.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/f44ec0fcc3cec3fd9ff781bcd788d43f8594278d.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/c74f6b2762d0f70355a7b41509fa513d2797c5ba.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/5689a56eddc451daeee02d22b7fd5266d1163244.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/82a016178a82b901d0bee2fa728da9773812ef40.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/c869eddde71190ef5794b316cf1b9d16fcfa6063.jpg
Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 18:04:42

BST K2 thu đông (tiếp theo)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/07ccfe03738da977a726a7e2b151f8198718e34e.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/e45d44086e061d95bd1c16f17af40ad163d9ca79.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/e29f71310a55b3197944a3bc42a98226cefc1711.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/c1089ceef01f3a290056f4079825bc315d607c3c.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/4478a318972bd4074d95f2347a899e510eb30900.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/32626f09c93d70cf6d538bc4f9dcd100bba12b2d.jpg

Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 18:38:26

K2 Flywalk

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/68439dcad1c8a7862825fbcb6609c93d71cf5040.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/4709bb19ebc4b745673706d3cefc1e178b82152b.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/79f456df8db1cb138f978dd6dc54564e90584bd1.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/d261f0dcd100baa126b3f67e4610b912c9fc2e30.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/99638f94a4c27d1e2bd18a011ad5ad6edfc438d8.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/6871dc2a2834349b78ebdf40c8ea15ce34d3bee6.jpgCre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 18:43:01

K2 Flywalk (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/36d596510fb30f244faa5cc6c995d143ac4b039a.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/3f5204f3d7ca7bcb625677eabf096b63f724a8a6.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/5710590fd9f9d72a1513a0d8d52a2834359bbb58.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/9c94af86c9177f3e85104cc871cf3bc79e3d56af.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/844b773e6709c93d94d4be329e3df8dcd00054a9.jpg

Cre: baidu

sabina Tại 11-9-2013 19:13:50

BST K2 thu đông 2013 - K2 Magazine

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/d3730f0828381f30f143156ea8014c086f06f07f.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/e1f326dda3cc7cd9fa7cac1e3801213fb90e9104.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/6c63b00e7bec54e7489c82d9b8389b504ec26a65.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/d9b2f81f3a292df5757f34d2bd315c6035a87311.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1b129a58d109b3de38b97cafcdbf6c81810a4c4b.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/526ce124b899a90157edc3f11c950a7b0008f5fd.jpg
Cre: baidu
trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: [CF] Fashion | K2, Basic House, Eastern Camel, Rogatis