kikikiki Tại 8-10-2011 21:05:04

Thời trang K2( Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/188707_203838442978354_179642925397906_731198_4369067_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/259117_220764864619045_179642925397906_861562_4243494_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/258615_222808614414670_179642925397906_876272_5831542_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/189443_203838436311688_179642925397906_731197_1652715_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/189943_203838409645024_179642925397906_731195_6583568_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/195937_203838396311692_179642925397906_731194_6687462_n.jpg


Sr:SG'FB

kikikiki Tại 8-10-2011 21:06:17

Thời trang K2(Tiếp)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/196317_203838336311698_179642925397906_731189_4885226_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/196825_203838382978360_179642925397906_731193_2080930_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/198825_203838349645030_179642925397906_731190_5910029_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/199588_203837009645164_179642925397906_731183_2926308_n.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/240547_222808657747999_179642925397906_876275_22218_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/241203_222808667747998_179642925397906_876276_1443467_o.jpg


Sr: SG'FB


kikikiki Tại 8-10-2011 21:07:23

Thời trang K2( Tiếp theo và hết)

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/243363_222808607748004_179642925397906_876271_4789687_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/243947_222635964431935_179642925397906_875087_574363_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/255871_222635974431934_179642925397906_875088_3179743_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/257793_225063680855830_179642925397906_893138_4918027_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/257313_225063707522494_179642925397906_893139_763507_o2.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/256655_222808761081322_179642925397906_876279_4387810_o.jpg

http://i1238.photobucket.com/albums/ff487/kikikiki0411/256961_225063630855835_179642925397906_893137_6074923_o.jpg


Sr: Sg'FB
Kết thúc bộ sưu tập thời trang K2

sis_wanabe Tại 5-2-2013 19:35:56

Hyun Bin - K2 CF (2013)

ZTIs7w-xBpQ&

sis_wanabe Tại 5-2-2013 19:37:23

http://nu0.upanh.com/b4.s32.d2/3035180c5ab83b32c8f8e3262f8b0865_53141580.243065785024355119511944458457n.jpg

http://nu1.upanh.com/b5.s32.d1/79641bcd84f221282b6847c8291b2bf6_53141581.31907578502378845290226612652n.jpg

http://nu2.upanh.com/b3.s35.d3/0c85a933f2d4401407dd09a3f3d14db7_53141582.4056435785023221786291335725175n.jpg

http://nu3.upanh.com/b2.s33.d2/195344ae0c05a3d6ed00d5490a6659d1_53141583.4814565785023688452911584014802n.jpg

http://nu4.upanh.com/b2.s33.d2/01cdf4ff4caf949a90d92351d422f747_53141584.5349685785024121786201936418739n.jpg

Secret Garden with Hyun Bin

zenkyhn Tại 15-2-2013 21:39:46

HYUN BIN K2 - CF MAKING (2013)

x-My4aMTN8I

Hyun Bin - K2 CF Teaser (2013)


http://25.media.tumblr.com/09b95fe6671b376caa733c3c72e480f3/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo1_250.gif http://24.media.tumblr.com/eefa47ab705b270089ea56f22bb1fc19/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo2_250.gif

http://24.media.tumblr.com/6b2629e8e5fd5671936ef690c77478f3/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo3_250.gif http://25.media.tumblr.com/9a411e2e2e0bc9e5c8d9a5d20bba6e7d/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo4_250.gif

http://25.media.tumblr.com/c4728628871082b4c1c7eb42a18547d6/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo5_250.gif http://24.media.tumblr.com/92dd43d261a03fc727e19437a9d03a21/tumblr_mi9ml7FWmG1rxwkovo6_250.gif

@SGwithHyunBin

zenkyhn Tại 15-2-2013 21:47:23

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/555788_583378401691021_1981754353_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179605_583378441691017_588938229_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/482589_583378565024338_496541925_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188220_583450908350437_1245073365_n.png

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/61754_429683423772604_1455027965_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/184261_429683430439270_2083881047_n.jpg

P/S: sao cái bộ K2 ngày xưa nó sáng sủa bao nhiêu thì năm nay nó "tối sủa" bấy nhiêu nhờ =)) có mỗi zai nhà mình là càng ngày càng men lỳ =))))

zenkyhn Tại 15-2-2013 23:19:52

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/19798_583387101690151_997687752_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/66692_583387345023460_2043305681_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563342_583378511691010_1928933066_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/482490_583378498357678_1222490906_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485334_583378508357677_906695731_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/487709_583378468357681_1837261599_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/154863_583378458357682_16840580_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/223489_583378515024343_556001224_n.jpg

zenkyhn Tại 15-2-2013 23:23:20

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/13206_583378585024336_1924472496_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285369_583378615024333_1216542001_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528027_583378641690997_1447767629_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/560020_583378661690995_1180864756_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560135_583378548357673_1735653840_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487801_583378675024327_1588073600_n.jpg


http://dragcave.net/image/ddDTM.gifhttp://dragcave.net/image/Isqs6.gifhttp://dragcave.net/image/bU9mb.gifhttp://dragcave.net/image/osMLn.gifhttp://dragcave.net/image/ii4Bb.gifhttp://dragcave.net/image/6dp9W.gifhttp://dragcave.net/image/0JnJa.gifhttp://dragcave.net/image/VGlT4.gifhttp://dragcave.net/image/sbBkq.gifhttp://dragcave.net/image/kI3Wk.gifhttp://dragcave.net/image/u4TeV.gifhttp://dragcave.net/image/u5MO1.gifhttp://dragcave.net/image/Er84g.gif

http://dragcave.net/image/AfnYv.gif http://dragcave.net/image/nQOpL.gif http://dragcave.net/image/0M92J.gif http://dragcave.net/image/NB4h2.gif http://dragcave.net/image/iLB4n.gif http://dragcave.net/image/dX04t.gifhttp://dragcave.net/image/oT4P2.gifhttp://dragcave.net/image/H2oVG.gifhttp://dragcave.net/image/Z61Yp.gifhttp://dragcave.net/image/MTKPm.gifhttp://dragcave.net/image/s0nYc.gifhttp://dragcave.net/image/kc9lR.gif

zenkyhn Tại 16-2-2013 12:07:58

K2 2013 Collection

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/580752_583718878323640_1034382904_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/71696_583718911656970_727365138_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188324_583718871656974_1636165677_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525106_583718904990304_820741790_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/69215_583718881656973_2030182658_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/555885_583860108309517_1531000696_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12951_583905338304994_2028207616_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/563404_583860114976183_11295930_n.jpgomg zai nhà tôi đấy >"< {:265:}{:265:}{:265:}
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: [CF] Fashion | K2, Basic House, Eastern Camel, Rogatis