pronto Tại 14-8-2014 08:12:29

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_18c3f7ad_1407940099022_zpse00f251e.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_2e39c3ac_1407938746069_zps98a61e4f.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_5762cb15_1407938750325_zps50ab1063.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/web_3067981575_05b8c14a_1407938764270_zps3990b5b8.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_72a78c09_1407938735400_zps9305500b.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/3067981575_5d63138e_1407938741533_zps80ca28c7.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/1_zps300f352c.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/2039241017_fe02a74f_zps1b867837.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/11_zps1a6f30bf.jpg

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/phamhienchi/2039241017_7960a871_zps9bd74871.jpg

Cr: HBDC

Bin đẹp quá, nguy hiểm quá :((
Ngắm oppa từ tối qua, ngủ dậy lại ngắm tiếp, tình hình là bây giờ em đang bị sang chấn tinh thần nghiêm trọng hu hu:((

pronto Tại 20-8-2014 09:14:45

K2 F/W 2014

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_169_zps369968f4.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_382_zps4fcf6a6c.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_329_zps6aeb7636.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/IMG_0265_zpsdba9f1a2.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_018_zps56fb5053.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_123_zps24564009.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/C0ACC9C43_071_zpsd4d70d8c.jpg

Nguồn: http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=k2blog

pronto Tại 2-9-2014 20:33:41

K2 F/W 2014

Bin trong BTS K2 năm nay đẹp lắm nhà mình ạ, đẹp tới mức em không còn gì để nói nữa đâu hu hu :((

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10568994_816084411759845_7090737109731253265_n_zps9e67f86f.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10615373_816084418426511_29581805727287398_n_zps2ab5f463.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10452348_816084378426515_8163000452445054377_n_zpse27bf845.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/1521712_816084415093178_364404853387457825_n_zpsedd2434d.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10593094_816084425093177_2008619747744608108_n_zpsa25c846d.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10644459_816084408426512_5968344119736425996_n_zps46aaa722.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/10671499_816084428426510_1631908808399380883_n_zps50b460cc.jpg

Nguồn: https://www.facebook.com/HyunBinsHouseinVietnam

pronto Tại 2-9-2014 20:35:40

CF ROGATIS FW 2014

ftgRyTuXyzY

02gdB7SfFAI

Cr: ROGATIS 로가디스

pronto Tại 11-9-2014 21:08:16

Thêm hình hậu trường Rogatis:

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/5_zps9fcad06c.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/8_zpsadb4a144.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/6_zps5c7c90d9.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/7-1_zpsd5e4f0c9.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/12_zpsd3af7dfc.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/41_zps66c616cd.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/31_zps145f78e7.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/21_zpscce86e43.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/9-1_zps0f804e45.jpg

http://i1163.photobucket.com/albums/q553/hbssi/9_zps2dab104d.jpg


Nguồn: http://rogatisblog.tistory.com/92

pronto Tại 16-9-2014 00:24:41

Rogatis lại mới tung liên tiếp mấy CF mới.
Em tuyển cái ưng nhất post vào cho cả nhà ngắm tình yêu nè:

9tkYbL_kZBs
Cr:ROGATIS 로가디스

Chuẩn mực không còn gì để nói luôn, xem mãi mà không chán :x

canithinkabtu Tại 21-1-2015 10:46:33

K2 Spring summer 2015

http://i.imgur.com/yKY9Pl0.jpg

http://i.imgur.com/oaI9bsg.jpg

http://i.imgur.com/VufsSMM.jpg

http://i.imgur.com/Jwzt3bM.jpg

http://i.imgur.com/jtskTV6.jpg

http://i.imgur.com/jD8vEpk.jpg

Cre sp
trang: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]
Phiên bản đầy đủ: [CF] Fashion | K2, Basic House, Eastern Camel, Rogatis