sabina Tại 11-9-2013 20:20:42

BST K2 thu đông 2013 - loạt ảnh chụp ở New Zealand (tt)


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1229913_716075055086344_1920327147_n.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236533_716075091753007_1123878833_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1185237_716075148419668_1021427188_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1239770_716075128419670_2034154371_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1239004_716075161753000_309784020_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236708_716075181752998_401452262_n.jpg

Cre: FB

sabina Tại 11-9-2013 20:27:25

BST K2 thu đông 2013 - CF Making

Ii8ATmTjNSQ

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1208869_716075711752945_990090483_n.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1238944_716075721752944_850049063_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1239635_716075705086279_1704969073_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1231632_716075755086274_1205469719_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1234837_716075775086272_1472146331_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236430_716075808419602_1594383977_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1185125_716075925086257_136094915_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1231143_716076111752905_1915179987_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1185303_716076195086230_2015411073_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236379_716076211752895_1374090512_n.jpgCre: FB

sabina Tại 11-9-2013 20:33:46

BST K2 thu đông 2013 - CF Making (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1234523_716076298419553_332567537_n.jpg

Chó kéo hàng, hàng kéo người {:536:}
http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1260890_716076315086218_766480360_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1237678_716076328419550_1123122584_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1012029_716076375086212_1543283721_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236620_716076398419543_295960953_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1239053_716076388419544_1662005469_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/755_716076428419540_1519962829_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1238904_716076451752871_796232092_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236333_716076465086203_1514919074_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1234523_716076481752868_513060592_n.jpgCre: FB

sabina Tại 11-9-2013 20:45:49

BST K2 thu đông 2013 - CF Making (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/581544_716076525086197_1973862258_n.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1186969_716076548419528_1205247668_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/536236_716076615086188_246918959_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/999188_716076665086183_392453892_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1001747_716076688419514_1224899623_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1233391_716076721752844_1731942117_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1238227_716076771752839_1539112331_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1016213_716076808419502_1495792990_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1000970_716076845086165_1033271877_n.jpg
Cre: FB

sabina Tại 11-9-2013 21:09:34

BST K2 thu đông 2013 - CF Making (tt)

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1230100_716076881752828_34469904_n.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1185047_716076871752829_2132137491_n.jpg

nói thật chứ mắt mấy con chó này nhìn sợ thật, giống chó săn này như chó sói
http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1175542_716076891752827_1543529414_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1233336_716076911752825_880197727_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1233403_716076931752823_1359888251_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1173846_716076945086155_1109593668_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/7882_716076968419486_762153756_n.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/1236485_716077075086142_1470705792_n.jpgCre: FB

sabina Tại 14-9-2013 18:10:06

CF Rogatis mới

http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA4NTg4MjI4/v.swf


Này thì hai trăm kí tự

LyNguyenChi Tại 17-9-2013 16:41:28

Thêm hình ảnh mới của CF Rogatis

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/471afa1fbe096b63c3f8d0600e338744eaf8acfd.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/3042da1b0ef41bd569d666c453da81cb38db3dd1.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/be82bc8f8c5494ee720c86292ff5e0fe99257eb4.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/5689a56eddc451da47de85dbb4fd5266d01632b6.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/fe47b851f8198618cd9361b448ed2e738ad4e683.jpg


http://i1105.photobucket.com/albums/h352/sabina_mller_2008/b0a6a751f3deb48f0d9c2feef21f3a292cf578e1.jpg

sis_wanabe Tại 23-9-2013 15:33:40

Ký tặng của K2 Fashion

http://i.imgur.com/SDP5yuM.jpg

http://i.imgur.com/HgKZCeq.jpg

http://i.imgur.com/TUDd4cT.jpg

http://i.imgur.com/0jrr7gi.jpg

http://i.imgur.com/rD750Xf.jpg

FB

sis_wanabe Tại 23-9-2013 15:44:43

http://i.imgur.com/M3fLDdr.jpg

http://i.imgur.com/nsRAmEb.jpg

http://i.imgur.com/mygOW72.jpg

http://i.imgur.com/cAkoEe4.jpg

http://i.imgur.com/AzUC6Fw.jpg

http://i.imgur.com/myK6fc8.jpg

FB

sis_wanabe Tại 23-9-2013 15:51:08

http://i.imgur.com/csEkbrj.jpg

http://i.imgur.com/MJmlYZU.jpg

http://i.imgur.com/YC5UysL.jpg

http://i.imgur.com/YJhApXw.jpg

http://i.imgur.com/BmO0CVd.jpg

trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: [CF] Fashion | K2, Basic House, Eastern Camel, Rogatis