pronto Tại 25-9-2011 22:18:59

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Mối tình đầu của Triệu phú

Gõ tiếng Việt dễ hơn tiếng Anh

thêm dòng nữa này =)))))))))                                                

kebi_rua Tại 25-9-2011 22:19:00

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


4/ Hình này được chụp ở phim trường phim nào
come rain come shine
này thì 2 dòng
này thì 3 dòng
==================================

pjpj.love Tại 25-9-2011 22:19:14

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Hình này được chụp ở phim trường

The Millionaire's First Love
........................................................

zenkyhn Tại 25-9-2011 22:19:16

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Hình này được chụp ở phim trường phim nào

The Millionaire's First Love

Hận cái luật 100 ký tự quá {:114:}{:114:}{:114:}

asontran Tại 25-9-2011 22:19:16

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Chắc là Spin Kick
Đoán đại thôi
vì thấy kiểu tóc này lạ quá!
phải chi hình đừng khó quá thì đẽ hơn rồi

Maya206 Tại 25-9-2011 22:19:20

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


4/ Hình này được chụp ở phim trường phim nào?

The Millionaire's First Love
thấy cái đầu quen quen

p14111995p Tại 25-9-2011 22:19:22

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


A Millionaire's First Love
hậu trường
=================================================================================

Selly Tại 25-9-2011 22:19:45

♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥
http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/BgTransparent.png
GAME WHO WHAT WHEN
Phần II: WHAT


5/ Cho biết tên trường THPT mà Bin đã học nhé.


mã số câu đặc biệt: I7-II6-III9
-          Đã giải được câu I7 là năm 2004
-        Trả lời bằng cách PM cho nick Selly
-        Mỗi người chỉ được trả lời câu đặc biệt 1 lần

thuydutoan Tại 25-9-2011 22:20:11

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:17 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


mối tình đầu của triệu phú nhỉ
+====+========+====+====================
3 dòng, đủ 10 ký tự chưa nhỉ

Aloha!! Tại 25-9-2011 22:21:10

Selly gửi lúc 25-9-2011 22:19 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


5/ Cho biết tên trường THPT mà Bin đã học nhé.
trường trung học Yeong Jae
{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
trang: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Phiên bản đầy đủ: [Event]Happy Birthday Hyun Bin ssi 25/09/1982 – 25/09/2011 ♥ Our amazing namja ♥