zenkyhn Tại 25-9-2011 21:55:29

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Friend, Our Legend” được khởi quay kể từ ngày 28/2/2009 tại Busan,
lên sóng vào ngày 27/6/2009

Spica Tại 25-9-2011 21:55:47

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


khởi quay tháng 2/2009, lên sóng 27/6/2009
=======================================================================================

p14111995p Tại 25-9-2011 21:55:53

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


khởi quay 28 tháng 2- 2009
phát sóng27/6-2009
============================================================================================

Aloha!! Tại 25-9-2011 21:55:56

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


F,OL khởi quay ngày 28 tháng 2 năm 2009
lên sóng ngày 27/6/2009

tình yêu Dong Soo của em

Bow Tại 25-9-2011 21:56:01

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


9/ Friend our legend khởi quay khi nào? Và lên sóng khi nào?

tháng 2/2009

và 27/6/2009

{:310:}{:310:}{:310:}

GàNgốc Tại 25-9-2011 21:56:02

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


28/2/2009
27/6/2009                                                                                                                                                

Mẩu Tại 25-9-2011 21:56:41

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


9/ Friend our legend khởi quay khi nào?
kể từ ngày 28 tháng 2 tại Busan 2009
Và lên sóng khi nào?
từ 27/6/2009

sis_wanabe Tại 25-9-2011 21:56:43

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


27.6.2009

Vừa khởi quay vừa phát sóng song song

BW_mylove_SG Tại 25-9-2011 21:56:58

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


9/ Friend our legend khởi quay khi nào? Và lên sóng khi nào?
khởi quay từ ngày 28/2/2009 tại Busan
Thời gian phát sóng: 22h50 thứ 7, CN từ 27/6 đến 30/8/2009

pjpj.love Tại 25-9-2011 21:57:09

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:53 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHENFriend, Our Legend khởi quay ngày 28/2
phát sóng vào 27.6 trên sóng MBC – Hàn Quốc.
trang: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Phiên bản đầy đủ: [Event]Happy Birthday Hyun Bin ssi 25/09/1982 – 25/09/2011 ♥ Our amazing namja ♥