Spica Tại 25-9-2011 21:41:29

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Chương trình "Entertainment Relay" phát sóng tối ngày 12/2/2011
===========================================
===========================================

sis_wanabe Tại 25-9-2011 21:41:31

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Phỏng vấn với Thang Duy về bộ phim Late AutumnEnt. Weekly

pronto Tại 25-9-2011 21:41:33

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Chương trình "Entertainment Relay"
Phát sóng tối ngày 12.2 có cuộc phỏng vấn Hyun Bin và Thang Duy, hai diễn viên chính của movie "Thu muộn".

Aloha!! Tại 25-9-2011 21:41:36

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


trong chương trình "Entertainment Relay" phát sóng tối ngày 12.2.2011, phỏng vấn Hyun BIn và Thang Duy

KeoBong0508 Tại 25-9-2011 21:42:13

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Hyun Bin phát biểu câu này trong chương trình phát sóng khi nào? "Tôi sẽ không quên mọi người. Nhưng tôi cảm thấy khán giả sẽ dần quên tôi".


Chương trình "Entertainment Relay" phát sóng tối ngày 12.2.2011
này thì giới hạn ký tự =))

pjpj.love Tại 25-9-2011 21:42:26

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHENChương trình "Entertainment Relay" phát sóng tối ngày 12.2 có cuộc phỏng vấn Hyun Bin và Thang Duy, hai diễn viên chính của movie "Thu muộn".

kebi_rua Tại 25-9-2011 21:42:37

ah...mọi ng nhanh quá
mình phản ứng chậm như Rùa ấy
lại còn lúc trả lời quên k reply câu hỏi nữa chứ >''<
TTTTTTTTTTTTT.TTTTTTTTTTTTTTT

Bow Tại 25-9-2011 21:42:37

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


6/ Hyun Bin phát biểu câu này trong chương trình phát sóng khi nào? "Tôi sẽ không quên mọi người. Nhưng tôi cảm thấy khán giả sẽ dần quên tôi".

12/2/2011

{:310:}{:310:}

zenkyhn Tại 25-9-2011 21:42:42

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Chương trình "Entertainment Relay" phát sóng tối ngày 12.2 có cuộc phỏng vấn Hyun Bin và Thang Duy

Maya206 Tại 25-9-2011 21:43:23

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:40 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Tôi sẽ không quên mọi người. Nhưng tôi cảm thấy khán giả sẽ dần quên tôi
trong chương trình "Entertainment Relay" ngày 12.2.2011, phỏng vấn Hyun BIn và Thang Duy
trang: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Phiên bản đầy đủ: [Event]Happy Birthday Hyun Bin ssi 25/09/1982 – 25/09/2011 ♥ Our amazing namja ♥