Selly Tại 25-9-2011 21:23:49

♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥
http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/BgTransparent.png
GAME WHO WHAT WHEN
Phần I: WHEN


3/ Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” đã diễn ra khi nào?
zenkyhn Tại 25-9-2011 21:23:53

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


1. I'm happy 26/11/2009, shower chưa chiếu, CRCS 3/3/2011
2. nhập ngũ 7/3/2011
cài huy hiệu đỏ 14/4/2011
thăng binh nhất 1/9/2011

Bow Tại 25-9-2011 21:24:36

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


1.
I'm happy: 26/11/2009
Shower: chưa chiếu :
Come Rain come shine: 3/3/2011

2. Nhập ngũ: 7/3/2011
Cài huy hiệu đỏ: 14/4/2011
Lên binh nhất: 1/9/2011

Aloha!! Tại 25-9-2011 21:25:08

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Hyun Bin đã tổ chức Fan meeting tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!

này thì 3 dòng này

KeoBong0508 Tại 25-9-2011 21:25:49

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


29 tháng 4 năm 2010
khổ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
này thì 3 dòng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bow Tại 25-9-2011 21:25:57

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” :
29/4/2010

{:291:}{:291:}{:291:}{:291:}

Maya206 Tại 25-9-2011 21:26:12

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


1. I'm happy: 26/11/2009
Shower: chưa chiếu
Come Rain come shine: 3/3/2011

2. Nhập ngũ: 7/3/2011
   Cài huy hiệu đỏ: 14/4/2011
   Lên binh nhất: 1/9/2011

Mẩu Tại 25-9-2011 21:26:22

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Vào ngày 29 tháng 4 năm 2010
Hyun Bin đã tổ chức Fan meeting tại Nhật Bản
với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!

zenkyhn Tại 25-9-2011 21:27:28

Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23 static/image/common/back.gif
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” đã diễn ra khi nào?
29 tháng 4 năm 2010

Selly Tại 25-9-2011 21:28:28

♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥
http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/BgTransparent.png
GAME WHO WHAT WHEN
Phần I: WHEN4/ Fan meeting này diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
http://img600.imageshack.us/img600/5543/tmiyojteca.jpgtrang: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Phiên bản đầy đủ: [Event]Happy Birthday Hyun Bin ssi 25/09/1982 – 25/09/2011 ♥ Our amazing namja ♥