sid Tại 22-5-2012 16:44:27

120522 thăm đại học Yonsei

http://i.imgur.com/gO1AN.jpg

http://i.imgur.com/idJo9.jpg

http://i.imgur.com/omwIU.jpg

http://i.imgur.com/cUfKt.jpg

http://i.imgur.com/2FPXD.jpg

http://i.imgur.com/nw0vx.jpg

http://i.imgur.com/earau.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

sid Tại 22-5-2012 16:46:36

120522ĐH Yonsei

http://i.imgur.com/n0Bdx.jpg

http://i.imgur.com/7F7ks.jpg

http://i.imgur.com/bFEuB.jpg

http://i.imgur.com/XNJSC.jpg

http://i.imgur.com/SGdAC.jpg

http://i.imgur.com/UuEe7.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

sid Tại 22-5-2012 16:48:50

120522 ĐH Yonsei

http://i.imgur.com/3hyPO.jpg

http://i.imgur.com/whq1Y.jpg

http://i.imgur.com/U17h6.jpg

http://i.imgur.com/NW3zE.jpg

http://i.imgur.com/bkEPD.jpg

http://i.imgur.com/I3oXT.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

sid Tại 22-5-2012 16:51:58

120522 ĐH Joongang

http://i.imgur.com/xLgDW.jpg

http://i.imgur.com/BUSlf.jpg

http://i.imgur.com/8Ihge.jpg

http://i.imgur.com/cS7ff.jpg

http://i.imgur.com/6LtTa.jpg

http://i.imgur.com/Es8zM.jpg

http://i.imgur.com/BtRiy.jpg

http://i.imgur.com/CFdvj.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:35:33

HanYang University(May 24, 2012)

http://nm5.upanh.com/b5.s1.d4/8c9c0ffad60aca158a4068a7e6b325a2_45170235.40167832034254804002610148391659.jpg

http://nm0.upanh.com/b3.s1.d4/db15d7286534d108509986f7646adb55_45170250.53580832039501136811310148391659.jpg

http://nm7.upanh.com/b5.s26.d2/fe763ec0ed9e0bc810ef3d641ea5f04a_45170257.53808632034253804002710148391659.jpg

http://nm3.upanh.com/b1.s27.d1/7fab44656940dfff34bcae5507a71250_45170263.54585732034252470669510148391659.jpg

cr: https://foursquare.com/taekyun79/checkin/4fbdbeede4b0923d5c10c951?s=tBBDIjiCFxddp39S3K7m-b7BsZc&ref=tw

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:49:49

http://nm3.upanh.com/b6.s26.d1/12ae0f6a105f5448d4e0c47b4bdc2ac5_45170493.35508453456278016568179642925397.jpg

http://nm8.upanh.com/b4.s26.d2/bcce499fbfe5341ae0b001d6a9fcb34b_45170538.40341545345633801656217964292539.jpg

http://nm4.upanh.com/b1.s28.d1/c45a15211e4221de2dffbb73eb36c3a3_45170554.48127245345617468324517964292539.jpg

http://nm6.upanh.com/b1.s29.d2/4769254b460c17f5525c72cdba27e59c_45170566.53754745345618468324417964292539.jpg

http://nm0.upanh.com/b5.s26.d1/a2fe31d6990eabac756e6da8c5c11e17_45170570.53808632034253804002710148391659.jpg


SG's FB

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:50:22

http://nm9.upanh.com/b6.s27.d1/03dbd3cc6c1385a04ae6fdb5ab79c2d3_45170579.54585732034252470669510148391659.jpg

http://nm9.upanh.com/b2.s27.d2/897a00220c42c8efc89232e539bbbe8b_45170589.562582453456134683249118206109n.jpg

http://nm5.upanh.com/b6.s27.d1/e1615ccb6f3532996e512f23fe607155_45170605.57629345345635134989417964292539.jpg

http://nm6.upanh.com/b6.s1.d4/e6d06485cce3e4b2aae40b04c27c2091_45170616.57988245345615134991417964292539.jpg

SG's FB

sid Tại 25-5-2012 22:58:49

120522 KonKuk University

http://i.imgur.com/If60Q.jpg

http://i.imgur.com/VggEh.jpg

http://i.imgur.com/og03b.jpg

http://i.imgur.com/1ENxq.jpg

http://i.imgur.com/b9Vxs.jpg

http://i.imgur.com/NrVqV.jpg

http://i.imgur.com/21dvy.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

dạo này đang làm tour đi các trường ĐH, đầu trọc lốc lại còn béo ủn ỉn cả ng, thành lính tuyên truyền cũng khác cái thời rèn luyện hồi xưa :))

sis_wanabe Tại 30-5-2012 06:52:52

Banner quảng cáo của Hải Quân

http://nm5.upanh.com/b1.s1.d4/76401da282241094657f36c0dfb607f5_45440345.39887942049442798121022525953417.jpg

http://nm6.upanh.com/b4.s29.d1/c1e8a1d779418a25cf77ae83a692b4f7_45440346.52617032318085108952910148391659.jpg

baidu

Bow Tại 16-6-2012 15:47:37

(more) tour tuyên truyền Hải quân tại các trg Đại học
http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12109638-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12127081-63.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12127081-91.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12141166-89.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12109638-0.jpg
trang: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Phiên bản đầy đủ: [MARINE]•••---Tổng hợp tất cả về Hyun Bin trong quân ngũ---••• Because You're a Marine