sid Tại 22-5-2012 16:51:58

120522 ĐH Joongang

http://i.imgur.com/xLgDW.jpg

http://i.imgur.com/BUSlf.jpg

http://i.imgur.com/8Ihge.jpg

http://i.imgur.com/cS7ff.jpg

http://i.imgur.com/6LtTa.jpg

http://i.imgur.com/Es8zM.jpg

http://i.imgur.com/BtRiy.jpg

http://i.imgur.com/CFdvj.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:35:33

HanYang University(May 24, 2012)

http://nm5.upanh.com/b5.s1.d4/8c9c0ffad60aca158a4068a7e6b325a2_45170235.40167832034254804002610148391659.jpg

http://nm0.upanh.com/b3.s1.d4/db15d7286534d108509986f7646adb55_45170250.53580832039501136811310148391659.jpg

http://nm7.upanh.com/b5.s26.d2/fe763ec0ed9e0bc810ef3d641ea5f04a_45170257.53808632034253804002710148391659.jpg

http://nm3.upanh.com/b1.s27.d1/7fab44656940dfff34bcae5507a71250_45170263.54585732034252470669510148391659.jpg

cr: https://foursquare.com/taekyun79/checkin/4fbdbeede4b0923d5c10c951?s=tBBDIjiCFxddp39S3K7m-b7BsZc&ref=tw

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:49:49

http://nm3.upanh.com/b6.s26.d1/12ae0f6a105f5448d4e0c47b4bdc2ac5_45170493.35508453456278016568179642925397.jpg

http://nm8.upanh.com/b4.s26.d2/bcce499fbfe5341ae0b001d6a9fcb34b_45170538.40341545345633801656217964292539.jpg

http://nm4.upanh.com/b1.s28.d1/c45a15211e4221de2dffbb73eb36c3a3_45170554.48127245345617468324517964292539.jpg

http://nm6.upanh.com/b1.s29.d2/4769254b460c17f5525c72cdba27e59c_45170566.53754745345618468324417964292539.jpg

http://nm0.upanh.com/b5.s26.d1/a2fe31d6990eabac756e6da8c5c11e17_45170570.53808632034253804002710148391659.jpg


SG's FB

sis_wanabe Tại 24-5-2012 19:50:22

http://nm9.upanh.com/b6.s27.d1/03dbd3cc6c1385a04ae6fdb5ab79c2d3_45170579.54585732034252470669510148391659.jpg

http://nm9.upanh.com/b2.s27.d2/897a00220c42c8efc89232e539bbbe8b_45170589.562582453456134683249118206109n.jpg

http://nm5.upanh.com/b6.s27.d1/e1615ccb6f3532996e512f23fe607155_45170605.57629345345635134989417964292539.jpg

http://nm6.upanh.com/b6.s1.d4/e6d06485cce3e4b2aae40b04c27c2091_45170616.57988245345615134991417964292539.jpg

SG's FB

sid Tại 25-5-2012 22:58:49

120522 KonKuk University

http://i.imgur.com/If60Q.jpg

http://i.imgur.com/VggEh.jpg

http://i.imgur.com/og03b.jpg

http://i.imgur.com/1ENxq.jpg

http://i.imgur.com/b9Vxs.jpg

http://i.imgur.com/NrVqV.jpg

http://i.imgur.com/21dvy.jpg

cre : SG FB

reup by Sid

dạo này đang làm tour đi các trường ĐH, đầu trọc lốc lại còn béo ủn ỉn cả ng, thành lính tuyên truyền cũng khác cái thời rèn luyện hồi xưa :))

sis_wanabe Tại 30-5-2012 06:52:52

Banner quảng cáo của Hải Quân

http://nm5.upanh.com/b1.s1.d4/76401da282241094657f36c0dfb607f5_45440345.39887942049442798121022525953417.jpg

http://nm6.upanh.com/b4.s29.d1/c1e8a1d779418a25cf77ae83a692b4f7_45440346.52617032318085108952910148391659.jpg

baidu

Bow Tại 16-6-2012 15:47:37

(more) tour tuyên truyền Hải quân tại các trg Đại học
http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12109638-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12127081-63.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12127081-91.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12141166-89.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12109638-0.jpg

Bow Tại 16-6-2012 15:52:13

Fancam

zRgrsDuloe0

t_7ViYDglP4&feature=plcp

zRgrsDuloe0&feature=autoplay&list=UUM9enTa6H7LIJYeo4zvTzVw&playnext=1

LEA0qJaIGIgBow Tại 18-6-2012 16:06:25

Tại 1 sự kiện của Hải quân tổ chức tại Pohang (nơi Bin nhập ngũ) ngày 18/6

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-48.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-45.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-44.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-42.jpg

===================

Poster mới


http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-28.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-30.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-37.jpg
@weibo

Bow Tại 19-6-2012 01:01:25

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-80.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/A12250192-82.jpg

Vid

27UiIBugx8M

@weibo
trang: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Phiên bản đầy đủ: [MARINE]•••---Tổng hợp tất cả về Hyun Bin trong quân ngũ---••• Because You're a Marine