sid Tại 5-10-2011 20:06:13

http://nd4.upanh.com/b3.s2.d4/4920d41f1dcc8b02e0f9258f2ce40dc2_36055494.9213b07eca806538443db15297dda144.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s7.d4/01e59e976c82ef91c442fd0cb0ba0504_36055495.42166d224f4a20a45c2d298690529822.jpg

http://nd8.upanh.com/b2.s10.d3/cc25d7f44cff6dd774edfe62b5f24cfc_36055498.622762d0f703918fb09b168b513d2697.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s15.d2/8baa2ba3559af7095c23eb5d8dd4ff51_36055500.2934349b033b5bb5f1630bbf36d3d539.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s18.d2/663f3cf04e8cd33269996ef861ba5725_36055501.8718367adab44aedc122aba5b31c8701.jpg

http://nd2.upanh.com/b1.s16.d2/1b77ccb413025f84b5243cff8d69f8bf_36055502.9922720e0cf3d7ca64df2837f21fbe09.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s15.d2/c5aeadbd2cbea55cb67b9b41606bec9a_36055503.a08b87d6277f9e2ffef736491f30e924.jpg

http://nd4.upanh.com/b6.s6.d1/2194dc3d8724bba99411352ba0df99d4_36055504.a8ec8a13632762d0fb38b1fea0ec08fa.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:06:43

http://nd4.upanh.com/b3.s2.d4/4920d41f1dcc8b02e0f9258f2ce40dc2_36055494.9213b07eca806538443db15297dda144.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s7.d4/01e59e976c82ef91c442fd0cb0ba0504_36055495.42166d224f4a20a45c2d298690529822.jpg

http://nd8.upanh.com/b2.s10.d3/cc25d7f44cff6dd774edfe62b5f24cfc_36055498.622762d0f703918fb09b168b513d2697.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s15.d2/8baa2ba3559af7095c23eb5d8dd4ff51_36055500.2934349b033b5bb5f1630bbf36d3d539.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s18.d2/663f3cf04e8cd33269996ef861ba5725_36055501.8718367adab44aedc122aba5b31c8701.jpg

http://nd2.upanh.com/b1.s16.d2/1b77ccb413025f84b5243cff8d69f8bf_36055502.9922720e0cf3d7ca64df2837f21fbe09.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s15.d2/c5aeadbd2cbea55cb67b9b41606bec9a_36055503.a08b87d6277f9e2ffef736491f30e924.jpg

http://nd4.upanh.com/b6.s6.d1/2194dc3d8724bba99411352ba0df99d4_36055504.a8ec8a13632762d0fb38b1fea0ec08fa.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:07:28

111004 @ Incheon Airport


7ByM-wT_JSY

Last edited by sis_wanabe

sid Tại 5-10-2011 20:07:50

http://nd7.upanh.com/b4.s9.d2/bbaa666349b85a860ea56101a0224ed4_36066507.4ec2d5628535e5dd8145b29e76c6a7ef.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s7.d1/eff2d1471142b7229d79284e6a8f2174_36066518.a8773912b31bb0511047a469367adab4.jpg

http://nd2.upanh.com/b5.s2.d4/ac8bfd56f9df990c4b05555a84fbf267_36066522.b3b7d0a20cf431ad9b8a54784b36acaf.jpg

http://nd1.upanh.com/b4.s18.d1/104a75b80903d471dd4190737b7ac567_36066541.10dfa9ec8a1363279df6db72918fa0ec.jpg

http://nd1.upanh.com/b1.s13.d3/a6855fb3ed0dda11cbf43d2f7df1565b_36066551.023b5bb5c9ea15ce0054f748b6003af3.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s1.d2/645beab24d8162e58688495d61c1fdf8_36066563.37d12f2eb9389b5017faf9138535e5dd.jpg


baidu

sid Tại 5-10-2011 20:08:17

http://nd0.upanh.com/b6.s5.d2/b7c6c4e9c1d04dad5d079e3fe2022558_36066570.55e736d12f2eb938cc6863b3d5628535.jpg

http://nd5.upanh.com/b6.s11.d3/b957b5602666d20084a067cbfb0c9de2_36066575.63d9f2d3572c11dfaf8ca862632762d0.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s20.d1/9fb8bb4bd3ae492b2f18aa095ae5d5f0_36066581.95eef01f3a292df5958abb54bc315c60.jpg

http://nd8.upanh.com/b5.s4.d2/5b26aae97b003bfaef2c7d9133d378e5_36066588.503d269759ee3d6d4783908a43166d22.jpg

http://nd4.upanh.com/b2.s17.d1/9801cf0df550d4e8276e3392901bab9d_36066594.5882b2b7d0a20cf47482e79e76094b36.jpg

http://nd3.upanh.com/b4.s16.d2/b021c3de4c67498c74a20692e16eedd2_36066603.91529822720e0cf3c3ed57ba0a46f21f.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:08:53

Hyun Bin tại Indonesia

http://nd7.upanh.com/b1.s17.d2/f59b76f1f5d6a0fc2813e496b06a2a2f_36119747.78310a55b319ebc41a600cd88226cffc.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s9.d1/fdbbd01633e869444017d6d0e8d1eef2_36119748.6159252dd42a283430254c4a5bb5c9ea.jpg

http://nd1.upanh.com/b6.s18.d2/3e5a609ad60575fd53166f36619a4798_36119751.aa18972bd40735fa702837f89e510fb3.jpg

http://nd5.upanh.com/b6.s19.d2/f9385106ebd786fd508d753e2c265508_36119755.ca1349540923dd54017ed929d109b3de.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s17.d2/6301ac5fd4b8aa5d4fc0a304eb9c012b_36119756.d8f9d72a6059252dd1c06445349b033b.jpg

http://nd9.upanh.com/b2.s13.d4/5fe41dc536f454b3cb4e3fb0f603a652_36119759.d01373f082025aaf00e0078afbedab64.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:09:10

http://nd7.upanh.com/b6.s11.d4/38831ca31fb01b68ec802eb697011cf7_36119897.810a19d8bc3eb13550cfc9faa61ea8d3.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s13.d3/c2850d0043ea1f8ead75d46d433292b0_36119898.3bf33a87e950352ac16148495343fbf2.jpg

http://nd9.upanh.com/b3.s18.d1/bacf2c567ddd5ccf2884f012e72e0a9e_36119899.7aec54e736d12f2e8fdcd7214fc2d562.jpg

http://nd0.upanh.com/b2.s20.d1/46bc67be9edf13498ea38ccad6c2c19b_36119900.d8f9d72a6059252dd1c06445349b033b.jpg

tại 1 trường học ở Jakarta

http://nd0.upanh.com/b5.s18.d1/abcf5a46727ff6b5c77a66ae027b8140_36120110.7c1ed21b0ef41bd5da9a83b551da81cb.jpg

baidu

Bow Tại 5-10-2011 22:18:59

Hyun Bin: "Tôi coi quân ngũ là
khoảng thời gian để đầu tư cho bản thân tôi"

“Ngay tại đây, chúng ta cũng có thể cảm nhận được niềm tự hào đất nước to lớn. Để các bạn luôn yên tâm sống và làm việc, luôn tự hào và hạnh phúc về đất nước Đại hàn dân quốc, những người lính Hải quân chúng tôi cũng như toàn thể lực lượng quân đội sẽ cố gắng gìn giữ và bảo vệ Tổ Quốc”.

Đó là lời phát biểu của Hyun Bin _ binh nhất Kim Tae Pyung, với tư cách đại sứ bộ Quốc Phòng đến Indonesia, trong chuyến viếng thăm trường quốc tế Jakarta, Indonesia – Hàn Quốc (JIKS). Anh đã có cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa với các em học sinh tại đây.

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/o0500034411528150104.jpg

Ảnh: Nam diễn viên phục vụ trong lực lượng Hải quân – Hyun Bin (Kim Tae Pyung) trả lời câu hỏi của các em học sinh trường JIKS vào ngày mùng 5.

Tuy là một ngôi sao Hallyu nhưng trong hình ảnh của một anh lính Hải quân bình thường, nhưng anh vẫn mang đến sự động viên tinh thần lớn cho các em học sinh đang học tập tại nước ngoài. Anh cũng không ngại ngần trả lời câu hỏi của các em.

Các em học sinh từ tiểu học đến trung học tập trung kín hội trường. Chỉ một cử chỉ nhỏ, hay một lời nói của ngôi sao viếng thăm với tư cách binh nhất Kim Tae Pyung cũng khiến các em xôn xao và reo hò.

Trả lời câu hỏi : “Hyun Bin với tư cách là một nghệ sỹ và Hyun Bin đang phục vụ trong quân đội có khác gì nhau”, Hyun Bin chia sẻ: “Khoảng thời gian hiện tại giúp tôi nhìn nhận và quan sát bản thân để có thể thay đổi (lột xác). Giờ tôi cũng có thể nhìn nhận đúng đắn mọi việc hơn trước, và sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình, tôi có thể cho mọi người thấy một hình ảnh chững chạc và trưởng thành hơn… Với tôi đây là khoảng thời gian rất quan trọng và ý nghĩa”

Khi được đề nghị gửi một lời nhắn nhủ tới các em học sinh vài năm nữa thôi cũng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hyun Bin nói: “Với khoảng thời gian trong quân ngũ, lao khổ sẽ khiến con người các bạn trưởng thành hơn. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ nó là khoảng thời gian vô nghĩa hay không muốn thực hiện, mà hoàn toàn coi nó là khoảng thời gian có thể đầu tư cho bản thân tôi”.

Hyun Bin kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi bằng lời chia sẻ : “Các bạn hãy cố gắng học tập chăm chỉ và tôi cũng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước giao phó. Sau khoảng thời gian 1 năm 9 tháng trong quân ngũ của mình, tôi sẽ gặp mặt các bạn với tư cách là một diễn viên.”

Anh ấy cũng trực tiếp nhận những món quà như tranh vẽ, thư tay từ các em học sinh. Bản thân anh cũng đã gửi tặng các em cuốn sách “I’m a marine” ghi lại cuộc sống quân ngũ của chính anh và các đồng đội, và cuốn lịch sử 60 năm Hải quân.

Nate
Trans by Bowsid Tại 6-10-2011 17:47:12

http://nd6.upanh.com/b6.s15.d2/06a6a63774e978aa06f308ab6f5b14a3_36160606.e7cd7b899e510fb35590ced6d933c895.jpg

http://nd7.upanh.com/b2.s5.d1/87350a2b2f04cb00aa9b14f4063f0062_36160607.91ef76c6a7efce1b9ca3718baf51f3de.jpg

túm lại anh già sang đấy đi công vụ cho Nhà nước hay là sang họp fan meeting hả giời ơi {:513:}

sid Tại 6-10-2011 17:47:52

http://nd5.upanh.com/b5.s19.d1/bfc6e2530f2617a842408d9f315bafe6_36160715.d50735fae6cd7b89c91882c20f2442a7.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s7.d2/91b51e34d7811a7621f56360c0ec011e_36160717.0824ab18972bd40761b36bbc7b899e51.jpg

http://nd9.upanh.com/b1.s11.d3/8d7931a7aeca25eaf4fcff67b1627ba4_36160719.c9fcc3cec3fdfc03ad015bf9d43f8794.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s6.d2/879e82e34504ce6660005e956199ecf8_36160839.b0434934970a304ef3d719bbd1c8a786.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s4.d2/e62804453cd09a3422178371f775994c_36160841.60a9e8fe9925bc31e6b4b8d95edf8db1.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s12.d4/11c0b4cfb6f149c811963ad78e57fc86_36160842.744ebb1bb051f819adcaba0bdab44aed.jpg

http://nd3.upanh.com/b5.s13.d3/363647a29374d1921bc33689fe866089_36160843.745d293fb80e7beccb2ebaa02f2eb938.jpg

http://nd4.upanh.com/b4.s4.d2/f5c70ea4621c9fd3eb911f1cf6741654_36160844.864f41540923dd5494871e29d109b3de.jpg

baidu
trang: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Phiên bản đầy đủ: [MARINE]•••---Tổng hợp tất cả về Hyun Bin trong quân ngũ---••• Because You're a Marine