Bow Tại 2-10-2011 15:39:57

nail65 gửi lúc 2-10-2011 00:57 static/image/common/back.gif
Vì Bow đã post hình Bin còn em thì làm thơ về Bin để tặng cả nhà,chị xin mượn mộ ...

đẹp quá, đẹp quá chị Hậu ơi{:290:}cái màu xanh ấy, đích thị màu xanh anh bộ đội chị ơi {:171:}

Tặng thêm ít ảnh anh MC nghiệp dư của chúng ta {:306:}

Đứng trước mặt các bác lãnh đạo còn vẫn còn lè lưỡi được nè {:309:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/1a7019dfa9ec8a135016c1a0f703918fa0ecc03a.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/2a55c13d70cf3bc721c856acd100baa1cc112a06.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/8ea1f4039245d6880f2f18e4a4c27d1ed21b2419.jpg

Ngơ ngác, ngác ngơ {:313:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/a698bf4543a98226c7cdbd678a82b9014a90eb3a.jpg

Ước gì Bin đang nhìn em và cười {:140:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/844b773e6709c93dbd58a6b79f3df8dcd00054a0.jpg

Cái đầu trọc tỏa sáng cả sân khấu {:156:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/36970246f21fbe0939fb69546b600c338644ada1.jpg

Bow Tại 2-10-2011 15:40:32

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/a40c3d2ac65c103823e06682b2119313b17e89b4.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/42784aa7d933c89522730e3bd11373f082020039.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/e95343fbfbedab6400cce580f736afc378311e8b.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/fd0df0198618367ac0a4d59d2e738bd4b31ce519.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/99638f94a4c27d1e30f892841bd5ad6edcc43874.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/e95343fbfbedab6400cce580f736afc378311e8b-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/dc7f9fdda144ad3425192fc7d0a20cf430ad85ac.jpg

@baidu

Bow Tại 4-10-2011 21:31:57fQ9Qyf6aNNw&feature=channel_video_title

lHspwKDYtZ0&feature=relmfu

6Ayegs1x8Js&feature=relmfu

sid Tại 5-10-2011 20:03:34

Chiều ngày 4/10, Hyun Bin xuất phát tại sân bay Incheon đi Indonesia.

Anh đến Indonesia theo lời mời của Hải quân Indonesia và ở lại đó đến 7/10.

http://nd7.upanh.com/b6.s17.d2/a5d55bac57bda9cbf277f774ca1de0fd_36054237.d31b0ef41bd5ad6e64204cab81cb39db.jpg

http://nd8.upanh.com/b3.s9.d2/5fdf17fdd5d354ccbdabd7c6e49aaf81_36054238.500fd9f9d72a605916dcc95b2834349b.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s1.d4/bd00a48e0ab7873637aa1fca685525dd_36054239.8644ebf81a4c510fe908ca5b6059252d.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s2.d2/2f2668dd830d896bc3223a41822bba4a_36054469.cdbf6c81800a19d83237af4433fa828b.jpg

http://nd3.upanh.com/b2.s13.d5/e234f6d6d3a824a01c617bb1ef7decdf_36054473.0b55b319ebc4b7459c8c9c57cffc1e17.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s19.d2/4f94936f3479afcb033d9109ebe9fb09_36054477.0bd162d9f2d3572c18e6b79d8a136327.jpg

http://nd4.upanh.com/b5.s11.d1/07173d6b8721a69d6ac7e72420795cff_36054484.1f178a82b9014a90101f6dfca9773912.jpg

http://nd8.upanh.com/b3.s20.d1/418986a203d8db33b0871ca5b2aa69a4_36054488.3ac79f3df8dcd1001fa8d360728b4710.jpg

http://nd0.upanh.com/b2.s5.d4/dafb37aef68dcc3ca033179c1fc09b08_36054490.6c224f4a20a4462314db8e239822720e.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s8.d3/5aaca4d145f35f8e27e7ddd6382053a0_36054492.6d81800a19d8bc3e3e352d8b828ba61e.jpg

http://nd3.upanh.com/b4.s17.d1/6afb4e2db9e778f1ccd91361600b520b_36054493.7af40ad162d9f2d35f150faea9ec8a13.jpg
baidu

[email protected]

News ở đây

sid Tại 5-10-2011 20:04:03

http://nd6.upanh.com/b4.s20.d1/5799c2755b55f300742da25d5c42a467_36054496.9f510fb30f2442a7132fd6e4d143ad4b.jpg

http://nd8.upanh.com/b2.s2.d1/d97a93ad87851739ef5e95ce004c603f_36054498.55e736d12f2eb938fda752b3d5628535.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s17.d2/cdaa90418163daa6a4f2609b30fe34cb_36054500.71cf3bc79f3df8dc7569a4d0cd11728b.jpg

http://nd3.upanh.com/b1.s4.d4/66cfc50904e17605f20765ef660c4092_36054503.960a304e251f95ca4ba1b9f7c9177f3e.jpg

http://nd5.upanh.com/b6.s2.d3/33bc522cc052c69d2358592f0218830c_36054505.472309f79052982252221282d7ca7bcb.jpg

http://nd0.upanh.com/b1.s5.d2/fa3414d551d11bb596c9b3e8d028c2fe_36054510.a686c9177f3e670956546ebe3bc79f3d.jpg

http://nd2.upanh.com/b6.s5.d1/153fc80accf6c22e84b20a1ba72f3154_36054512.b17eca8065380cd7da4389aca144ad34.jpg

http://nd3.upanh.com/b5.s16.d2/c5c011d1290be19c64a5361ac3716f73_36054513.b17eca8065380cd7ddd48aaca144ad34.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s11.d3/8183ca355d778a03ec962f79a38517ae_36054515.b58f8c5494eef01f4d293384e0fe9925.jpg

http://nd6.upanh.com/b5.s12.d4/fb63a60a05604ec771652631f2722d3e_36054516.b64543a98226cffcfc3294f3b9014a90.jpghttp://nd1.upanh.com/b1.s3.d2/8938b3e6bcaa3214122381131c29da03_36054521.c8177f3e6709c93dd0c625b69f3df8dc.jpghttp://nd4.upanh.com/b6.s18.d2/db8cc900869f01c3a10a6c0ed71d477b_36054524.cc11728b4710b9126308debfc3fdfc03.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:04:27

http://nd6.upanh.com/b4.s4.d2/c0d883bbaedb7d1800a32e1af9aafb9b_36055406.fc1f4134970a304eb2518abbd1c8a786.jpg

http://nd9.upanh.com/b3.s16.d2/b58383631ded5fd381bbc34b7d51f59c_36055409.0df3d7ca7bcb0a46d1419e786b63f624.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s15.d2/7d17a45eec42c20b136c52010ec49776_36055412.0df3d7ca7bcb0a46d1509e786b63f624.jpg

http://nd4.upanh.com/b6.s17.d1/e85209a67d12f6a886e7da3aa0dd40e4_36055414.2e2eb9389b504fc2b2e79b44e5dde711.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s15.d2/6eddde6922e56f1b850ee64e624c7c92_36055418.2fdda3cc7cd98d105d4c2770213fb80e.jpg

http://nd1.upanh.com/b6.s11.d1/49b56ae51c0e14306f77e00f08e29dc6_36055421.3c6d55fbb2fb431675ad503b20a44623.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s4.d1/842a8fa52ae16ccec69e8ebce386d8ce_36055423.4d086e061d950a7b006864850ad162d9.jpg

http://nd5.upanh.com/b5.s20.d1/91a120c5bb0f76989440c45a04f8e313_36055425.5fdf8db1cb13495488b5c225564e9258.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:04:50

http://nd7.upanh.com/b3.s16.d2/e52fa0c5d579fd11b447557545f863a9_36055427.7af40ad162d9f2d35f9c0faea9ec8a13.jpg

http://nd9.upanh.com/b1.s5.d3/d8fe1b1f32cbe47e5dfcd2da8b44b3a2_36055429.7dd98d1001e939017c68a77f7bec54e7.jpg

http://nd3.upanh.com/b5.s19.d2/46e403b16cfe7793856cc696e35e517e_36055433.7dd98d1001e939017f81a67f7bec54e7.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s4.d4/d9d58e0f211b61a3a8045ddfef5bcf75_36055437.8cb1cb13495409235f70493f9258d109.jpg

http://nd5.upanh.com/b3.s13.d2/e452d759350fa0755a3c886228d46b65_36055445.9a504fc2d56285358c58f96090ef76c6.jpg

http://nd0.upanh.com/b6.s13.d5/bd43357fb7599ec816eb65301deb6b8a_36055450.18d8bc3eb13533fa0c66876fa8d3fd1f.jpg

http://nd4.upanh.com/b1.s19.d2/6d8561354c18b370ef6188010516e7d3_36055454.023b5bb5c9ea15ce0054f748b6003af3.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s3.d3/527c3161d07ef2cd8749471b274242f4_36055456.30adcbef76094b36f8a90faca3cc7cd9.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:05:17

http://nd8.upanh.com/b6.s11.d1/dbbd70e7b0376811580da01d110e86d6_36055458.32fa828ba61ea8d36e525e45970a304e.jpg

http://nd2.upanh.com/b5.s9.d3/871b2babf5c303aebea259841c9b9b36_36055462.32fa828ba61ea8d369f65f45970a304e.jpg

http://nd5.upanh.com/b2.s18.d1/4201560150a7d3c6ebd0be29dba7113c_36055465.35a85edf8db1cb13c9731652dd54564e.jpg

http://nd0.upanh.com/b4.s11.d2/b81d40ac238faa2343a13a3939cc5ba3_36055470.37d12f2eb9389b502ae7ca138535e5dd.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s15.d2/06aabd1f033d4a43ac1cc2638e8945d4_36055473.37d12f2eb9389b502947cb138535e5dd.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s8.d1/09fbcfe47f671d87ec9a608cfaad6ff8_36055476.38dbb6fd5266d016b46e8b69972bd407.jpg

http://nd8.upanh.com/b2.s13.d3/55a1f7147850f56f4cca704d5eb55d58_36055478.54fbb2fb43166d2254a23dd5462309f7.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s3.d4/a3055d0c6d1a32973c1c304ac42d4843_36055479.63d9f2d3572c11dfaf8ca862632762d0.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:05:46

http://nd0.upanh.com/b2.s8.d4/7d995ca681ff00b1de69eca233d78a05_36055480.77c6a7efce1b9d168d54b120f3deb48f.jpg

http://nd1.upanh.com/b3.s18.d1/4d81eb4536197c8a9844ac32af791d00_36055481.94cad1c8a786c917e4754778c93d70cf.jpg

http://nd4.upanh.com/b2.s8.d2/f203154a4369cf120c700b895145418d_36055484.95eef01f3a292df5958abb54bc315c60.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s7.d3/6dfb9b54edc09ddba4591cfdda5e9fe7_36055486.342ac65c10385343b9be92609313b07e.jpg

http://nd7.upanh.com/b2.s18.d1/90ea61eb33eb9e36f091b7431940fa07_36055487.503d269759ee3d6d4783908a43166d22.jpg

http://nd9.upanh.com/b5.s8.d2/9e43d2216773e62f66d798b3f5400cfe_36055489.562c11dfa9ec8a136fc47ca1f703918f.jpg

http://nd0.upanh.com/b1.s2.d1/b3a0260f34ca9d7d000b64e873048c0a_36055490.810a19d8bc3eb135bc7a9dfaa61ea8d3.jpg

http://nd1.upanh.com/b2.s18.d2/12ff89b5f15157881573b88d33001c18_36055491.0823dd54564e925855e493af9c82d158.jpg

baidu

sid Tại 5-10-2011 20:06:13

http://nd4.upanh.com/b3.s2.d4/4920d41f1dcc8b02e0f9258f2ce40dc2_36055494.9213b07eca806538443db15297dda144.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s7.d4/01e59e976c82ef91c442fd0cb0ba0504_36055495.42166d224f4a20a45c2d298690529822.jpg

http://nd8.upanh.com/b2.s10.d3/cc25d7f44cff6dd774edfe62b5f24cfc_36055498.622762d0f703918fb09b168b513d2697.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s15.d2/8baa2ba3559af7095c23eb5d8dd4ff51_36055500.2934349b033b5bb5f1630bbf36d3d539.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s18.d2/663f3cf04e8cd33269996ef861ba5725_36055501.8718367adab44aedc122aba5b31c8701.jpg

http://nd2.upanh.com/b1.s16.d2/1b77ccb413025f84b5243cff8d69f8bf_36055502.9922720e0cf3d7ca64df2837f21fbe09.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s15.d2/c5aeadbd2cbea55cb67b9b41606bec9a_36055503.a08b87d6277f9e2ffef736491f30e924.jpg

http://nd4.upanh.com/b6.s6.d1/2194dc3d8724bba99411352ba0df99d4_36055504.a8ec8a13632762d0fb38b1fea0ec08fa.jpg

baidu
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Phiên bản đầy đủ: [MARINE]•••---Tổng hợp tất cả về Hyun Bin trong quân ngũ---••• Because You're a Marine