HyunBinHouse Tại 17-9-2011 18:45:51

[Box's Office]~.~ Nơi bàn và chia việc trong box

PHÒNG HỌP VÀ LÀM VIỆC

Đây là phòng họp riêng cho cả nhà, chỉ ưu tiên post những kế hoạch đang được tiến hành và những dự án sắp tới trong tương lai.
Các mem trong nhà sẽ được phân công nhiệm vụ và nhận việc luôn tại đây. Mọi ý kiến bàn bạc ưu tiên liên quan đến dự án, không bàn việc ngoài lề. Góp ý cũng có thể chia sẻ tại đây nhé.
Mỗi khi họp xong sẽ có biên bản được post lên để thuận tiện cho mọi người theo dõi tiến độ công việc và nắm bắt nội dung cuộc họp.
Mọi thắc mắc hay đóng góp cho kế hoạch nào vui lòng reply trực tiếp post kế hoạch đó và liên hệ leader để biết thêm chi tiết.

Thân

Sis_wanabe

Selly Tại 18-9-2011 01:35:08

**** Hidden Message *****

kikikiki Tại 18-9-2011 11:54:14

**** Hidden Message *****

Selly Tại 19-9-2011 22:48:06

**** Hidden Message *****


Mẩu Tại 20-9-2011 06:22:30

**** Hidden Message *****

sis_wanabe Tại 20-9-2011 11:45:07

**** Hidden Message *****

Aloha!! Tại 20-9-2011 15:38:27

**** Hidden Message *****

sis_wanabe Tại 20-9-2011 15:47:05

**** Hidden Message *****

violetrose Tại 20-9-2011 16:30:33

**** Hidden Message *****

sis_wanabe Tại 20-9-2011 19:37:57

**** Hidden Message *****
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Box's Office]~.~ Nơi bàn và chia việc trong box