NASA2609 Tại 15-7-2014 11:23:10

Đúng là học sinh cấp 3. {:367:}

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/e8c09c55e53c63d0b645ae48.jpg

cre: sp

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:37:37

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/a4db505cac29db57faf2c07c.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/cf2e1bb13108c14008230246.jpg

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:38:42

Hình không rõ lắm nhưng cute.

http://i601.photobucket.com/albums/tt93/luvsukkie/Sukkie/cd9962ff7e1ae6155c6008b6.jpg

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:39:57

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/8c7075f194d4dab9a50f5234.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/8d750f25adc3173dd5074231.jpg

cre: sp

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:41:03

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/67e4ef51b3c0464a1138c201.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/6bb2292f13d01b464ec22607.jpg

cre: baidu

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:44:32

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/24520c5491eb6bd2b645ae09.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/3041494b414ec63508f7ef01.jpg

cre: baidu

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:49:01

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/cf26d08922c40782a5c27212.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/1a73bf13380743d8c2fd7812.jpg

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:50:08

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/80a757db8137b9cdb7fd4812.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/8450ce94c3bf2d5dd0135e12.jpg

cre: baidu

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:51:53

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/5e2c7ef1ea342ed57931aa19.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/db7b307beeb7cbfb2e73b31a.jpg

cre: baidu

NASA2609 Tại 15-7-2014 11:52:58

http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/f9a17b1f2b198fe21bd57619.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v472/violetflower/Jang%20Geun%20Suk/Doremi/87d74cec18700ac2b31cb11a.jpg
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
Phiên bản đầy đủ: [2006/2008.04.03] [Movie] "Doremifasolatido" - Shin Eun Gyu