sukkie.no.1 Tại 12-9-2011 21:23:01

[2011] [Album] Gotta Getcha_By Team H (JKS, Big Brother) __(15+)__

Cuối tháng 9 này album Gotta Getcha sẽ được HS Media chính thức phát hành tại Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong.


Trailer:noT9SNsRyls&feature=related

f41MIJc5UlM&feature=mfu_in_order&list=UL


Đặt mua trên Yesasia:

http://www.yesasia.com/us/team-h-mini-album-vol-1-the-lounge-h-vol-1-cd-dvd-photobook-taiwan/1024917433-0-0-0-en/info.html

daisies Tại 13-9-2011 10:41:19

post lại vid cực hay PR LoungeH (không biết phải fanmade không nữa )

2011JKS cri show the last in Seoul 2部 LH

19-HHqyYB-4&feature=BFp&list=PL262816320B964DDC
cre : uploader

cre :fb

http://cC3.upanh.com/27.821.35099312.Gd0/1.jpg

http://cC4.upanh.com/27.821.35099313.UGz0/2.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:41:50


http://cC6.upanh.com/27.821.35099315.kS10/3.jpg

http://cC8.upanh.com/27.821.35099317.qqD0/4.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:42:22


http://cC9.upanh.com/27.821.35099318.3UI0/5.jpg

http://cC1.upanh.com/27.821.35099320.ttt0/6.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:43:19


http://cC2.upanh.com/27.821.35099321.IfP0/7.jpg

http://cC4.upanh.com/27.821.35099323.VYb0/8.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:44:01


http://cC5.upanh.com/27.821.35099324.Ac60/9.jpg

http://cC7.upanh.com/27.821.35099326.VK00/10.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:44:35

http://cC9.upanh.com/27.821.35099328.nQ30/11.jpg

http://cC1.upanh.com/27.821.35099330.2yY0/12.jpg

http://cC6.upanh.com/27.821.35099335.i160/13.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:45:55


http://cC2.upanh.com/27.821.35099341.ucC0/14.jpg

http://cC5.upanh.com/27.821.35099344.AFU0/15.jpg

http://cC9.upanh.com/27.821.35099348.JJM0/16.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:46:28

2 hình này của mình :victory:

http://cC4.upanh.com/27.821.35099353.Axm0/17.jpg

http://cC2.upanh.com/27.821.35099361.ttg0/18.jpg

daisies Tại 13-9-2011 10:47:02


Puta yêu, vào nhận chồng này :lol

http://cC6.upanh.com/27.821.35099365.Xyu0/19.jpg

http://cC1.upanh.com/27.821.35099370.1Tw0/20.jpg

http://cC5.upanh.com/27.821.35099374.JHi0/21.jpg
trang: [1] 2 3 4
Phiên bản đầy đủ: [2011] [Album] Gotta Getcha_By Team H (JKS, Big Brother) __(15+)__