roseskissdarl Tại 3-6-2020 23:56:05

[Share] Tăng sức tập trung và giảm stress bằng thủ thuật giản dị

Tăng sức tập trung và giảm stress bằng thủ thuật giản dị

Không thể tập trung nên không hoàn thành được tiến độ công việc, quá căng thẳng và cảm thấy rối loạn cảm xúc? Có một thứ sẽ giúp được bạn.

Đó là việc tô màu với loại tranh phức tạp nhiều chi tiết dành cho người lớn. Vd phần mềm Happy Color của X-Flow. Nó thực sự hữu ích trong việc thư giãn tâm trí khỏi áp lực và giúp tinh thần tập trung, tăng sức sáng tạo và rèn luyện lòng kiên trì - với nhiều chủ đề tranh ảnh, và rất phong phú lẫn ấn tượng trong việc sử dụng các sắc thái.

Một vài hình ảnh:

https://i.ibb.co/xGt0NT2/Happy-Color-15934.png

https://i.ibb.co/wQHHgJW/Happy-Color-13985.png

https://i.ibb.co/q9Vg6bB/Happy-Color-18788.png

https://i.ibb.co/k1jD7Zs/Happy-Color-11938.png
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Share] Tăng sức tập trung và giảm stress bằng thủ thuật giản dị