Heloo2k1 Tại 24-5-2020 19:50:35

Cày Phim Hành Động..

Phim Vẫn Cứ Thích Em
Vẫn cứ thích em(偏偏喜歡你 DESTINED TO LOVE YOU) là một bộ phim truyền hình Trung Quốc 2015 Phim do Ngô Cẩm Nguyên, Đặng Diễn Thành, Trần Quốc Hoa làm đạo diễn bắt đầu quay từ ngày 14 tháng 10 năm cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2015 gồm 112 buổ. Phim bắt đầu trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam từ ngày 16 tháng 6 năm 2015.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftruyenhinh.fpt.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2Fvan-cu-thich-em-logo24-06-2015_14g32-02.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftruyenhinh.fpt.vn%2Fnhung-ly-do-nhat-dinh-phai-xem-phim-van-cu-thich-em-it-nhat-mot-lan-trong-doi%2F&tbnid=9U-6sOIp0Sl9_M&vet=12ahUKEwirg9CvxczpAhUMzYsBHbCVAhkQMygBegUIARD0AQ..i&docid=MPykPFqRPhDxQM&w=1349&h=477&q=van%20chu%20thich%20em&ved=2ahUKEwirg9CvxczpAhUMzYsBHbCVAhkQMygBegUIARD0AQ
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Cày Phim Hành Động..