haingo_92 Tại 27-10-2018 09:09:10

Quách Phú Thành sang Hàn Quốc quay phim điện ảnh - hợp tác với tổ sản xuất Hàn Quốc

Quách Phú Thành sang Hàn Quốc tiến hành quay bộ phim "Home Sweet Home".

https://i.postimg.cc/mrwsK48Z/1.jpg

Theo tin độc quyền của News1 ngày 26, vào đầu tháng này, Quách Phú Thành đã sang Hàn Quốc tiến hành quay bộ phim "Home Sweet Home" và sẽ kết thúc vào tháng sau. Đồng thời tổ sản xuất cũng là tổ sản xuất của Hàn Quốc.

Quách Phú Thành là diễn viên - ca sĩ Hồng Kông. Một trong 4 người được mệnh danh Tứ Đại Thiên Vương một thời. Là diễn viên rất quen thuộc với thế hệ 7x, 8x.

Nguồn: weibo
Dịch: haingo_92@kites.vn
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Quách Phú Thành sang Hàn Quốc quay phim điện ảnh - hợp tác với tổ sản xuất Hàn Quốc