☼Madeline☼ Tại 6-8-2018 00:30:33

Video buổi họp báo ra mắt phim " Come and hug me" ngày 14/5/2018
0XKy08j37Sg
JBuhi5c6FSY

Video buổi trò chuyện cùng KiKi Couple với MC Yang Yo Seop trên sóng radio Mbc
03ihvckVzaA

Paradise Tree - Jang Ki Yong
I18CKBB_eZE
RcrqPi5Yhmc

Cre: Youtube

☼Madeline☼ Tại 6-8-2018 20:10:43

Rước đuốc trước thềm thế vận hội mùa đông Pyeong Chan 2018, hồi tháng 2
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8t586jj20et0m840k.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8sm804j20qo0hswic.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8tkx9xj20m80et75r.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8u2hn6j20et0m8mz5.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fprp8wg984j20qo0v1gor.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxpemr4351j20fa0bj74n.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fqlsi037fnj30hs0hsgnr.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fqlsi0lrx3j30hs0hsq4q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fqlsi17c5fj30hs0hsq4s.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fqlsi1jzx1j30hs0hs0tz.jpg

Nam Gil ơi :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxs9m9x2nnj23k02o0e84.jpg

Đẹp xuất sắc :x
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8vk7n1j20fr0nmgry.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x8xo3raj20fr0nmtfd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x90162dj20fr0nmwk9.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x91crdvj20fq0nm79s.jpg
Cre: Weibo + IG

☼Madeline☼ Tại 6-8-2018 20:28:21

https://78.media.tumblr.com/618e88ed55fc5fbf6bf3d22fad3d4cd8/tumblr_n35dmtRO8o1t55b9yo1_640.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fych1zn280j30hd0hdtcg.jpg

http://i66.tinypic.com/hs7ybt.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fybdc9htsij20u01dv782.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fych20dtxkj30to0k0adm.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fych20pafdj30v90hcdqy.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zgy1fycv396jpqj30bo0bowez.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fydj32yul6j20e80e8ab6.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fydeqop6d8j20h80mzgnm.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fyciyu3utyj20la0e8402.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fye4nl3ab3j20e80e8dhs.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005L9rvdgy1fyeoaesyenj30ku112e81.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fyeqk5bkzsj30v912k4qp.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fyeqk3rxqgj30v912w1kx.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fyepauz0njj20i20c3t9s.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 7-8-2018 23:01:58

Chúc mừng sanh thần 27 tuổi của Ki Yong{:762:} . Chỉ mong muốn anh sẽ là 1 diễn viên thực lực, sẽ nổi tiếng hơn nữa với những vai diễn để đời của anh{:776:}
http://i65.tinypic.com/v4a3q8.jpg

http://i63.tinypic.com/2hptv9v.jpg
http://i63.tinypic.com/23t11f8.jpg
2 anh em đi chơi hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 sau khi Yong kết thúc quay phim CAHM
http://i65.tinypic.com/28srbxv.jpg
http://i65.tinypic.com/any8w9.jpg
http://i67.tinypic.com/2ev982c.jpg
http://i68.tinypic.com/xgazvb.jpg
http://i64.tinypic.com/2cr6cr8.jpg
Chụp với fan tại Busan
http://i68.tinypic.com/30d8kso.jpg
Chụp với HLV.Gym
http://i64.tinypic.com/2upb951.jpg

http://i64.tinypic.com/2v19fdy.jpg
Yong lúc nhỏ
http://i68.tinypic.com/98wmdw.jpg
Na Moo :x
http://i67.tinypic.com/2ls9o4x.jpg
Đi với stylist để chuẩn bị chụp hình
http://i65.tinypic.com/vcvwx1.jpg
Nam Gil và con trai =))
http://i64.tinypic.com/24v670j.jpg
Cre: Instagram

☼Madeline☼ Tại 7-8-2018 23:26:02

Hình chụp từ 1 người bạn thân @syonieeee của Ki Yong và anh trai
http://i63.tinypic.com/2qnuote.jpg
http://i66.tinypic.com/nouees.jpg
http://i66.tinypic.com/2ic1xyx.jpg
Lục lại cái hình sinh nhật năm ngoái 2017, cũng đón sinh nhật bên những người bạn thân
http://i65.tinypic.com/b4hx79.jpg
http://i65.tinypic.com/2mx4nlh.jpg
http://i65.tinypic.com/iehwnm.jpg
Thời còn làm người mẫu đã thân với hội này
http://i64.tinypic.com/mvowuh.jpg
http://i65.tinypic.com/30u34ex.jpg
http://i65.tinypic.com/30k397k.jpg
http://i63.tinypic.com/2hz769s.jpg

http://i65.tinypic.com/24nl5di.jpg

http://i64.tinypic.com/15yucrq.jpg

http://i65.tinypic.com/i266ur.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/00756NU2ly1fyjvwx79ilj30jg0ctgm8.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/00756NU2ly1fyjvx2t06rj327r1ha7wo.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 10-8-2018 01:04:13

Vãi cả thời trang chất lừ =))
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92jm4srej30hs1hp1kx.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92ilvzbhj30hs31sqv6.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92ir0z7fj30hs0zkkcr.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92jei6y6j30hs2h5e82.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92jqiin2j30hs18gx5y.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxq6oa0qa1j31rc0u0e81.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxq6oda879j31rc0u0hdt.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 10-8-2018 01:24:34

Buổi tặng kem và cafe cho fans "Come and hug me" hồi tháng 6
http://i68.tinypic.com/4pwjly.jpg
http://i65.tinypic.com/2jfm6gl.jpg
http://i63.tinypic.com/2na2m9f.jpg

http://i63.tinypic.com/vkv0j.jpg

http://i67.tinypic.com/zv4sqd.jpg

http://i66.tinypic.com/clx87.jpg

http://i63.tinypic.com/246kig3.jpg

Jung Nam Gil của Go Back Couple
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumb2zduij30nm0fswp5.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumb8zdloj30fs0nm19t.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumbdqsgtj30nm0fs7fg.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumbjzfv1j30nm0fsan6.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumbqdpp6j30nm0fswkl.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumcdd0uuj30fs0nm4d9.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumcqpemyj30nm0fswri.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumcxpt75j30fs0nmqdz.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxumd13mchj30fs0nmk1x.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 10-8-2018 01:31:24

http://i66.tinypic.com/2cqg0zm.jpg
http://i67.tinypic.com/slspjq.jpg

http://i67.tinypic.com/smcah0.jpg

http://i67.tinypic.com/16itb2q.jpg

http://i66.tinypic.com/2nk2h4h.jpg

http://i65.tinypic.com/30utiyr.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/3dfa7daegy1fu0x9ova6zj20fr0nmgqp.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxsl7k3cdpj30m80xc781.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxsl7lfb8cj30m80xc0wj.jpg

http://i63.tinypic.com/s6hd1h.jpg

http://i67.tinypic.com/2u724k9.jpg

http://i68.tinypic.com/nv5p4m.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxunv2zqc2j20nc0yg1kx.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxv6r18i4wj20u011jq74.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxuj32iyhvj30u01rchdt.jpg
Cre: Weibo + IG

☼Madeline☼ Tại 11-8-2018 21:34:03

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fy224fagpyj20u00u0q62.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fy224et2jmj20u00u00tz.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fy224g4lqzj20jh0jhq41.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42v0c16j20hs0hsmzf.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42rl8ioj20hs0hsmyr.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42son40j20qo0qo0vw.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42u8qngj20qo0qogpt.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42xf8raj20ku112ae2.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fy224cpwn9j20rs0rswfz.jpg
Max đẹp trai :x
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fy21y37aw6j32fy3nxhdv.jpg

http://i67.tinypic.com/2ccm8zl.jpg

http://i65.tinypic.com/vza13n.jpg

http://i66.tinypic.com/b627h2.jpg

http://i68.tinypic.com/2qa77gg.jpg

http://i68.tinypic.com/2q2hgch.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 12-8-2018 02:01:40

http://i64.tinypic.com/2epn1i9.jpg
http://i63.tinypic.com/2ntczgg.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fy92jvgh26j30ei0lr0uy.jpg

http://i67.tinypic.com/2db9seh.jpg

http://i65.tinypic.com/2hrk8qd.jpg

http://i63.tinypic.com/2hqysyu.jpg

http://i64.tinypic.com/skut5k.jpg

http://i67.tinypic.com/15gw2ed.jpg

http://i64.tinypic.com/25zhzc1.jpg

http://i68.tinypic.com/fu728g.jpg

http://i64.tinypic.com/219wad5.jpg

http://i64.tinypic.com/24pcgvm.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fya5ow1057j20fo0ij0ul.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fy91acjmawj30m80ett9o.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxq6obnkv4j31rc0u0kjl.jpg
Cre: Weibo + IG
trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용