☼Madeline☼ Tại 29-7-2018 22:38:13

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxa72e486xj20e80e8wg7.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx952ntktrj20gd0n4ae3.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fv1fhueqs3j30g40awabt.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0063nDbTgy1fv1fi2ty8yj30dc0hswgq.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fwpefcltr7j30v90gcgvo.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxay6042jxj31hc0u07kp.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxay61ffkcj31hc0u01kx.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxay62s8ypj31hc0u01kx.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxay63u24ej31hc0u04j6.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/005L9rvdgy1futsq8ym52j30kk0uutbw.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/005L9rvdgy1futsq7obk5j30ku112jwt.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005L9rvdgy1futsp22cblj30qo0xcjze.jpg
Người mẫu của năm 2014 nhà YGKplus
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd2dkt1oj30hs0hs40t.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd2dudotj30u00u0tbi.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd2ecob9j30qo0qon3q.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 29-7-2018 22:57:21

Cưng quá :) =))
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42t45v7j20e80e8my2.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42qz90xj20hs0hs0uz.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42rl8ioj20hs0hsmyr.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42son40j20qo0qo0vw.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42u8qngj20qo0qogpt.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42v0c16j20hs0hsmzf.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk42xf8raj20ku112ae2.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxk4aoc3jzj20ku0q1q63.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zgy1fxk30bc4lzj30kk0dpwh1.jpg
Drama tvn 2016 "Kẻ nói dối và người tình" - Nhóm nhạc Crude Play
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd40ord9j31r12v24qt.jpg
Webdrama đóng với Choi Woo Sik (phim này hài vãi, bromace 2 ông kinh dễ sợ =)) )
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd48u3gaj325j28oe85.jpg
Na Moo vẫn là best nhất trong những vai diễn của Ki Yong
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd3c98d7j315o0rutsl.jpg
Cute quá nè :x
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/725270c4ly1fv3n34o3uoj20u00u0juo.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/725270c4ly1fv3n36sih0j20u00u00ze.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/725270c4ly1fv3n38a1btj20u00u0tdq.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 31-7-2018 00:44:07

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf6145dj30nc0v4jzh.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf6bsl2j30nc0v4wjf.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf6quctj30nc0v4ahw.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf6xgxdj30nc0v4436.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf7ea2pj30nc0v4n3h.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf86t5sj30nc0v445f.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf7l6oyj30nc0v3wid.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf7xbdej30nc0v4wla.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fvuwf8dckcj30nc0v4gpl.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fwhgm4xgbuj30dw0kv0vw.jpg
Ôi giời ơi, bộ xương chất lừ =))
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxnesxpgnkj20k00rs752.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxnesy6h8sj20k00s0763.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxnesxgri2j20k00rst9v.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fuhtmzm8j5j31kw1kwx21.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fuhtn05q6qj31kw1kwx1z.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 31-7-2018 20:41:05

https://66.media.tumblr.com/6e262c7ede36ce3e21e3d47695743767/tumblr_p9veu7ioEQ1r1my6mo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/0354f6f0007bdd83e334a081dafcee87/tumblr_p9veu7ioEQ1r1my6mo3_400.gif

https://66.media.tumblr.com/a80ef736c41d1686d7a5945d7ec422b4/tumblr_p9tyy7RNxk1r1my6mo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/53a33f91f00f12151ed8ae18098c2acf/tumblr_p9tyy7RNxk1r1my6mo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/348abf1259467ca93d3312d7dccd1b0b/tumblr_p9tyy7RNxk1r1my6mo3_400.gif

https://66.media.tumblr.com/1bb06c02030f58a84341a0a6ed814f30/tumblr_p9m0reopz41vem8apo5_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/a48f26e1c8fba342970cf6f125b801f4/tumblr_p9m0reopz41vem8apo6_400.gif
https://66.media.tumblr.com/6ec01295b44f2fe983f61ef83d69d78b/tumblr_p9m0reopz41vem8apo2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/a64383f2e38be4b0339c5c1d4c2c1efa/tumblr_p9m0reopz41vem8apo3_400.gif

https://66.media.tumblr.com/3fa9c0bc005df23db490a84321883452/tumblr_p9miyeP50b1qkgj9mo1_500.gif
https://66.media.tumblr.com/8ec76f89734b17837781629e20dee844/tumblr_p9miyeP50b1qkgj9mo2_500.gif
https://66.media.tumblr.com/2293cccc24139bc93257c5e692cd100f/tumblr_p9miyeP50b1qkgj9mo3_500.gif
Hậu trường tập cuối phim Go Back Couple - 2 cha con Jung Nam Gil
https://66.media.tumblr.com/29d381f259c8c46b6f51f7a4a7811fed/tumblr_oznxmfP4fW1t55b9yo1_1280.jpg
Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 31-7-2018 20:59:52

Come and hug me
https://66.media.tumblr.com/772d5de02d24fcbfadbdc55ab147102b/tumblr_p9a5hke2K21uijdt1o1_r1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/b764dfd0d36930ebe77f13c4250e18fd/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/5b38642501dfc9a0c72fde99d4b771c0/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/d5c7f4f6a4404de7b7d6ec046833662a/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo4_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/6b4424a6dcaa8e26996291bce3dc4f22/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo3_400.gif
https://66.media.tumblr.com/2a5971905bc56e1974c0b4d91b895d07/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo5_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/544308ecba7c07566c01204366e913a1/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo6_400.gif
https://66.media.tumblr.com/afbaa56abf33dd5b0a22162262f32593/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo8_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/98149dd800d1d76e00b416e8e9e26c28/tumblr_pac9hipdBf1u1zscjo7_400.gif

Cảnh sát Chae Do Jin :x, dù bị thương mà vẫn rất thần thái :x
https://66.media.tumblr.com/75f76f3afbe00f9043fe2480f8c1ae98/tumblr_p9lbkjMalZ1v0kjkmo2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/ab7054c9d4ba4f8ff446c091559e1621/tumblr_p9lbkjMalZ1v0kjkmo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/f257d5105a2171963ed2d9c28776d254/tumblr_p9lbkjMalZ1v0kjkmo4_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/03e9de2ff50d10d3fbe7c10328a3fdbf/tumblr_p9lbkjMalZ1v0kjkmo3_400.gif
Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 31-7-2018 21:16:36

Come and hug me
https://66.media.tumblr.com/3dcbc5f5c3119c07c98f18bcfbedf7b5/tumblr_pag231w0s11qkgj9mo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/1e2cde4d319526bcb31aad8d804bf30c/tumblr_paeat2qYlC1u1zscjo4_540.gif

https://66.media.tumblr.com/875f5d12d40046a67d73659c874dbef2/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo3_540.gif
https://66.media.tumblr.com/10111943749e1b208e0402b8ebc40ef9/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo4_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/a2927bc1b1a621c5de566a65c2729e20/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo5_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/9cfe99bf40005cfe1f0b3a8a6ec83de3/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo6_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/abaeb0f129cfdecc51f890e114c93db1/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo7_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/5db3f27329614c73f8f9743e7edb200f/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo8_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/94c6ea5f9ce8d87c793b431b8e717e3c/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo9_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/da0deb9dab91a3cd96225306ab21b2a1/tumblr_paekbbeyRl1v0kjkmo10_r1_540.gif

https://66.media.tumblr.com/77dae7a411253fd6951235b79990785c/tumblr_pbf9u9zZGP1qkgj9mo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/932b8d60870e3708cc5ec61e33501fc1/tumblr_pbf9u9zZGP1qkgj9mo4_400.gif
https://66.media.tumblr.com/d23c53dbe64cbc21ed3066abb3b0164c/tumblr_pbf9u9zZGP1qkgj9mo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/79a3dd6d44791e1a981d238edc07f7ad/tumblr_pbf9u9zZGP1qkgj9mo3_400.gif

https://66.media.tumblr.com/40b02e0f2495296854b223a1e5728468/tumblr_pa5q8dgXzu1t8gzeto1_1280.gif
Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 31-7-2018 21:28:02

Come and hug me :x
https://66.media.tumblr.com/4b2e3f6c5a8158c8f1ff83281de13624/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/3d8166ab24d8971b7b9f9608335b1fae/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/eb82d582d4c9665c932216656b59f9c8/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo4_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/8aca749edf58ec3635fbe0e79e249f6e/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo3_400.gif
https://66.media.tumblr.com/cb0e944873aa13ff851555d50ef10b85/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo5_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/33209054b952c3c9a8b89485350de9fd/tumblr_pacfdzhf3M1qkgj9mo6_400.gif

https://66.media.tumblr.com/c1fb021600ee272190d3f7844a74156e/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/8d94c914c48ac2f99af13033bf7416dc/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/00aabd5a230f7d819315d30c96160fe9/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/174d44c48798e4c59d1478b9aee361ac/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo4_400.gif
https://66.media.tumblr.com/8c416d9c0106c23aa4bf57aeecf613ff/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo5_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/821abeccaecbb109be39d4bc7df6ddf7/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo10_400.gif
https://66.media.tumblr.com/819993a549c0a37f5a2c40b0499b45bd/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo6_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/4340408898b69fa8485f36d9e3c0b6e1/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo7_400.gif
https://66.media.tumblr.com/62d6fcd60ec785e2501f4a5eaaa9831a/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo8_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/50a777420b51838a74fa264a9a34b5c6/tumblr_pac03bfw7E1tfeozjo9_400.gif
Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 1-8-2018 01:31:39

Buổi tặng kem và cafe tại MBC hồi tháng 6
http://i64.tinypic.com/axy45x.jpg
http://i66.tinypic.com/23ldpo9.jpg

http://i64.tinypic.com/umpdx.jpg

http://i68.tinypic.com/2r7vfki.jpg
Tranh vẽ Na Moo
http://i65.tinypic.com/2qipfsl.jpg

http://i66.tinypic.com/11hqj4y.jpg

http://i64.tinypic.com/egrgat.jpg
Ké hôm mừng công 20/7
http://i63.tinypic.com/wjjed2.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fuhtn2ra6cj31kw1kw1kx.jpg
Na Moo
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006eVwkmly1frm7q5t7rwj31rf2gsq8q.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006eVwkmly1frm7q6pud8j30ik0rsgn8.jpg
Những tấm hình cũ
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fsurd2oudaj30dw0kugnc.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fsurd328agj30dw0ku40d.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fsurd3s5vfj30dw0kumys.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/00778amAgy1fsurd2dbx6j30e80e8ta6.jpg
Cre: IG + Weibo

☼Madeline☼ Tại 1-8-2018 13:44:25

Hậu trường nhí nhố
https://66.media.tumblr.com/6c13367980c9f9a33fee42e6ace4da53/tumblr_paclnaOj231qkgj9mo3_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/5439d1c269f014ad24f2f1f2fdd4cb1d/tumblr_paclnaOj231qkgj9mo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/6de1ce684e8d8cee25fda4f07c8ef300/tumblr_paclnaOj231qkgj9mo4_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/b7b010d2ebc103043da2fbd39ed083b0/tumblr_paclnaOj231qkgj9mo2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/b2ba56e54025478623347460d123eaff/tumblr_pb2ka8rRk81qkgj9mo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/82fe56dfa55d83ebe6ec178044ce4623/tumblr_pb2ka8rRk81qkgj9mo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/4fa66f7e0458c7b87a13d990c6514ff1/tumblr_pb2ka8rRk81qkgj9mo3_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/e674acc247ea258adfdbb6d4b2e268d3/tumblr_pb2ka8rRk81qkgj9mo4_r1_400.gif

https://66.media.tumblr.com/7476752c8d1d9465bf1e6103847c6c82/tumblr_pbctw9RbXi1qkgj9mo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/49f8a54b39f1ce2843d5f54b4885aed5/tumblr_pbctw9RbXi1qkgj9mo2_400.gif
https://66.media.tumblr.com/af625ca633cc1696a6985f55d4e78ac4/tumblr_pbctw9RbXi1qkgj9mo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/455ae753ae1b2b03afe6eaea60b1e874/tumblr_pbctw9RbXi1qkgj9mo4_400.gif
Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 1-8-2018 20:48:37

Come and hug me
https://66.media.tumblr.com/0e79b83a77e360115d764e85c4f0c46c/tumblr_p996mqLrbx1tfeozjo4_400.gif
https://66.media.tumblr.com/1e20ddb609d22239d63c3766719cb027/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo6_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/2a4cb0738f2c812ffa29685d720c080d/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo5_400.gif

https://66.media.tumblr.com/f834aeb44e5f946a262fb00d1f6e66b8/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/1864f3374fb79ce45e4c0f5917d84a85/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/690b499059be12b12831f240a772b8a6/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/329dd12e3c4ac6ac3569dd51d7a42e5a/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo4_400.gif

https://66.media.tumblr.com/bdb7106e614a64f0cfa67064a2c11a1b/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo7_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/e232c6e2dda072ebdcbdf0314ec46159/tumblr_p9k96nc2nS1vem8apo9_400.gif

https://66.media.tumblr.com/16e6afa663a1daaa52f31c2c66d6c154/tumblr_p9edvgwdOu1qkgj9mo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/948ce99661908275011577b6d248d209/tumblr_p9edvgwdOu1qkgj9mo2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/63f79e1daa649dfb8b5dab657e1779c9/tumblr_p9edvgwdOu1qkgj9mo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/fef73b413e5258654120da0266e8fe52/tumblr_p9edvgwdOu1qkgj9mo4_400.gif
Cre: Tumblr
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용