☼Madeline☼ Tại 12-4-2019 01:25:26

Hậu trường KILL IT, chụp vs bé Minseo
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1z1ngzec6j30k00p0q7f.jpg
Fans Trung "Only for JKY" đã 2 lần ủng hộ xe cafe, đồ ăn đến phim trường KILL IT ủng hộ JKY
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3i3clw6j30rs3uwkjq.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3iatqbwj30rs2qzx6r.jpg
Banner ngang treo trên xe
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w2yxkw3ej30rs087466.jpg
Banner dọc
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3fuxsk4j317330fb2c.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3grrcbgj32qf87au1c.jpg
Hình trên ly cafe
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3gylzjrj32bc2bcwtd.jpg
Lần support thứ 1
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3gx65vpj326416ce81.jpg
Lần support thứ 2, vào buổi tối
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3h5bn4pj33402c0u0x.jpg
Hình hiệu fans Trung "Only for JKY"
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1w3huqc90j32pg1wwnmg.jpg
Kill It
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w63mtsgqj21hc2zie8a.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w63t406zj21hc2e0u14.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w60hqrasj21hc2dsnpk.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w5xsyfi6j21hc2dq7wo.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w605s5k4j21hc2dwb2f.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w5zgz2v8j21hc2d8kjr.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w5yo6jccj21hc2ekkjr.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w5ydwlhcj21hc2dckjr.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1w5y3yloij21hc2dkkjr.jpg
Tấm này Soo Hyun đẹp quá :x
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005MXc0xgy1g1y06fl3toj3190280x6u.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/007E0BNBly1g1z3vjwokjj30lc19hjx2.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/007E0BNBly1g1z3vld1xsj30lv1jxwjp.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/007E0BNBly1g1z3vmm1jzj30pe1l8tdj.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/007E0BNBly1g1z56jc19gj30rs1jlk26.jpg
Yoon Na Moo - Drama "Come and hug me"
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/005MXc0xgy1g1yzkta4nij31c81c9npd.jpg
Cre: Weibo
Video hậu trường ep 5,6 KILL IT: http://t.cn/E6NTtoo?m=4359304095670526&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 12-4-2019 01:52:06

Khi bạn nhịn cười và hậu trường =))
http://i67.tinypic.com/yh1rm.jpg
http://i65.tinypic.com/2lli000.jpg
Fan Design
http://i68.tinypic.com/ws0aol.jpg
http://i64.tinypic.com/27xndx3.jpg
http://i65.tinypic.com/of4m83.jpg
http://i67.tinypic.com/nquwhy.jpg
http://i65.tinypic.com/314vu5g.jpg
Fan in hình Soo Hyun
http://i67.tinypic.com/n70itt.jpg
http://i68.tinypic.com/abkz0h.jpg
Fansite Ki Yong tại Hàn :x "Dear My JKY"
http://i67.tinypic.com/ou9jiv.jpg
Người mẫu chất ngầu :x
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/005TOGY7ly1g23fmwp0s7j30u00x10w2.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005TOGY7ly1g23fmwji9cj30u00wvju6.jpg
Ki Yong sẽ tổ chức FM lần thứ 2 tại Tokyo, Nhật vào tháng 8, ngày 2
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g20rwqiv1uj31ka340qv5.jpg
Cre: IG, Weibo
Video JKY trên tạp chí NYLON số tháng 5/2019: http://t.cn/EXtYTcU?m=4361123857401141&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 15-4-2019 19:45:37

Ké INS của nhân vật Phillip trong drama "KILL IT"
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23ep5lhprj30u00miq9g.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23ep6baqej30u00miwly.jpg
Ki Yong update IG 15/4
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23a7cf94zj320m3407wh.jpg
Still Cuts ep 7,8 KILL IT
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g21a0r8ocmj30qo0qowi1.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g21a0rf8qkj30qo0qomyo.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g21a0r05mlj30qo0qotbb.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g21a4qye7ej30hs0npti2.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g22n2k61gwj30u00u0gqa.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g22n2kyiquj30u00u078r.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208ir7swj31hc0zkaky.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208iy61fj31hc0zkqcy.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208j7r2yj31hc0zkgxq.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208jeeg2j31hc0zkdmw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208jl4lzj31hc0zk0zl.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208jvaogj31hc0zktll.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208k3vsyj31hc0zkqcb.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208kdiq8j31hc0zk130.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g2208i4o27j31hc0zkn9e.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nceejzj31hc0zkjzh.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nc3s0sj31hc0zkn6r.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nct0vyj31hc0zkdmx.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nd817bj31hc0zkq9v.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232ndlnn2j31hc0zkgsf.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232ndybehj31hc0zkq9e.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nei19ej31hc0zkdnz.jpg
Cre: IG, Weibo

☼Madeline☼ Tại 15-4-2019 19:59:59

Nhớ Jung Nam Gil quá :x
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1navz4htej31iq2kchdt.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1naw33mdwj31iq2kc7wj.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1navx96opj31iq2kc1ky.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1navxxxcbj31iq2kcqv5.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1navymfoij31iq2kcnpd.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1navzs33oj31iq2kckjl.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1naw0baqej31iq2kcu0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1naw0y64gj31iq2kcnpd.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1naw1uhwvj31iq2kc1kz.jpg
Sill cuts + Hậu trường ep 7,8 KILL IT
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232newqb2j31hc0zk49s.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23a7a8br2j30k90d4gnl.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232nfozrbj31hc0zk7es.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23a7am4r9j30k80d4gnl.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g23a790z72j30k90d4tao.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g239r3c7yrj30k40cxmze.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g239r3nm4kj30k90d40uu.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232kub5ywj31hc0zkk3n.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232ktb6blj31hc0zkdul.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232kuwxjpj31hc0zk4bm.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l50155j31hc0zkgxb.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l5gof9j31hc0zkdrx.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l5x4gaj31hc0zkwrw.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l6ongdj31hc0zkanw.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l4bokmj31hc0zktmb.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g232l7i23qj31hc0zk7gf.jpg
Cre: OCN, Weibo
Hậu trường ep 7,8 KILL IT: https://www.youtube.com/watch?v=ldBjVa5GNJc

☼Madeline☼ Tại 15-4-2019 20:32:14

Kim Soo Hyun - KILL IT
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudk151hj31jb2jex6p.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudkpa5hj31hc2mthdn.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudmva9bj31hc2mtx6q.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudntk6xj31j72jke81.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudoxic4j31j42jokjl.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudpmkm2j31hc2mt7wh.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudrom9zj31hc2mt4qr.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudtgkyrj31hc2mtnpe.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zudujstlj31hc2mxnpd.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zuf65u8lj31hc2mtx6p.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zuf7kx6pj31hc2mtu0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zuf9wqd8j31hc2mtqv7.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zufbuz1oj31hc2mtkjm.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zuf4rmt6j31hc2mthdt.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zufez6ixj31hc2mtx6s.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zufg9mjoj31hc2mtqv5.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zufhisbtj31hc2mt4qq.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1zufjn14lj31hc2mtb2a.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplo4xsdj21o02yob2a.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplp2gykj21o02yonpe.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplqxx9uj21o02yoe82.jpg
Jung Nam Gil - Go back couple
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawdt0xvj31iq2kc1ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawep7ihj31iq2kcqv6.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawfjnvpj31iq2kchdu.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawgfsyej31iq2kckjl.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawh3ng6j31iq2kcb2a.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawhvt1jj31iq2kc1ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawiitg6j31iq2kcu0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawjg6bjj31iq2kcu0y.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1nawkgt4dj31iq2kc4qq.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 17-4-2019 00:16:20

Ki Yong trên tạp chí NYLON số tháng 5/2019
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g24e10mdvdj30u00zmjz9.jpg
Kim Soo Hyun - KILL IT
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplpztrcj21o02yoqv6.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplsxi80j21o02yoe82.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jpls5mjaj21o02yob2a.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplnoexkj21o02yo1ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jpltkhi6j21o02yo1ky.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1jplu61rmj21o02yo1ky.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m395fej21k92s0x6p.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m2qstzj21k92s0u0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m5xqvkj21k92s0x6p.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4lz406pj21k92s01ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4lympz4j21k92s0u0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m1nx8ij21k92s0u0x.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m167gtj21k92s0x6p.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1v4m28bhaj21k92s01ky.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkm5o0z7j21o02yokjl.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkm66fi7j21o02yohdt.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmd4q04j21o02you0x.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmds5i0j21o02yoqv5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmc8q1rj21o02yonpd.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmefyj7j21o02yoqv5.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmfejfbj21o02yo1ky.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkmfv7uvj21o02yokjl.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qkm4zqimj21o02you0x.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerp2mvgj21o02you0x.jpg
Cre: Weibo (https://www.weibo.com/jinxianzhongxiaoli?refer_flag=1005055014_&is_hot=1#_rnd1555439094299)

☼Madeline☼ Tại 17-4-2019 00:55:50

Kim Soo Hyun - KILL IT
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerrzdx3j21o02yo7wi.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g22j0gnwwbj21aw2bc7wj.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerudip3j21o02yoe82.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qertp6j1j21o02yohdu.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qert1psxj21o02you0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerqh80gj21o02yob29.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qersjuivj21o02yonpd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerr9mgdj21o02yohdt.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1qerpkpxij21o02you0x.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1ytfxnhoqj2190280u0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1ytfx6oh4j2190280qv5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1ytfy5ywbj2190280qv5.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1xs8x4ywrj21uo3ajhdu.jpg
Yoon Na Moo - Come and hug me
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpq8rrkj21hc2bhx6q.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpnrr47j21hc2bhx6q.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpozt9vj21hc2bhqv6.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxprdozdj21hc2bhx6q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpsgc1rj21hc2bhx6q.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxptkj72j21hc2bhu0y.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpven9ej21hc2bhu0y.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpwy0bpj21hc2bh1kz.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1dxpxyy8ij21hc2bhu0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvc1420cj21o02yoqv6.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvc1wpq3j21o02yo7wj.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvbxfucsj21o02yox6q.jpg
Cre: https://www.weibo.com/jinxianzhongxiaoli?refer_flag=1005055014_&is_hot=1#_rnd1555439297907

☼Madeline☼ Tại 18-4-2019 23:34:31

Viện trưởng Kim và cô chủ nhà đi bán moe khắp phố à =)) =)) cute lạc lối =)): https://www.instagram.com/p/BwZGTL-D500/
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g26y710zuwj30u00u07d2.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g26y71fd7gj30u00u0jzp.jpg
Ghê chưa, quàng vai đồ =)), có ông anh trai dễ thương ghê :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g26y71q6ycj30n90n9dl1.jpg
Team Kill It: Đạo diễn - Trợ lý - Nam nữ chính :x
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25uvuac0fj30u011itea.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25uvu18l8j30u011ijzb.jpg
Ki Yong trên tạp chí NYLON số tháng 5/2019
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tsb9qn5j30wt150467.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tsaszoij31tm150tsz.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tsbovpej30wt150qaa.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tsc4iftj30wt150n3q.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tscni05j30wt150k0r.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g25tsd0aqtj31tm1507ih.jpg
Ki Yong IG update 18/4: Hậu trường chụp hình cho NYLON
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wkvklolj30u00u0tcc.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wkym0hqj30u00u0gop.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wkzlt8kj30u00u0tcl.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wkzzh6bj30qo0qojtx.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wkuf0k0j30qo0qowfr.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGgy1g25wl0uc90j30qo0qo75q.jpg
Ánh mắt của Ki Yong - đôi mắt 1 mí có sức sát thương cực kì
http://i64.tinypic.com/r1lzjn.jpg
http://i63.tinypic.com/2mo8k92.jpg
http://i66.tinypic.com/2v2img7.jpg
Cre: IG, Weibo
Video JKY trên sàn runway chất ngầu: http://t.cn/RgXEJoS?m=4263055250425368&u=2030056155
Video quảng cáo Natuur, thanh niên bán moe Ice cream: https://www.instagram.com/p/BwZKpgojW9o/
Yong 2 tuổi đang bán moe =)): https://www.instagram.com/p/BwV8Hicg0GL/

☼Madeline☼ Tại 18-4-2019 23:44:09

Fans design
http://i66.tinypic.com/24n1tnk.jpg
http://i63.tinypic.com/flan8h.jpg
http://i63.tinypic.com/9qir8l.jpg
http://i68.tinypic.com/3499px5.jpg
Cute quá Yoon Na Moo :x
http://i63.tinypic.com/29ldyee.jpg
http://i65.tinypic.com/28u09xy.jpg
Yong thời sinh viên chăng? Ko rõ cô gái này là ai?
http://i63.tinypic.com/21myjpi.jpg
Fans chụp Yong đi quay phim "WWW" sẽ phát sóng vào tháng 6: https://www.instagram.com/p/BwNQoivpIHd/
http://i68.tinypic.com/208uzgy.jpg
http://i66.tinypic.com/n3ryg5.jpg
http://i65.tinypic.com/25s626x.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xj4tlpyj21o02yob2a.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvbycba3j21o02yoe83.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvbzlf6jj21o02yoqv6.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvbyz07xj21o02yob2a.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvc04zkgj21o02yob2a.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvbwhyrij21o02yonpe.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1rvc2l5sqj21o02yo1kz.jpg
Trò chuyện với mẹ là gương mặt ngáo ngơ, như 1 đứa trẻ :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjkz4bcj21o02yob2a.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjk1vd1j21o02yo7wi.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjj0cagj21o02yob2a.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjhqe2kj21o02yohdu.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjfsxb9j21o02yo4qq.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjenirfj21o02yo7wi.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xjbyspqj21o02yob2a.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g26xj1tsrij21o02yo7wi.jpg
Cre: IG, Weibo (https://www.weibo.com/jinxianzhongxiaoli?refer_flag=1005055014_&is_hot=1#_rnd1555609750099)

☼Madeline☼ Tại 19-4-2019 00:07:14

Yoon Na Moo - Come and hug me :x :x :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh738snj21o02you0y.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh6fdeoj21o02yoe82.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh519fvj21o02yo7wj.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh5qyqzj21o02yohdu.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh2o58mj21o02yoe82.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh3evruj21o02yo1kz.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh236x9j21o02yoqv6.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh4845jj21o02yob2b.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1tzh197r3j21o02you0y.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gr6r2rj21o02yob2a.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gs7u6kj21o02yoe82.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6guz3asj21o02yokjm.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gt6wkxj21o02you0y.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gpr3byj21o02yokjm.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gvwqf7j21o02yo7wi.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gy2dmjj21o02yokjm.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gwtui8j21o02yo7wi.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1t6gze2y2j21o02yob2a.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1e2u129cjj21hc2bh7wi.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1e2tt0o52j21hc2bhnpe.jpg
Cre: Weibo
trang: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용