☼Madeline☼ Tại 26-3-2019 00:07:49

Still Cuts + hậu trường Kill It tập 1+2
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunpyspej31hc0zkajv.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0mfke0j31hc0zkh8t.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0nhto4j31hc2801iw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0o00svj31hc280e81.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0muzexj31hc0zk1gn.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0o7pilj31hc0zk4h2.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0j92iqj31hc0zktp2.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0ofdk1j31hc0zk7or.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa2sh7cj31hc0zkgw6.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa2imgmj31hc280txv.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa3foucj31hc0zkgzz.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa3ndy4j31hc0zk7g8.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa3we4mj31hc0zkn9b.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa45jnuj31hc280qtu.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa4vxstj31hc2801kx.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxa54j4jj31hc0zk7ed.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euno3gzbj31hc0zkdrm.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunogerwj31hc0zk4a5.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunnm78xj31hc0zktkd.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunotd6jj31hc0zkdp9.jpg
Cre: OCN

☼Madeline☼ Tại 26-3-2019 00:21:45

Still Cuts + hậu trường Kill It tập 1+2
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf6imzej31hc0zk7kc.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunqlyfyj31hc0zkzvv.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunr0xgtj31hc0zkh0t.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunrxqi0j31hc0zkh3n.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eunshs9sj31hc0zk163.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk75wwyj31hc0zktfz.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk7e1l5j31hc0zk10d.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk7rpf4j31hc0zk7c4.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk6rrubj31hc0zkk0e.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk8d7kyj31hc0zkk3r.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk8yrclj31hc0zkdts.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euk9mzpcj31hc0zkk88.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eukaa2qej31hc0zk7i4.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eukbgwrdj31hc0zkwub.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf72qpdj31hc0zkaoh.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf7l4ajj31hc0zkdp9.jpg
Những cảnh leo trèo khá phức tạp, vẫn luôn có sự giúp đỡ của dvien đóng thế
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eus240foj31hc2804qp.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eus11xzaj31hc280nov.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eus2n3kej31hc0zkqjg.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eus3tm9cj31hc280b29.jpg
Cre: OCN
Video hậu trường, Yong nói tiếng Anh và Nga khá ổn, ko chê vào đâu được:https://www.instagram.com/p/BvYVaFSn367/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ehjm9goyr8vw

☼Madeline☼ Tại 26-3-2019 00:33:53

Still Cuts + hậu trường KILL IT tập 1+2
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum2o95kj31hc0zk15n.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf4djhtj31hc0zk495.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf4vjt8j31hc0zkthf.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf5tgw3j31hc0zkk0y.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf80xatj31hc0zk48v.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf8esz2j31hc0zkjzo.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euf3bh2kj31hc0zkn5p.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum0xq2uj31hc0zkh43.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum0i4fkj31hc0zke02.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum1irb4j31hc0zktrz.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum1s64xj31hc0zkwng.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum21eu0j31hc0zk481.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum2crhtj31hc0zkqju.jpg
Hình như đây là anh dvien đóng thế,chứ k phải Ki Yong
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum2ycwqj31hc0zkh0s.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eum3cmigj31hc0zkn51.jpg
Fan design
http://i65.tinypic.com/23vduad.jpg
http://i64.tinypic.com/zl42zr.jpg
http://i65.tinypic.com/20ktc6.jpg
Staffs chụp hình với Yong,Na hôm đi quay show coi bói
http://i66.tinypic.com/qziqhi.jpg
http://i66.tinypic.com/5l1mz9.jpg
Cre: OCN, IG

☼Madeline☼ Tại 30-3-2019 13:38:04

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1kpces0inj30f00digns.jpg
Ki Yong IG update 30/3 (Nhắc fans nhớ coi phim tối nay)
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1kppuyeuxj30u00mhn0t.jpg
OST 2 "My Everything" do Han Seung Hee trình bày
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1kpi1dv9lj30rs0rstm1.jpg
Kem Natuur tung hình ảnh đại diện của Yong kèm chữ kí :x
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1khq06msqj30nc0x0gqs.jpg
Hình hôm đọc kịch bản "WWW"
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/007zyoWHly1g1jtfhw6p8j30b30dbgm4.jpg
Kill It
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnlz5lwvj20rs0zs7wh.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnlzzvipj20rs1n4hdu.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnmc1be8j20rs1mme82.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnmda1rxj20rs1mm4qq.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnmecyk3j20rs1mn4qq.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1g1hnmab600j20rs1k1qv5.jpg
Vẻ đẹp hoàn hảo :x :x :x, đẹp trai chết người :x
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k12buhadj21111tt1ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k12924uej213a1xukjl.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k125xzfuj21hc0mob0s.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k12eek19j21hc0mlb0m.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k12gdsbbj21hc0mlb0t.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/ab4cb9degy1g1k15mina1j211n1uy1ky.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1f6u22he5j21dz2gxqr9.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1f6u3fzudj21dz2gxqv5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1f6u2nfgqj21dz2gx1kx.jpg
Cre: IG, Weibo
Hậu trường tập 1+2 drama "KILL IT": http://t.cn/EJei9Df?m=4355305770953544&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 30-3-2019 13:48:27

Bộ Sưu Tập Xuân Hè của Fahrenheit "CITY SPORT"
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkgprs4j30u00u00wm.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkgg4n9j30u00u0423.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkgtxyzj30u00u0ju3.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkgbs3xj30u00u00vb.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkz6q0mj30u00u0wi7.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipl00dovj30u00u0acy.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkyy9lgj30u00u0dje.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ipkzl9kcj30u00u0q5t.jpg
http://i67.tinypic.com/2dt9e21.jpg
http://i66.tinypic.com/2heztjq.jpg
http://i68.tinypic.com/2poa7hk.jpg
http://i64.tinypic.com/2dgnzb7.jpg
http://i64.tinypic.com/d90cz.jpg
http://i65.tinypic.com/2rot8jn.jpg
http://i68.tinypic.com/e8x3wm.jpg
http://i66.tinypic.com/2lwke2r.jpg
Đọc kịch bản WWW
http://i64.tinypic.com/6ej8cw.jpg
http://i63.tinypic.com/11kf68k.jpg
Design by [email protected] - Drama "Kill It"
http://i67.tinypic.com/2wnweh1.jpg
http://i64.tinypic.com/4fwv8p.jpg
Cre: Weibo, IG
MV của OST1 "Forever love" drama KILL IT: http://t.cn/EJuNvSN?m=4355101726866577&u=5997171568
Videos Ki Yong hát Popballad trong 1 show ca nhạc: http://t.cn/EzQYEaU?m=4297549529244475&u=5997171568
Buổi đọc kịch bản "WWW", phim dự kiến chiếu vào tháng 6: https://www.youtube.com/watch?v=DCWJYBtJcp8

☼Madeline☼ Tại 2-4-2019 22:38:53

Fans chơi game trên IG của OCN "Kill It" và được trúng thưởng
http://i63.tinypic.com/2ymulj5.jpg
http://i66.tinypic.com/2h2gtoy.jpg
http://i68.tinypic.com/2yun6s0.jpg
Fan vẽ Kim Soo Hyun
http://i68.tinypic.com/2a61gm0.jpg
http://i64.tinypic.com/33w0dop.jpg
http://i63.tinypic.com/2z7ifip.jpg
Young blood :x Design by [email protected]
http://i63.tinypic.com/1825ba.jpg
http://i63.tinypic.com/9s9ysm.jpg
http://i63.tinypic.com/339hpx1.jpg
http://i67.tinypic.com/fy3321.jpg
http://i64.tinypic.com/xpau8l.jpg
http://i66.tinypic.com/vx0k7a.jpg
1 fan chụp đc Ki Yong hồi anh đoạt giải tại Apan 2018
http://i66.tinypic.com/34odesx.jpg
http://i63.tinypic.com/2q3ndy8.jpg
http://i66.tinypic.com/ac35vt.jpg
http://i64.tinypic.com/2yuccpw.jpg
Fan khoe hình có chữ kí Yong hồi ở Fahrenheit vào tháng 10 năm ngoái
http://i67.tinypic.com/30us1ew.jpg
Ảnh hồi fansmeeting
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006EPkEAly1g1oh0lphimj31pc0yi4qx.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006EPkEAgy1g1ogzvtc03j31pc0yix6w.jpg
Nụ cười đẹp :x
http://i67.tinypic.com/25eutg6.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 2-4-2019 22:58:36

Nhân vật Karimov đăng ảnh IG chụp cùng Ki Yong
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1oepepftkj30u011itb5.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1oepej16jj30u011igq7.jpg
Still Cuts + BTS ep 3+4 "KILL IT"
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvllooxoj31hc280h4o.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvlj2vgsj31hc280qum.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvli9ogkj31hc0zkds3.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvlk66euj31hc280neb.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvlkxwjvj31hc280qju.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mvlmh1cnj31hc280e16.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwko65q0j31hc0zkdmv.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkoqmibj31hc0zkgt9.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkpd0vfj31hc0zk7dd.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkpn07bj31hc0zk0zv.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkz0osaj31hc280qjj.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkzgnp4j31hc0zkwlk.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwkzu94oj31hc0zkgsm.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwl05z7rj31hc0zkqai.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwl0lg3yj31hc0zk7fo.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw74y82bj31hc0zkwq7.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw75dyonj31hc0zktkc.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw76109mj31hc0zkany.jpg
Cre: IG,Weibo

☼Madeline☼ Tại 2-4-2019 23:11:44

Đạo diễn "KILL IT" Nam Seung Woo update IG
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1lc5iy3hlj30qo0qotim.jpg
Chụp với cậu bé đóng vai Soo Hyun lúc nhỏ
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1g1x2jgwoj30u00u0wky.jpg
Still cuts+BTS ep3+4 drama "KILL IT"
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw76jxq1j31hc0zkal1.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw770es9j31hc0zk7fa.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw78ctgnj31hc0zk49i.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mw78su36j31hc0zk13d.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1m5fliugfj30qo0qo76m.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1m5flnxbwj30qo0qon0i.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1m5flejbaj30qo0qogpo.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1m5ff79e9j30qo0qotbz.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe50gpbj31hc0zkaj6.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe4gp3nj31hc0zkn6h.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe59k4zj31hc0zkk0q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe5w7obj31hc0zkqc4.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe6cy6ej31hc0zkwnz.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe7cz9bj31hc0zk12g.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe6w7ahj31hc280ndo.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe8ik9pj31hc280awf.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1mwe8x4egj31hc2804fs.jpg
Fan Design
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn371kcj21o02yonpd.jpg
Cre: Weibo,IG
Video quảng cáo hồi 2017: http://t.cn/EJu9JC1?m=4355100417548017&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 2-4-2019 23:37:45

Fan Design "Kim Soo Hyun - KILL IT"
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn4kfh9j21o02yokjl.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn3zjmuj21o02yox6p.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn78v5dj21o02yo7wi.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn7y9e5j21o02yohdt.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn5a69lj21o02yoqv5.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn2bxsyj21o02yonpe.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn5wpgfj21o02yohdt.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1mbn6j77yj21o02yohdt.jpg
Visual Couple - Nana&KiYong
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s0044af0j21hc2e4qvc.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1rzzxc2k9j21hc2dke88.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s009pu42j21hc2d8e87.jpg
Still Cuts+BTS ep 1+2 "KILL IT"
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcwptvrj31hc0zkn3k.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcwb6fpj31hc280axg.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcxi2g8j31hc0zk49m.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcy8sthj31hc0zkdrc.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxczdpnrj31hc280x0s.jpg
Bị thương rồi :(
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcztbovj31hc0zkn90.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxcv4j7yj31hc0zk7f3.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxd04g3nj31hc0zk4fs.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dxd0d1uuj31hc0zkthv.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 6-4-2019 23:03:57

Hôm nay, fans chụp được ekip "WWW" quay phim tại Daegu
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6peae1sj30u00u0aei.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6pehu4kj30yi0xuk33.jpg
Still Cuts tập 5 tối nay
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6vpfsrxj30qo0qo40f.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6vp98lvj30qo0qoacq.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6vpr8vyj30qo0qo77e.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1t6vua92lj30qo0qoadd.jpg
Visual Couple - Nana và Ki Yong
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s00ho7ecj21hc2dsu12.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s00pgirwj21hc2eix6t.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s00ync6xj21hc2e4qvb.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s0180iisj21hc2eoqvc.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s01g2k5fj21hc2dw4qv.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/72f858d3ly1g1s01mabhuj21hc2dyb2f.jpg
Jung Nam Gil - phim Go Back Couple
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6rebuqj31iq2kckjl.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6s2lmqj31iq2kcnpd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6swj3hj31iq2kcqv5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6u68cyj31iq2kc1ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6v7h6dj31iq2kcu0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6vs7m4j31iq2kchdt.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6wg3jsj31iq2kcu0x.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6wx8avj31iq2kcnpd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006N4vXPly1g1qz6xjo7kj31iq2kcx6p.jpg
Cre: Weibo,IG
Video Ki Yong nhảy trong show "Tasty Roads" năm 2015: http://t.cn/RHUExNe?m=4188958932195134&u=1785575337
OST.Part 3 "Take out my heart": http://t.cn/E6Zzfay?m=4358154357409125&u=5997171568
trang: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용