☼Madeline☼ Tại 19-3-2019 00:30:55

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g151l6fe6xj30k00k0acg.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g151l53ab7j30qo0qodie.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g151l5zkb1j30qo0qoq6d.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g151l49dlcj30k00k076m.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g151l71rjtj30qo0qoju1.jpg
Chụp hình với cô gái đóng cùng Yong trong quảng cáo Sieg Fahrenheit
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g17a1nn2oqj30nn0nnaey.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g17a1nvgczj30j00j0wih.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g17a1nbbg5j30jg0jg0zq.jpg
Yong và Nana tại show trò chuyện cùng MC Jang Do Jeon của đài OCN
http://i64.tinypic.com/1zp5ddx.jpg
http://i64.tinypic.com/143okck.jpg
http://i63.tinypic.com/969t9u.jpg
http://i66.tinypic.com/27xii2s.jpg
http://i65.tinypic.com/es3i0z.jpg
http://i66.tinypic.com/ta4ll5.jpg
http://i65.tinypic.com/rbh0up.jpg
http://i68.tinypic.com/30cakd1.jpg
http://i64.tinypic.com/2pqq7bb.jpg
JKY tại buổi khai trương cửa hàng kem Natuur ở Seoul, anh là người đại diện hình ảnh của Natuur
http://i66.tinypic.com/2w1wlr9.jpg
http://i68.tinypic.com/122kbqs.jpg
http://i67.tinypic.com/nwk8qb.jpg
Cre: IG,Weibo
Vlog hậu trường KILL IT:http://t.cn/EMtibV6?m=4348392983907601&u=5997171568, http://t.cn/Ex2TVg1?m=4350781878621714&u=5817218049
Chất giọng trầm ấm nghe hay quá, quảng cáo kem đây: http://t.cn/EMir2gB?m=4348764728560218&u=5997171568
Show xem bói của MC Jang Do Yeon cùng khách mời là Ki Yong và Nana: http://t.cn/ExG5ioH?m=4350997667185302&u=5997171568
23/3 là thứ 7 này sẽ có phim: http://t.cn/Ex2COcb?m=4350777084552846&u=6574341319
Quảng cáo cho Sieg Fahrenheit: http://t.cn/ExGXLRu?m=4351009432467773&u=5997171568, http://t.cn/ExGoU9k?m=4351012993316770&u=5997171568, http://t.cn/ExGK362?m=4351015362488001&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 19-3-2019 00:51:37

Trailer 1 "Kill It": http://t.cn/Exf4UqE?m=4351282594728412&u=5997171568
HỌP BÁO DRAMA "KILL IT" 18/3
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xoymfzxj30sg1697rs.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xunyqt9j30rs1287wh.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xozm92jj30sg10laut.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xownoduj30sg1eqjw0.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xox6bv1j312w1c97gt.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xoxjmcnj312w0o7q9o.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xoxumjej310619cwn9.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xp2pkyvj31u1340u11.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xp3es38j30dw0p6tjs.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xp3mwv7j30rs0kcgpr.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xummi7wj30rs12twln.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xumwr0nj30sg19kwj2.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xumdmeuj30sg1a5dkw.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xuna1rej30sg15g42z.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xuoy68dj312w1pdqv5.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xupk7loj30sg15lqrt.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xuq3hp9j312w1f2k70.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xuqh8qij312w1nyasn.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xje3u9aj30rs0x9q7q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xjetvhfj312w1hak3v.jpg
Cre pic: Weibo
Video buổi họp báo Kill It: http://t.cn/ExICvf9?m=4351319566888413&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 19-3-2019 01:05:13

Full trailer KILL IT: http://t.cn/ExXjDXk?m=4351602997979495&u=5992358951
Họp báo Drama "Kill It" ngày 18/3
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xjf7uzkj30sg19p41k.jpg
Cộng đồng fans Hàn và Trung gửi gạo ủng hộ Ki Yong
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16uny8la0j30u00u0wiu.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xjds0dlj30hs0q8106.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xjfgvpkj30rs0z9n36.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xjgzqayj30fa0q0tan.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xk61rrbj30eg0lojt7.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16xkarwc0j30sg18g77e.jpg
Trước lúc buổi họp báo diễn ra, fans có chụp lại hoa và gạo fans Trung, Hàn gửi Ki Yong
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16unxno14j30u00u077d.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16unxay0tj30u00u0ae7.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufjlmg5j318g0xctkw.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufk37p8j318g0xcwus.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufkmxxrj318g0xck7s.jpg
Fan Trung - Only for Jang Ki Yong, ủng hộ 200kg gạo
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ug55bs7j318g0xcaon.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufj6yldj318g0xc7ir.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufilmq8j318g0xcwrw.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufi1aopj318g0xcnc1.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ug3barnj318g0xc4e4.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g16ufgrn8zj318g0xcnc9.jpg
Thư từ web YG, Ki Yong gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ Yong
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g18cgjltk3j31zz3404qp.jpg
Tự sướng tấm hình sau buổi họp báo =))
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1bulvlu9oj30u00u078a.jpg
Cre pic: Weibo
Video phỏng vấn gửi lời chào khán giả:https://www.instagram.com/p/BvQjt_bHbao/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gib2goag3595
Video phỏng vấn hậu trường sau buổi họp báo hôm 18/3, 2 anh chị cười nhăn nhít =)): https://www.instagram.com/p/BvN73UxnVcz/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x8rkhuh22cqr

☼Madeline☼ Tại 23-3-2019 00:24:14

Tối nay có phim:D/, sắp được ngắm body hoàn mỹ của anh sát thủ rồi=)) - Design by [email protected]
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19ntxrxkcj32bc1yzqv9.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19ntvs4suj32bc1yzhdx.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19ntzvdfcj32bc1yz7wm.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19nu29a4pj32bc1yzu12.jpg
Quảng cáo Sieg Fahrenheit - Design by [email protected]
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19nqyht0yj323o2737wi.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19nqzd0luj323o2734qq.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npttwrhj323o2734qq.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npsw2dtj323o273u0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npuln53j323o273qv5.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npvbakuj323o273hdu.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npws23hj323o2731kz.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npxwwisj323o273qv6.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19npytcc9j323o273x6p.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19nq0e4bhj323o273u11.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g19nq1t10jj323o273x6t.jpg
Fans Trung trên weibo "Only for JKY" gửi xe đồ ăn và thức uống đến phim trường KILL IT (Hình do staff YG chụp lại)
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1byntgx1hj326416ce81.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1bynvxo0pj33402c0u0x.jpg
Thư từ YG, Ki Yong cảm ơn người hâm mộ
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1bynuaou1j31pz340qv5.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1bynvc8q5j33403407wk.jpg
Still Cut "KILL IT" tối nay 23/3 có rồi, vietsub trên FPTplay nhé sẽ có sub vào CN & T2
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1b6lipywcj30hs0hsjzu.jpg
Cre pic: Weibo,IG
Natuur cứ thả thính mấy CFs Ki Yong quảng cáo kem hoài{:146:}, thích chất giọng Ki Yong quá, vừa trầm ấm, vừa nhẹ nhàng:x: http://t.cn/ExeIs4d?m=4352744519595281&u=5997171568, http://t.cn/ExHROEv?m=4352246625628091&u=5997171568

☼Madeline☼ Tại 23-3-2019 00:46:39

Tối nay chiếu tập 1 KILL IT
http://i66.tinypic.com/2s6ajkp.jpg
Fan vẽ nhân vật Kim Soo Hyun "Kill it": https://www.instagram.com/p/BvJuJlvoeK5/
http://i65.tinypic.com/2iag3dl.jpg
Nhớ Na Moo quá :((, thấy fan Trung share nên tớ úp lên :x
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofo49sgj21hc2buhdu.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1boffj5ebj21hc2bux6q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofp5dkwj21hc2bukjm.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofktelvj21hc2bux6q.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofshusaj21hc2bukjm.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bogbd5q2j21hc2bub2a.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofm48skj21hc2bunpe.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofjg4l2j21hc2bue82.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/7ea39659ly1g1bofq7zrij21hc2buhdu.jpg
DVD "Come and hug me" sẽ được phát hành tại Nhật vào 2 đợt 26/4 & 4/6; mua online trên Amazon Nhật. Video nhá hàng: https://www.instagram.com/p/Bur6mdNhuSG/
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1990rlydnj31m6340qv5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1991hgdnjj31gi3401ky.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1991faja4j31x0340hdt.jpg
Bánh kem từ fans Hàn trên Naver, fandom của Yong "Naver fancafe Dear My.JKY" gửi tặng vào ngày họp báo KILL IT
http://i66.tinypic.com/2iuz67r.jpg
http://i65.tinypic.com/35l5cly.jpg
http://i63.tinypic.com/14b19jq.jpg
Qùa của OCN trong 1 trò chơi trên IG, nếu thắng sẽ được OCN tặng
http://i67.tinypic.com/1418jvc.jpg
http://i64.tinypic.com/xba4va.jpg
http://i63.tinypic.com/2lw3ypd.jpg
Cre: Weibo,IG

☼Madeline☼ Tại 24-3-2019 01:24:11

Bộ sưu tập xuân hè "CITY SPORTS" 2019 của Fahrenheit
http://i67.tinypic.com/2ekhvnc.jpg
http://i66.tinypic.com/2wfocc4.jpg
http://i64.tinypic.com/b8sf83.jpg
http://i64.tinypic.com/2cpuygz.jpg
http://i63.tinypic.com/vfa4q0.jpg
http://i64.tinypic.com/2zeksg0.jpg
http://i64.tinypic.com/rswgnn.jpg
http://i63.tinypic.com/2i9l2fo.jpg
http://i67.tinypic.com/2ymgm7t.jpg
http://i67.tinypic.com/2446u5k.jpg
http://i63.tinypic.com/289zc5j.jpg
http://i66.tinypic.com/2zf6efa.jpg
Từ IG của đạo diễn "Kill It" Nam Seung Woo
http://i67.tinypic.com/b7fdqu.jpg
http://i66.tinypic.com/ac8kyc.jpg
Fan chụp lúc trước giờ họp báo KILL IT
http://i64.tinypic.com/1fh1th.jpg
Ki Yong update IG 23/3: Nhớ xem phim
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cvhzljgrj30u00jg75h.jpg
Ki Joo vào cmt "Fighting" ủng hộ chàng, chơi vs nhau lâu lắc giờ chế mới chịu cmt anh =)), chắc chế trả lễ hôm mà post IG thì Yong cũng vào "Fighting" chị, huề vốn nha Youngblood :x
http://i66.tinypic.com/2dtul95.jpg
Cre: IG
Trailer tập 2 KILL IT: http://t.cn/EJzgNI9?m=4353141576981286&u=5479128871

☼Madeline☼ Tại 24-3-2019 01:38:22

YG Stage tung hình hậu trường chụp hình cho tạp chí Marie Claire :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cw913u4qj30fq0nmwfx.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cw91dzfqj30fq0nmta3.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwacprp0j30fq0nmjt4.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwacv3t0j30fq0nmwg3.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwacys42j30fq0nmjso.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwad39imj30nm0fqgn4.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwad7rv3j30fq0nm0up.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwadbw2nj30nm0fqabq.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwaclkfgj30nm0fqta7.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdgsmj1j30fq0nmjt5.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdgvz81j30fq0nmmyd.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdgzg8ej30fq0nmmyy.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdh31hjj30fq0nmmzi.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdh8f51j30fq0nmmyg.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdhcpohj30fq0nmac0.jpg
YG Stage tung hình hậu trường chụp hình drama KILL IT
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdgody2j30nm0fr76e.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdhki0gj30nm0gk0uw.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwdhgp3lj30fr0nm40m.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf56x5ej30fr0nmgoh.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf5bdbcj30nm0frq5j.jpg
Cre pic: Weibo

☼Madeline☼ Tại 24-3-2019 01:52:49

YG Stage tung hình hậu trường chụp hình drama KILL IT
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4zq5gj30fr0nmn06.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf459w8j30nm0frq5r.jpg
Cầm súng oách quá nên cười ha hả à Yong =)) =))
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4ora4j30nm0frq6e.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4vcchj30nm0fr75z.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwnyes6cj30nm0frn0k.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4aq4nj30nm0frjtg.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4ew4fj30nm0frabv.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwf4k0etj30nm0frq59.jpg
Chụp posters
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwig3ug1j30fr0nmjt1.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwig9uvuj30fk0nm768.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwigf925j30fr0nmwg0.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwifz6vzj30fr0nmgmw.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwigl0lij30fm0nmtao.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwigpz7hj30nm0fr75k.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwigwx3aj30nm0frt9y.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwih5gstj30nm0frmyk.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwihi2j2j30nm0fr75x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwnxtmgkj30nm0frdhm.jpg
Posters chính thức
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwnues4lj30rs13le81.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwnvgn1oj30rs135e81.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1cwnx7v0wj30rs13l7wh.jpg
Cre pic: Weibo

☼Madeline☼ Tại 25-3-2019 23:45:18

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/61fe3daagy1g1fb8uyaucj20rs13lb29.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/61fe3daagy1g1fb8vp8cyj20ix0qo7bd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/61fe3daagy1g1fb8vyt5zj20qo0ix0z5.jpg
http://i65.tinypic.com/20ktc6.jpg
Ki Yong chụp vs em bé đóng phim: http://t.cn/EJqSC6G?m=4353644692147621&u=5997171568
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1f3bkkorhj30u00u0107.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eq8a2msjj30sf0sf43s.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1eq88nausj30rb0rb0x8.jpg
Với dvien Ji Won
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1ephlam0oj30ny0ty77b.jpg
Fan design
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5ngc4dhj30vu1km4ff.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5nhifbij30w01kwkbw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5oag8i0j30w01kwh5p.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5njuxrfj30w01kwqlw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5nitnyrj30vy1kthc9.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5nl60w6j30w01kw4h0.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5nmm9cdj30w01kw4qp.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0075W51vgy1g1f5nq0cfcj30w01kwtsl.jpg]/img]
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0076atGtgy1g1et1e92hnj30u01sggrk.jpg
Cre: Weibo
Trailer ep 3 tuần sau: https://www.instagram.com/p/BvZQ5zCHrwr/
Video Ki Yong và Nana trên Marie Clarie: http://t.cn/EJcrTzq?m=4353765434425158&u=5997171568
OST Part 1 Kill It "Forever love - Min Kyung Hoon": http://t.cn/EJ786MZ?m=4353106336570063&u=5479128871

☼Madeline☼ Tại 25-3-2019 23:56:12

Still Cuts + hậu trường Kill It tập 1
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwql8anij31hc0zkgtq.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwql19yjj31hc0zkk0c.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqldpijj31hc0zkqb7.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqm5ymij31hc280wr7.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqmilt8j31hc280nis.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqmtkbgj31hc280wz5.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqn2aq7j31hc28017a.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqn91ydj31hc0zk10g.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dwqnpyhbj31hc0zk7an.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqpnuvlj31hc280h4p.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqqepplj31hc280b29.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqr83imj31hc280b29.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqrw3f7j31hc0zkqcy.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqovsvqj31hc280tta.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqsjzudj31hc280kc3.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqtqykwj31hc0zktlc.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euquuzrpj31hc2807wh.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1euqwa5p0j31hc280169.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0k77wlj31hc0zk4qp.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1g1dx0p2dvvj31hc2801kx.jpg
Cre: OCN
trang: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용