☼Madeline☼ Tại 8-1-2019 22:39:59

Rơm rớm nước mắt {:359:}
http://i67.tinypic.com/20utwfo.jpg
Mắt cười cute quá :x
http://i66.tinypic.com/vil3bt.jpg
http://i64.tinypic.com/1e2umf.jpg
http://i66.tinypic.com/1zyg45c.jpg
Lượm lặt từ fans đi dự FM Taipei
http://i63.tinypic.com/33kaqeu.jpg
http://i67.tinypic.com/2s1xhkw.jpg
http://i66.tinypic.com/2li7voh.jpg
http://i67.tinypic.com/2cftcle.jpg
http://i67.tinypic.com/2ajt3lg.jpg
Các bạn đi dự FM thì cuối FM sẽ được chụp hình với Ki Yong :x
http://i63.tinypic.com/2jxnqp.jpg
http://i64.tinypic.com/2edns3s.jpg
http://i64.tinypic.com/9vcwep.jpg
http://i66.tinypic.com/25p4uqf.jpg
http://i67.tinypic.com/532yxf.jpg
http://i65.tinypic.com/5oh0ef.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 9-1-2019 23:42:06

Chụp với fans
http://i65.tinypic.com/66dkpi.jpg
http://i64.tinypic.com/r2249d.jpg
http://i67.tinypic.com/11173vo.jpg
http://i64.tinypic.com/2gtsqya.jpg
http://i63.tinypic.com/1060ppx.jpg
http://i66.tinypic.com/o588ox.jpg
Poster fans designcho drama "Blue Eyes" sắp tới
http://i67.tinypic.com/fvuvjk.jpg
http://i64.tinypic.com/xg9udt.jpg
Lee Kwang Il - My Mister
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06penlpaj30u00gydlt.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06paf02cj30u00h2jw2.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pb0vkhj30u00gygrq.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pbm2nyj30u00gzq9h.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pc837bj30u00ha7at.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pcsqwgj30u00gnn3j.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pde4auj30u00h07bu.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pe49t0j30u00gsq8g.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zgy1fz06pf8amyj30u00grjx9.jpg
Cre: IG, Weibo

☼Madeline☼ Tại 9-1-2019 23:59:04

Công ty quản lí của Ki Yong là YGStage tung hình hậu trường của Yong tại các lễ trao giải năm 2018 :x
APAN Star Awards
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bsat33lj332g21ox6t.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b9qejdxj31u6185e82.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bpwdq7hj332g21o7wm.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bxm4dlvj332g21o7wm.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b93zo6kj31zs1bwu0y.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bkw1d84j31zs1bw1kz.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bl8sqc9j31jl2bcx6q.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bpdske1j31g01g07wh.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006fQjNXgy1fz0dhxyli7j30u0140hdt.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006fQjNXgy1fz0dhw05s2j30u0140kjl.jpg
Seoul Awards
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bp3tbdrj30fr0nmq6j.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bpelugpj30fr0nm41g.jpg
Asia Artist Awards 2018
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006fQjNXgy1fz0dhva126j30fr0nmdjc.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006fQjNXgy1fz0dhvf305j30nm0frwim.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0binnot4j30fq0nmq61.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 10-1-2019 00:22:50

AAA2018
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bpfumunj30nm0fracw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bpgkuxyj30nm0frtc1.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006bsZh9ly1fz088wpdszj30m80va753.jpg
Korean Hallyu Awards 2018
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bizp8yxj32bb1jj1ky.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bj79q1bj32bc1jk4qq.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006bsZh9ly1fz088wt5vfj30m80etq49.jpg
MBC Drama Awards 2018
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bj8p48jj30fo0nmdmk.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjaal90j30g60nmdmu.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjbtav9j30g20nmtf0.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjd22vzj30hp0nmn5f.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjdzpmej30nm0frjxb.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjf8vlvj30nm0fljy8.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b7dv0bdj30nm0fragm.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b7cd7jkj30nm0hqqap.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b7ad301j30nm0i1ahl.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 10-1-2019 00:26:44

MBC Drama Awards 2018
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjhc1h6j30fr0nmwjv.jpg
Ủ ui, xịt nước hoa đồ =)) =))
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0bjgdjirj30ga0nmdmi.jpg
Hồi hộp quá {:367:}
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz0b684zx7j30fs0nmtec.jpg
http://i64.tinypic.com/2mxjyu8.jpg
http://i67.tinypic.com/2vb91lx.jpg
http://i66.tinypic.com/jal2zr.jpg
Seoul Awards 2018
http://i65.tinypic.com/2817eyu.jpg
Giordano đang giảm giá
http://i63.tinypic.com/ndua6a.jpg
Lee Kwang Il - Drama "My Mister"
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qmo2tbj30u00h0wle.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qn0pohj30u00h943f.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qngedij30u00h1tge.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qnsyjyj30u00h20yz.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qo92qgj30u00h5jxr.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qoiu2cj30u00h0wji.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/005Nen4Zly1fz19qoto1uj30u00h0tdv.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 11-1-2019 23:41:19

Ké IG chị stylist: Movie "Bad guys: The movie" chính thức đóng máy ngày hôm qua 11/1 sau 3 tháng quay phim, bắt đầu quay từ ngày 10/9/2018 đến 11/1
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz3150tzeej30e007ct9r.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz31513g5ij30u00frgn4.jpg
http://i63.tinypic.com/2mdfmnd.jpg
Tấm hình kỉ niệm với staff
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz3z7n6gwdj30m20m2jtj.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz3z7nodbmj30fh0fhgns.jpg
Ki Yong có buổi phỏng vấn và chụp hình trên tạp chí của Nhật
http://i68.tinypic.com/2u89flz.jpg
http://i63.tinypic.com/2l8cbc1.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y3pjiej30v90v4qe4.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y4cjpqj30v90v3qjn.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y4xhe5j30v90v3ndu.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y2xvjtj30v90v07ky.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y8obldj30v90v1h32.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fz46y97go7j30v90v57ks.jpg
http://i68.tinypic.com/300z4fc.jpg

http://i68.tinypic.com/25pieyh.jpg

http://i68.tinypic.com/16748p1.jpg
Cre: IG, Weibo

☼Madeline☼ Tại 13-1-2019 00:18:53

Ki Yong hớn hở với chị gái Mông Cổ Jung Yoo Mi =)), cả 2 quen nhau trong 1 dự án từ thiện tại Mông Cổ hồi tháng 8, hai chị em sau chuyến từ thiện này có vẻ thân thiết với nhau. Trùng hợp là chị Yoo Mi là người trao giải cho Ki Yong trong buổi lễ hôm đó, hèn gì mà cười tươi phơi phới {:355:} {:340:} . Mình hi vọng 2 chị em sẽ hợp tác với nhau trong 1 drama or movie về pháp luật chẳng hạn {:367:}
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pidb6jj31nx2hv4qq.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pjdz9zj31ks2d7u0x.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pguizij31kt2d7u0x.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pktjrrj31k52c7u0x.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pn9ejaj316z1qee84.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz40pqlb21j314y1uhkjo.jpg

Hậu trường chụp hình cho Sieg Fahrenheit
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz67zn1bk3j30u00u0ahi.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz67znrgpdj30u00u0n2a.jpg
Ki Yong update IG 14/1
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz65q1ytzkj30u00tz10j.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz65q0v48gj30u00u0gtd.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz65q32ve9j30u00tzn47.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz65q3qw5gj30u00tztg4.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz65q4zxuaj30u00tzgu1.jpg
Ki Yong update IG 15/1
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz7cyieth7j30qo0k0gso.jpg
Thanh niên bữa nay rảnh rỗi đi like vs comt post IG của anh Hyeong Seop
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz7dgqc4quj30ku197k11.jpg
Cre: Weibo
Video ngắn phỏng vấn JKY trên LINE TV tại Đài Bắc, trước ngày diễn ra FM: https://www.instagram.com/p/BssjiF3HqMc/

☼Madeline☼ Tại 18-1-2019 23:50:58

Jang Ki Yong tại 1 sự kiện của Sieg Fahrenheit, chiều tối 17/1/2019: https://www.instagram.com/p/BsvUtBJBIQe/
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smmr994j30eq0knta4.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smngl20j30sg17wh8x.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smkpo25j30eq0lp75u.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sml2rg8j30dw0hkdmw.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smlsbqmj30f00ml44n.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smmkpw0j30go0p0ag6.jpg
Góc nghiêng đẹp :x, ráng tẩm bổ nghỉ dưỡng rồi đóng phim tiếp nha Yong :x
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smmwk3jj30f00jbdlk.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smnlpz7j30f00b5diz.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9smnzcy5j30p011oh8j.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxqp1tij30dw0j1acz.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxqvj6cj312w1dc7gg.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxr6dx0j30sg1bzaxy.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxqk6bfj30dw0kmwlv.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxrecidj30p00irthb.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxrpntpj30go0p0aj7.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 19-1-2019 00:11:35

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxrilimj30hs0c6di1.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9srakko4j30f00nv458.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9sxryo16j312w1nwnda.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9srapz3zj30jg0udq5z.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9srbbdrwj30sg1dy1k4.jpg
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9srbsz4wj30sg1bi7v6.jpg
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9srdzoprj30ia0sh49p.jpg
Ảnh từ fans chụp
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9w5xqj6tj31rv2ntb2a.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9w5zp51zj31rv2nthdu.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9w5wa75wj31rv2ntnpe.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9w61aaluj31rv2nte82.jpg
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fz9w6355hsj31rv2nte82.jpg

http://i63.tinypic.com/2exm3r5.jpg

http://i66.tinypic.com/24xnd6s.jpg

http://i67.tinypic.com/erdfsi.jpg
Cre: Weibo, IG
Cứ đi đâu cũng có fans đi theo chụp hình: https://www.instagram.com/p/Bsva2bYhprv/, https://www.instagram.com/p/Bsvcwn1B_nz/, https://www.instagram.com/p/BsxZ7falH1l/, https://www.instagram.com/p/BsvrRg2nFuL/, https://www.instagram.com/p/BsvBqBvnMTD/, https://www.instagram.com/p/Bsu-tBSBlEi/

☼Madeline☼ Tại 19-1-2019 01:53:30

http://i63.tinypic.com/1zx5rix.jpg
http://i64.tinypic.com/260d8xs.jpg
http://i67.tinypic.com/2pqrvvr.jpg

http://i64.tinypic.com/b4z4ih.jpg

http://i67.tinypic.com/vpyuyb.jpg

http://i67.tinypic.com/1eknet.jpg
Cưng quá nè :x :x :x
http://i65.tinypic.com/v2wphl.jpg

http://i67.tinypic.com/148ujc.jpg
http://i67.tinypic.com/2ms3d5l.jpg

http://i68.tinypic.com/30c3tp5.jpg

http://i67.tinypic.com/2e5kqwn.jpg

http://i68.tinypic.com/2dmdrgw.jpg

http://i68.tinypic.com/vq4qkk.jpg

http://i66.tinypic.com/2d7zji1.jpg

http://i68.tinypic.com/zmbd6x.jpg

http://i65.tinypic.com/2hnw2yu.jpg
Cre: IG
Fancam:https://www.instagram.com/p/Bs3LzJWhg16/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=110kcgp15obi8,https://www.instagram.com/p/Bs3VLicBsUt/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kas284fwmy97
trang: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용