☼Madeline☼ Tại 21-7-2018 13:11:25

Young blood couple {:355:} {:355:} {:355:}
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514154839imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514173559imbcdrama14.jpg
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514171537imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514171537imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514154744imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514154839imbcdrama12.jpg
Cái tay cái tay =)) đẹp đôi dễ sợ {:355:}
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514154839imbcdrama13.jpg
Buổi đọc kịch bản
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201804/comeandhugme_photo180423152559imbcdrama10.jpg
Fan chụp lúc quay phim
https://66.media.tumblr.com/92f8f5b17cc034aa5c1a545e6a0ee014/tumblr_pas8eob2mc1qkgj9mo1_540.jpg
https://66.media.tumblr.com/a959e6dc43651cecd6fcacbc0794774b/tumblr_pb21okoOng1u1zscjo2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/08a1ad151edc37a3dfe5eef50783ae9e/tumblr_pb21okoOng1u1zscjo1_400.gif
https://66.media.tumblr.com/8840dc5ba7928e7ba5f3fb3b9fab80d5/tumblr_pb28q4ESSo1qkgj9mo1_r2_500.gif

https://66.media.tumblr.com/9baa5d2b4e6fca94af2b0bbfe7084171/tumblr_pb28q4ESSo1qkgj9mo2_r1_500.gif

https://66.media.tumblr.com/93a8fd6949941fb9e585565fa3fc7b89/tumblr_pb2c8kIlnE1qkgj9mo2_500.gif

https://66.media.tumblr.com/c1f1ab9d01ef6e456b29faa558e51341/tumblr_pb2c8kIlnE1qkgj9mo1_500.gif

https://66.media.tumblr.com/5ee6f197ff29cef0e031b8a80c4c9778/tumblr_pb4a3sePRd1qkgj9mo1_500.gif

https://66.media.tumblr.com/69e4b61a5b155a8011c6627db76e5666/tumblr_pb4gmbGI081qkgj9mo1_500.gif

https://66.media.tumblr.com/3b569890f5a1d6e67ab6bd243f18df8e/tumblr_pb4gmbGI081qkgj9mo2_500.gif

https://66.media.tumblr.com/9836467064871cc3efc1470dcb3d5b7f/tumblr_pb4gmbGI081qkgj9mo3_500.gif

Cre: MBC + Tumblr

☼Madeline☼ Tại 21-7-2018 13:26:23

Come and hug me
https://66.media.tumblr.com/6334f126f5d95c5f0438fa14b7aae6a9/tumblr_pb4a3sePRd1qkgj9mo3_500.gif
https://66.media.tumblr.com/b3252837076d01b205ff66a76a19a054/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/2b4d026e7cf812b3e094fb983e8f589b/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo4_400.gif

https://66.media.tumblr.com/5f24e19a989a70d479611306b340ce18/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo9_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/620b5cf0424c90666aef1218d4ee0cb8/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo10_400.gif

https://66.media.tumblr.com/064bdfb47e894ee175f746900b0a56c1/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/6bb0f76a8c5bcea9649ee76a7781d82d/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/1868aa42cde4213487a16dfb7ac86e2a/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo7_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/c069e9b5a1d25e4e82947e2adf27e163/tumblr_parwpu2Gug1w3va0wo8_400.gif

Buổi trò chuyện trên sóng MBC Radio cùng với MC. Yang Yo Seob
https://66.media.tumblr.com/a875d62f0d2b293e4e9f24c5574319c0/tumblr_panq7o1fe71qkgj9mo2_500.gif

https://66.media.tumblr.com/40d54cd73a2b660be9c12db45e2eab55/tumblr_panq7o1fe71qkgj9mo3_500.gif

https://66.media.tumblr.com/35ac110c107563de503baabfb80ee9ae/tumblr_panq7o1fe71qkgj9mo1_500.gif

Nhớ bed scene này quá
https://66.media.tumblr.com/8c136ff2edfc48145dc24f685e205226/tumblr_pbs96juOSZ1qkgj9mo2_500.gif

https://66.media.tumblr.com/2edbaabe1d80fc30eba6b5a0ef34d2b0/tumblr_pbs96juOSZ1qkgj9mo1_500.gif

https://66.media.tumblr.com/5fee78c90ef717054d3cc96f40e0f87a/tumblr_pbs96juOSZ1qkgj9mo3_500.gif

Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 21-7-2018 23:12:29

https://66.media.tumblr.com/53a0e624afe993bae26556a0d6290c0f/tumblr_pbntw85CnT1u7w0u9o1_540.gif

https://66.media.tumblr.com/3494acb4dcd2a9119d6e020c5c7d8090/tumblr_pbntw85CnT1u7w0u9o2_540.gif
https://66.media.tumblr.com/df8aba2ac7ae7449a90133cec9818803/tumblr_pbntw85CnT1u7w0u9o3_r1_540.gif

https://66.media.tumblr.com/f77ed4b7520619a0846eee36edddcc79/tumblr_pbntw85CnT1u7w0u9o4_540.gif

https://66.media.tumblr.com/10e064229053d78428036e45c98f01e5/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/e5f9fc99cca26d63ab1df78f5426a507/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/5778aa9da41e1fe5c6b6a77d00989053/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o4_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/673d43d4ed59007cc51099bb0461cef3/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o6_400.gif

https://66.media.tumblr.com/1504447d1355cdb883bed94c7d473310/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o5_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/b9183b0974523bfaee37ace4f5928930/tumblr_pbnn3vopj51u7w0u9o3_400.gif

Kiss scene khá ăn ý, dễ thương kinh khủng
https://66.media.tumblr.com/c823f4dceb8bf867e132910103857b8f/tumblr_pbo2tvVDSQ1x2egmfo1_540.gif

https://66.media.tumblr.com/93449ba2a281b154d9faf675d86ecbb2/tumblr_pbo2tvVDSQ1x2egmfo3_540.gif

https://66.media.tumblr.com/4ca31c09aa8f23200c214845a463422e/tumblr_pbo2tvVDSQ1x2egmfo2_540.gif

Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 21-7-2018 23:24:30

{:367:}Kiss scene{:355:}
https://66.media.tumblr.com/343c3bc29d197383a92f2a8551717d1e/tumblr_pbh5axC5dR1u1zscjo2_540.gif

https://66.media.tumblr.com/60f7c20d52e88ef1f9ad36e6a76bb5d0/tumblr_pbh5axC5dR1u1zscjo4_540.gif
https://66.media.tumblr.com/751541a9723972ad91d50def0a4e3fec/tumblr_pbh5axC5dR1u1zscjo3_540.gif

https://66.media.tumblr.com/4e0f3bbe4a643f35901e24b36c041c79/tumblr_pbh5axC5dR1u1zscjo1_r1_540.gif

https://66.media.tumblr.com/ccec28b5461f93cf48dcf7bdb2f7778e/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko3_r2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/31ecf3356206a60fe4889f69497e7d0f/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko1_r1_400.gif

https://66.media.tumblr.com/dab5ce9641791fadf4a2ce7d46d5b80e/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko2_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/4814ee843ab4522480cd424e5b4f20cd/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko4_r2_400.gif

https://66.media.tumblr.com/dda353a5f060e89a3f1f86d3dc40ffd7/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko5_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/ae40f984bc48364c10c28726c4a1d678/tumblr_pbenxms0dz1vpmpmko6_r1_400.gif

Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 21-7-2018 23:57:53

Drama "Come and hug me"
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173621imbcdrama12.jpg
Xém xíu nữa là được cái kiss rồi :-w
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180705161244imbcdrama10.jpg
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180719150747imbcdrama10.jpg
Chăm chú đọc kịch bản
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180719150747imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180719150615imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180719150615imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173621imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173621imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173105imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173105imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173105imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180712173105imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180705161244imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201807/comeandhugme_photo180705161244imbcdrama12.jpg
Thương Na Moo {:768:}
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180622165821imbcdrama11.jpg
Cre: imbc

☼Madeline☼ Tại 22-7-2018 01:20:40

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180622165821imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142240imbcdrama10.jpg
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180622165821imbcdrama12.jpg
Chàng trai hiếu thảo Yoon Na Moo{:355:}
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142240imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142240imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142240imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142240imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142058imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142058imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142058imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615142058imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615141838imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama12.jpg
Cre: imbc

☼Madeline☼ Tại 22-7-2018 15:25:35

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180615141927imbcdrama10.jpg
Loạt ảnh biểu cảm của Na Moo khi nhìn người yêu ôm bạn diễn tình tứ, ghen à anh =)) =)) =))
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175454imbcdrama15.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175245imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175245imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175136imbcdrama15.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175136imbcdrama14.jpg
Lại chăm chú đọc kịch bản tiếp nè =))
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180611175042imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607102151imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607102151imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607102151imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607102046imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607102046imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607101952imbcdrama11.jpg
Cre: imbc

☼Madeline☼ Tại 24-7-2018 14:50:36

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201806/comeandhugme_photo180607101952imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153759imbcdrama10.jpg
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153829imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153829imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153829imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153829imbcdrama13.jpg
Góc nghiêng đẹp phết :x :x :x
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153759imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153759imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153759imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153622imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153622imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153622imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180531153622imbcdrama13.jpg
Gặp nhau sau 12 năm xa cách
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama12.jpg

Cre: imbc

☼Madeline☼ Tại 24-7-2018 15:13:59

Gặp nhau sau 12 năm chia xa, lúc này chàng là sinh viên trường cảnh sát, còn nàng là diễn viên mới nổi. Định mệnh lại đưa 2 con người gắn kết lại 1 lần nữa
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160801imbcdrama10.jpg
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama17.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama16.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160938imbcdrama15.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160801imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160801imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160801imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160801imbcdrama14.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160843imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160305imbcdrama11.jpg
Chân dài thẳng tắp :x
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160305imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160419imbcdrama11.jpg
Cre: mbc

☼Madeline☼ Tại 24-7-2018 15:35:19

Bọn em đang diễn tập lại cảnh ôm thôi à =)),có ôm thôi cũng ngại cười tít mắt hả Yong =))
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160419imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525160419imbcdrama10.jpg
Khúc này Yong đang trêu Ki Joo vì cái tội nói dối chỉ vì 1 miếng bánh =))
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525155956imbcdrama10.jpg
Đẹp đôi quá :x :x :x
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525155956imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180525155956imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180524142727imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180524142727imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160610imbcdrama10.jpg
Tập 1
http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160610imbcdrama13.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160610imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160610imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160359imbcdrama10.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160359imbcdrama11.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180517160359imbcdrama12.jpg

http://imbbsfile.imbc.com/drama07/comeandhugme_photo/201805/comeandhugme_photo180514174108imbcdrama16.jpg
Cre: mbc
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용