☼Madeline☼ Tại 10-11-2018 20:41:15

Giordano Korea
http://i68.tinypic.com/2cs9zia.jpg
http://i64.tinypic.com/2lbcbq8.jpg

The 2nd Seoul Awards
http://i65.tinypic.com/2v0la1t.jpg
http://i64.tinypic.com/2akh028.jpg

http://i68.tinypic.com/4ihljk.jpg

http://i66.tinypic.com/15i5lx2.jpg

http://i66.tinypic.com/23kb0pu.jpg

http://i65.tinypic.com/zmaz68.jpg

http://i64.tinypic.com/2eq7tih.jpg

http://i65.tinypic.com/2vn3lvd.jpg

http://i66.tinypic.com/6fqrds.jpg

http://i66.tinypic.com/2r22oon.jpg

http://i65.tinypic.com/2yyoxh2.jpg

Qùa của fans Trung trên weibo
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fx6ohgtq9mj32c0340npe.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fx6ohhqfmgj323l2ss4qq.jpg
Cre: Instagram + Weibo

☼Madeline☼ Tại 15-11-2018 19:34:55

Jang Ki Yong attended Nepa Warm World campaign at Westin Chosun Hotel, Seoul
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxx66vjj30e00p010y.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxwwwfhj30dw0jm0zj.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5gqn4xj30hs0fkwgu.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxy4u0gj30dw0kujzo.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxyctfdj30dw0lbn3o.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7viczhj30eg0lo0uh.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxyo5sjj30m80yutd9.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxyupltj30go0p0go2.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hxz676hj30m80xcwk4.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5gjweyj30go0m8k0n.jpg
Cục cưng cười đẹp quá :*
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5g51q6j30fa0jvtb1.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5ga70kj30m80xc0wo.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5fwrinj30go0p0wk7.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5gwv6oj30f00krta2.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5hz1wfj30hs0czwgi.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i5huaalj30fa0l475d.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7tr93xj30ig0rotl4.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7uyfttj312w1pib2a.jpg
Cute muốn xỉu =))
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7v5t51j30eq0jljsm.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 15-11-2018 20:08:03

Jang Ki Yong attended Nepa Warm World campaign at Westin Chosun Hotel, Seoul (tt)
:* :* :*
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1nr44nj30m80q779p.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1nk25xj30m80obgqm.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx8lvohhygj30kk0kkn2i.jpg
Góc nghiêng lúc nào cũng đẹp :*
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i8ol9b5j30hi0q9jst.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1lgijqj30m80uvaei.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7vq4rij30dw0jrajo.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7w0gptj30j90sgq57.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i7tb0vtj30fa0knmy8.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1lxkvfj30f00nz7bp.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1mnbvqj30eg0lognp.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i1n1v3jj30sg16rtv5.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fx6c2bdwooj30eq0l6q3x.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fx6c2bopb9j30f70m8n4o.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hzwdonmj30dw0mbtjf.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6hzwllz3j30go0pp0zd.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i8og2e5j30m80xcgox.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx6i8p07ddj30im0q8til.jpg

Hình ảnh địa điểm và sơ đồ tổ chức FM của Ki Yong tại Đài Loan vào ngày 6/1/2019 sắp tới
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx8i57u3p8j30u00u0dii.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx8ibf70w3j30qu0hw0xm.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx8ibfl85ej318g0tltln.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fx8ibftlvoj318g0tl10e.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 16-11-2018 21:37:59

Video Ki Yong gửi lời nhắn đến fans Trung trong dịp FM ở Đài Loan sắp tới: https://www.instagram.com/p/BqJeKw_HcOJ/
2 mỹ nam nhà YG tại The 2nd Seoul Awards lần trước, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10
http://i65.tinypic.com/2d9o4dj.jpg

Dễ thương quá nè :*
http://i65.tinypic.com/2dguw3o.jpg
Nepa Fashion
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u80alhcj20gd0n4ad0.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u80hl82j20h80my0uw.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u80suznj20lc0e8gnw.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u810jdkj20h80lj40k.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u816vkrj20lc0e8q4z.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u81lzenj20h80lj40r.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx7u82sajaj20h80lltar.jpg

Thời chưa đóng phim, mà chỉ là người mẫu, thân hình cò hương vs gương mặt đậm chất người mẫu =))
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx6p042smvj20gd0n4jsx.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx6p04cly4j20ff0n4myk.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx6p03vl3ej20gd0n4gn6.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzobmnaj20bo0hiwfv.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzojz6nj20dc0k0q5b.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzosp9yj20dc0k0q5j.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzpbccwj20dc0k0tam.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzplj8bj20dc0k00u8.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzpsnqij20dc0k0409.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fx5pzpzlomj20ff0n4wfu.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fx13e7uj3tj30nc0fxtay.jpg
Cre: Instagram + Weibo

☼Madeline☼ Tại 16-11-2018 22:20:01

Jang Ki Yong tham dự buổi chiếu VIP movie "Unstoppable", anh đi xem để ủng hộ tiền bối Ma Dong Seok cùng đóng chung "Bad guys: The movie" với Yong: https://www.instagram.com/p/BqPlhnphA0o/, https://www.instagram.com/p/BqRYYgcBNLK/
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalj03elj30dw0lndnm.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaaitms1tj30p011iqr5.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxh8gpse1kj30v912r1kx.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxh8grvcyrj30v912z1kx.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006iXqSVgy1fxh8goq9acj30v91354pl.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaali8unbj30eq0nutat.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalqwc49j30go0mi7ez.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalgp0vkj30m80xejy9.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalh6p6aj30hs0qo7f0.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaali20gfj30p011ikb9.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalo8bwrj30p011inir.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaalqgjcjj30go0p07ef.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaaiu9xfwj30k10kujvx.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaaiumkgmj30f00mignk.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaaipxgtbj30m80xedmr.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaaiqitadj30f00kw10s.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxaairlassj30dw0kuadf.jpg

Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 18-11-2018 22:15:04

Come and hug me {:539:}
https://66.media.tumblr.com/63daf1897e8e641f0c72b6dfa527963e/tumblr_pc8d2g1i2Q1vay5kgo2_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/c032d4f51ae1a0f2a6c03426797695ce/tumblr_pc8d2g1i2Q1vay5kgo1_400.gif

https://66.media.tumblr.com/8f24383e628985e01359232549d5ba9e/tumblr_pc8d2g1i2Q1vay5kgo3_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/32b58c8a4aebfd22cb483c0ad61b32bd/tumblr_pc8d2g1i2Q1vay5kgo4_400.gif

https://66.media.tumblr.com/8b8349c10c850ab0b0ec0ec68a758ece/tumblr_pa85rkVvmt1x2egmfo2_540.gif
https://66.media.tumblr.com/2997c5f00f73003c194125733e255209/tumblr_pa85rkVvmt1x2egmfo3_540.gif
https://66.media.tumblr.com/7602eabac30f66a37835d4260ca080a9/tumblr_pa85rkVvmt1x2egmfo1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/739279f8e790dfc21aac5825fd873cec/tumblr_pa85rkVvmt1x2egmfo4_540.gif

https://66.media.tumblr.com/8062f896ac097fb3681a82b2485efc05/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o5_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/726e013cae2b05cba2a723afaf52b3d5/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o6_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/fc6ed2f1fc317b4f7a45849f5c120b0f/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/6475688798f32eae99f139360a5f95b6/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o2_540.gif
https://66.media.tumblr.com/9e828c9a4b1962aaab1a8cb724487cea/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o4_r1_540.gif
https://66.media.tumblr.com/ae83617f8e2556d1fca72aa76f420205/tumblr_pa5xbpwgXr1rlp6d3o3_540.gif

Cre: Tumblr

☼Madeline☼ Tại 20-11-2018 00:50:19

Giordano Korea
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxdp744dr3j20ku0ku75e.jpg
Vài tấm hình cũ khi còn là người mẫu
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdr7pfu48j20h80mydji.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdr7pqo8ej20h80mywif.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdr7q3oy8j20h80myjuv.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdrdl7cu7j20cy0gc75i.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdrdm9efoj20fe0n4ta4.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdrdmklgjj20h80my767.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdrdmtraoj20h80myq4y.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxdtlpqos1j20lc0e875y.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxc4sjjauij20ff0n475j.jpg
fyBEP_ue6So
Cre: weibo

☼Madeline☼ Tại 22-11-2018 23:53:27

Cách đây vài ngày (20/11 ??), Ki Yong có đi xem buổi chiếu VIP movie "Default " để ủng hộ tiền bối Heo Joon Ho - đóng chung drama "Come and hug me"
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxefjwavt5j20jz0oz40o.jpg

http://i67.tinypic.com/8yxhk7.jpg
Giordano Korea
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxg2rnnqipj20ku0kuq4a.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxg2rny2tsj20ku0kugnj.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxfl3hed7ij20ku0ku75n.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxgwbfvxa1j30zk0sggs7.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxgwbfodqqj30m80auacz.jpg
Loạt ảnh chất ngầu khi là người mẫu
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxh7q2my45j20by0bwdgi.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxg1ugrzkgj20bo0fjq44.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxg1uga7akj20h80myq60.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxg4c0v5ydj20h80mywh3.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/005L9rvdgy1fv9yuallemj30hs0hswh7.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxclm970r1j20h80n2764.jpg
Jung Nam Gil sunbaenim của "Go Back Couple"
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006yWSTbgy1fxfkuxi1pzj30n00fdq5p.jpg
Mũi đẹp :x
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxez3obiarj30rq15o7wh.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 24-11-2018 21:48:21

Đêm khuya thanh niên update IG: Tuyết (hôm nay bên Hàn có tuyết rơi đầu mùa)
http://i63.tinypic.com/315cpax.jpg
http://i65.tinypic.com/2nu2m8n.jpg
Giordano Korea
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxjcmjcv0gj20ku0ku0tv.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9gy1fxjcmk7byjj20ku0ku3zc.jpg
Nam Gil sunbaenim {:355:}
http://i64.tinypic.com/2dkghf.jpg
Vài tấm hình thời còn làm người mẫu
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxigvf1zwwj20fe0n4tbl.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxigvfc74vj20h80mytc9.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxiuu2qotaj20dc0hst9z.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxj1v16cozj20fe0n43zm.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxj1v1gd5nj20h80mz0um.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006GrndTly1fxiec0yf32j30fr0nmwf7.jpg
Đi thi show dành cho rap và hiphop
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxj2kw4txhj314011xtqp.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/6a6db7a9ly1fxjjk0ldu7j20fe0n4jto.jpg
Vai diễn đầu tiên lấn sang nghề diễn viên
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd2ilj20j3340340x6v.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fwgd2o3sunj33402m3b2g.jpg
Cre: IG

☼Madeline☼ Tại 28-11-2018 22:38:15

Jang Ki Yong tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2018 được tổ chức lần thứ 3. Chúc mừng Ki Yong có giải thưởng "Rookie Award" - giải Diễn viên mới, dành cho vai diễn trong 2 bộ phim "My Mister" & "Come and hug me"{:752:}{:765:} {:764:} . Mong chờ Yong ở những tác phẩm tiếp theo, cố lên anh trai, saranghaeyo {:501:}
Link đi thảm đỏ: https://www.instagram.com/p/Bqtk8KrH3qN/ (ban tổ chức có tâm thật :x, mở đúng cái bài Ki Yong hát OST Come and hug me)
Link lên nhận giải: https://www.instagram.com/p/BquPh-Kj4zH/
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq71jfyhj30xc1sddq6.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq70xjtyj312w1px4dl.jpg
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq71usxaj30eq0o60u9.jpg
Nay đi nhận giải bự nên tóc kiểu mới, vest tím rịm thủy chung =)) =)) =)), cái mặt lúc nào cũng ngầu :x
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq72hz2bj30f00iv41f.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq730zkmj30fa0padi7.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq735nydj30dw0m540l.jpg

https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxnq73ix88j30p011ik5y.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zgy1fxnq661umej30qo140dk2.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxnp7r909pj31rc0u0e81.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxnp7sur58j31rc0u0b29.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxnp7x661bj31rc0u07wh.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0069bE0Yly1fxnp7ykzvrj31rc0u07wh.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006lGs9zly1fxnztqk8icj30st0gcadw.jpg
Loạt ảnh fans chụp - [email protected]
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxo6icx47nj30h00n7n5c.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxo6id5mp9j30h00otwn6.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxo6idefh1j30h00n67cw.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxo6idm2nlj30h00mnn4m.jpg

https://wx2.sinaimg.cn/mw690/006xRwhGly1fxo6idvm7yj30h00nvdnh.jpg

Cre: Weibo + IG
trang: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용