☼Madeline☼ Tại 25-10-2018 12:58:36

Tấm hình chắc chụp hôm Apan, 2 anh em ko biết quen thân nhìu ko nữa? HaeIn thì lúc nào cũng thân thiện, mà Ki Yong chụp hình selfie hay chụp chung cũng toàn bị fail ko hà =))
http://i68.tinypic.com/2l9a3n.jpg
Quảng cáo mũ :)
http://i63.tinypic.com/29engif.jpg
Highcut star: https://www.instagram.com/p/BpY_jZTHp8_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=uamqrplhdaam

Cre: Instagram

☼Madeline☼ Tại 29-10-2018 16:05:07

Yoon Na Moo - Come and hug me
http://i63.tinypic.com/348spcp.jpg
http://i65.tinypic.com/ei5s2q.jpg

http://i67.tinypic.com/54deus.jpg

http://i67.tinypic.com/20ryoi.jpg

http://i65.tinypic.com/30xk0gw.jpg

http://i67.tinypic.com/aewq5l.jpg

http://i65.tinypic.com/2r7n2mw.jpg

http://i67.tinypic.com/x4pvkg.jpg

http://i67.tinypic.com/2dlrio2.jpg

http://i68.tinypic.com/1z65mqg.jpg

http://i66.tinypic.com/29wn6kk.jpg

http://i67.tinypic.com/314t3ti.jpg

http://i65.tinypic.com/fbdu2g.jpg

http://i68.tinypic.com/an0hop.jpg

http://i68.tinypic.com/vwzift.jpg

http://i63.tinypic.com/k1paxd.jpg

http://i67.tinypic.com/34xoz9v.jpg
Halloween x Come and hug me
http://i63.tinypic.com/idvm10.jpg
http://i68.tinypic.com/2ltix69.jpg

http://i64.tinypic.com/2elw6sh.jpg
Cre: weibo+instagram

☼Madeline☼ Tại 31-10-2018 16:39:43

Tin vui là Ki Yong sẽ tổ chức fan meeting ở Đài Bắc vào ngày 6/1/2019 {:489:} . Gần quá mà sao thấy xa vời vợi, muốn đi quá à{:472:} , muốn gặp cục cưng quá xá {:523:}
https://66.media.tumblr.com/d06734e185f6aa3ffe81552a8582a193/tumblr_phgjsy0zNW1rk6gsr_1280.jpg

https://66.media.tumblr.com/e3980ee4f9038260f76627f16f5e48e6/tumblr_phgjsxSRKX1rk6gsr_1280.jpg

Yoon Na Moo
http://i65.tinypic.com/28cdapv.jpg
http://i64.tinypic.com/m7t2jb.jpg

http://i65.tinypic.com/154vkoo.jpg

http://i64.tinypic.com/1547bxd.jpg

http://i63.tinypic.com/dy7pds.jpg

http://i64.tinypic.com/2drvt6s.jpg

http://i68.tinypic.com/2ujh3zm.jpg

http://i66.tinypic.com/ri5407.jpg

http://i66.tinypic.com/2wqseu9.jpg

http://i63.tinypic.com/1zgyqhc.jpg

http://i66.tinypic.com/21o4i2f.jpg

Thông báo từ trang chủ YG về FM
http://i63.tinypic.com/10xheuf.jpg

http://i68.tinypic.com/25grw8x.jpg
Cre: Instagram + weibo

Link đăng ký và mua vé FM: https://www.instagram.com/p/BpmMtkzgibw/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1gg9aqyuv654w

☼Madeline☼ Tại 2-11-2018 01:43:02

IG update 31/10
http://i68.tinypic.com/1409qvn.jpg

http://i67.tinypic.com/rwtjrb.jpg
Jang Ki Yong tại lễ trao giải The 2nd Seoul Awards được tổ chức tại hội trường Hòa bình của ĐH. Kyung Hee: https://www.instagram.com/p/Bpbcz2snT8j/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ylm7dkw8zsi3
http://i65.tinypic.com/ketdtu.jpg
http://i63.tinypic.com/2rghz10.jpg
http://i64.tinypic.com/2zpt82x.jpg

http://i67.tinypic.com/15gpnjp.jpg

http://i65.tinypic.com/15yw51l.jpg

http://i67.tinypic.com/23uc3t5.jpg

http://i64.tinypic.com/2hejxw9.jpg
Nhà YG, 1 anh là bạn thân & 1 anh là bạn trai cũ của Lee Sung Kyung =))
http://i65.tinypic.com/vqofbd.jpg
Fans mang băng rôn đến cổ vũ :*
http://i66.tinypic.com/2rm4fib.jpg
Chân dài miên man nuột nà :* :* :*
http://i63.tinypic.com/2rwuhi1.jpg

http://i64.tinypic.com/18p2l4.jpg

http://i66.tinypic.com/2m7xef4.jpg

http://i64.tinypic.com/o5vpl1.jpg

http://i67.tinypic.com/2e22yd4.jpg

http://i63.tinypic.com/5pomf9.jpg

http://i65.tinypic.com/qy7iau.jpg

http://i63.tinypic.com/2qbep0x.jpg

http://i65.tinypic.com/dnzrev.jpg
Cre: Instagram

☼Madeline☼ Tại 2-11-2018 02:18:25

The 2nd Seoul Awards
http://i67.tinypic.com/2e31wdk.jpg

http://i63.tinypic.com/32zurut.jpg
http://i64.tinypic.com/8y7zw4.jpg

http://i65.tinypic.com/34ye235.jpg

http://i67.tinypic.com/3354nwx.jpg

http://i67.tinypic.com/15chk54.jpg

http://i67.tinypic.com/2ueoeph.jpg

http://i66.tinypic.com/crsk3.jpg

http://i63.tinypic.com/jq15oh.jpg

http://i64.tinypic.com/20jsa5k.jpg

http://i66.tinypic.com/30hly0m.jpg

http://i66.tinypic.com/1znoe15.jpg

http://i65.tinypic.com/25ppcmg.jpg

http://i65.tinypic.com/2ia7tph.jpg

http://i67.tinypic.com/4jtcp3.jpg

http://i63.tinypic.com/vio07p.jpg
Đến bắt tay chúc mừng Hae In :)
http://i68.tinypic.com/29m0um9.jpg

http://i66.tinypic.com/5yg9af.jpg
Bộ 3 "Come and hug me" ngồi cùng nhau
http://i68.tinypic.com/2en28p1.jpg

http://i65.tinypic.com/35kpgrp.jpg
Đang tìm ai vậy Yong??https://www.instagram.com/p/BpegoqLBKsU/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1j4um0ouobmei
Thấy hơi buồn khi Young blood couple ko còn thân nhau như ngày còn đóng chung phim, anh chị ngồi cùng nhau suốt lễ trao giải mà ít nói chuyện quá https://www.instagram.com/p/BpeqIodhvBr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1g9wohot7487a

Cre: Instagram

☼Madeline☼ Tại 2-11-2018 02:31:02

The 2nd Seoul Awards
http://i64.tinypic.com/21lomky.jpg
http://i67.tinypic.com/28hn70j.jpg
Chúc mừng tiền bối Heo Joon Ho "Special Acting Award" giải diễn xuất đặc biệt phim "Come and hug me": https://www.instagram.com/p/BpbqohzHHcd/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=p8nnz8vq4jyh
http://i64.tinypic.com/35laxwh.jpg

http://i66.tinypic.com/11b7rq8.jpg

http://i63.tinypic.com/1z6way9.jpg

http://i66.tinypic.com/24czifr.jpg
Yoon Na Moo - Come and hug me
http://i68.tinypic.com/xlwml1.jpg
http://i63.tinypic.com/294tkle.jpg

http://i65.tinypic.com/245xzpw.jpg

http://i67.tinypic.com/2ch5bar.jpg

http://i64.tinypic.com/6j3804.jpg

http://i65.tinypic.com/30tnjtf.jpg

http://i68.tinypic.com/2e4b4ma.jpg

http://i67.tinypic.com/2d11f85.jpg

http://i64.tinypic.com/m809t.jpg

http://i66.tinypic.com/2h3mr2f.jpg

http://i65.tinypic.com/6t31qw.jpg

http://i65.tinypic.com/s47tb7.jpg

http://i65.tinypic.com/311xnc4.jpg

http://i65.tinypic.com/wqx9c8.jpg
Cre: Instagram+Weibo

☼Madeline☼ Tại 4-11-2018 19:27:30

Yoon Na Moo - Come and hug me
http://i65.tinypic.com/214p99j.jpg
http://i68.tinypic.com/282ml2d.jpg

http://i68.tinypic.com/2mqsu3q.jpg

http://i68.tinypic.com/21ouexw.jpg

http://i65.tinypic.com/2a7bsxt.jpg

http://i64.tinypic.com/2imax61.jpg

http://i63.tinypic.com/24c9tef.jpg

http://i68.tinypic.com/1zmjrqh.jpg

http://i68.tinypic.com/nqb48n.jpg

http://i68.tinypic.com/fdujqr.jpg

http://i67.tinypic.com/1199f04.jpg

http://i68.tinypic.com/28vrree.jpg

http://i63.tinypic.com/kahbw8.jpg
Salvatore Ferragamo Event
http://i63.tinypic.com/3005g9k.jpg

http://i64.tinypic.com/28qykwn.jpg
http://i64.tinypic.com/2mhh3z5.jpg

http://i65.tinypic.com/w2ghsk.jpg

http://i68.tinypic.com/33ystgn.jpg

http://i66.tinypic.com/54g11e.jpg

http://i63.tinypic.com/2cebo5.jpg
Cre: Weibo + Instagram

☼Madeline☼ Tại 4-11-2018 23:30:08

Salvatore Ferragamo Event
http://i68.tinypic.com/2qcl4zn.jpg

http://i66.tinypic.com/2ylmf6t.jpg
http://i66.tinypic.com/1p88bn.jpg

http://i65.tinypic.com/23w7cy8.jpg

http://i64.tinypic.com/28m095k.jpg
http://i68.tinypic.com/2nb65pw.jpg

http://i67.tinypic.com/2808p3k.jpg

http://i65.tinypic.com/2nq6u1g.jpg

http://i68.tinypic.com/m7vvp0.jpg

http://i67.tinypic.com/szudtv.jpg

http://i63.tinypic.com/2h4x6co.jpg

http://i67.tinypic.com/2a94bq0.jpg

http://i65.tinypic.com/14jm0qo.jpg

http://i67.tinypic.com/2nu8855.jpg

http://i63.tinypic.com/30krnk1.jpg

http://i63.tinypic.com/6fa5fr.jpg

http://i68.tinypic.com/w2d0u1.jpg

http://i64.tinypic.com/k9tgzt.jpg

http://i65.tinypic.com/2n1ewcy.jpg

http://i66.tinypic.com/2wqqxx5.jpg

http://i66.tinypic.com/16j25pc.jpg

http://i65.tinypic.com/96m49u.jpg

https://wx1.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxabvo455jj20k00qoq5w.jpg

https://wx4.sinaimg.cn/mw690/686c0181ly1fxabvpednij20m80tngox.jpg

Cre: Instagram
Video tham dự sự kiện:
https://www.instagram.com/p/Bpq8rm0DWIO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1k2owtx2cotwj
https://www.instagram.com/p/Bpq_3AUATx7/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1wo3n3xukm7rk
https://www.instagram.com/p/BprjiT3nmob/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pf81q8yud52m
https://www.instagram.com/p/BptXtPMBq-W/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1o1kbqefi596n
https://www.instagram.com/p/BprQGVwH9Pl/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18ifjlf8qbzo0
https://www.instagram.com/p/Bpy2hbNn0sH/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gzq9k1lqjm27
https://www.instagram.com/p/Bp4AWSxHGnm/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1hbtvyyptmb2

PS: Giờ mới biết cô Kim Hee Ae & Ki Yong cùng cty quản lý YG

☼Madeline☼ Tại 5-11-2018 21:04:44

Yoon Na Moo - Come and hug me
http://i67.tinypic.com/esorw9.jpg

http://i63.tinypic.com/nly04m.jpg
http://i64.tinypic.com/2mpadmb.jpg

http://i66.tinypic.com/65aikp.jpg

http://i67.tinypic.com/j9yp21.jpg

http://i68.tinypic.com/qzj3as.jpg

http://i64.tinypic.com/20ht2yd.jpg

http://i64.tinypic.com/2e1gaoy.jpg

http://i67.tinypic.com/2dkc03m.jpg

http://i68.tinypic.com/1hx9x3.jpg

http://i63.tinypic.com/258cett.jpg

http://i63.tinypic.com/5cyvzt.jpg

http://i68.tinypic.com/2wfqozq.jpg
Quà tặng của fans Trung Quốc dành cho Ki Yong :)
http://i68.tinypic.com/fe4c4x.jpg
Cận cảnh gương mặt đẹp trai :)
http://i68.tinypic.com/2uj5bur.jpg

http://i66.tinypic.com/11brokx.jpg
Cre: Weibo

☼Madeline☼ Tại 6-11-2018 16:19:39

Cái hình này là gạo mà fans nước ngoài chuẩn bị để ủng hộ phim "Come and hug me" hồi tháng 5
http://i68.tinypic.com/2ywzw5i.jpg

https://66.media.tumblr.com/b1dadf23eb3c5325877e824bdb538fcc/tumblr_inline_p9ta8uxZgB1qjn6sr_1280.jpg
http://i65.tinypic.com/2co4z9f.jpg

http://i66.tinypic.com/ofudqb.jpg

http://i65.tinypic.com/2i1yq9y.jpg

http://i65.tinypic.com/2upzc7o.jpg

http://i66.tinypic.com/a4v12t.jpg

http://i66.tinypic.com/291yuly.jpg

http://i66.tinypic.com/116rwhw.jpg

http://i63.tinypic.com/24et3f5.jpg

http://i67.tinypic.com/30m05sm.jpg
Chụp chung với các staff của movie đang đóng??
http://i64.tinypic.com/30jqvsh.jpg

http://i63.tinypic.com/16awbcl.jpg
Fans Trung Quốc làm, ko biết là để tặng Yong trong FM sắp tới, hay là để làm kỉ niệm??
http://i67.tinypic.com/2w7gyeq.jpg

http://i68.tinypic.com/8y5aix.jpg

http://i67.tinypic.com/i54ruq.jpg

http://i68.tinypic.com/2iaq3gl.jpg

http://i66.tinypic.com/okctwh.jpg

http://i64.tinypic.com/fc5f7k.jpg
1 góc nhỏ Ki Yong của 1 bạn fangirl người Hàn Quốc
http://i68.tinypic.com/14y0fis.jpg
Cre: Weibo + Tumblr
trang: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Phiên bản đầy đủ: Jang Ki Yong - 장기용