nancy Tại 8-4-2018 21:35:51

Kim Tae Ri_김태리

Kim Tae Ri - 김태리

https://sv1.uphinhnhanh.com/images/2018/04/08/vhPuBPB.jpg


Ngày sinh : 24.4.1990
Chiều cao : 1m67
Học vấn : Đại học Kyung Hee

CÁC PHIM ĐÃ THAM GIA

Phim điện ảnh
2016         The Handmaiden        
2017         1987: When the Day Comes        
2018         Little Forest        

Phim truyền hình
2016         Entourage (Cameo)
2018         Mr. Sunshine        

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 21:50:55

Thích bả trong '1987' nên sẽ post loạt hình liên quan đến movie '1987' trước :x


http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrltiozfj30rs15o1kx.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrlwwgesj30rs15ohdt.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrlzi81hj30rs15o4qp.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrm3sp88j30rs15o4qp.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrm7awpfj315o0rsb29.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 21:52:32

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrmcggolj315o0rshdt.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrmetcivj30rs15oe5s.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrmjamvzj30rs15o4o5.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fndrmkzai3j30rs15ox48.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 21:56:59

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9m88g1oj30rs15oqsj.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9njy9tej315o0rse69.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9nh9j28j315o0rsb29.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9myq8wbj30rs15o1dq.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9mwgd97j315o0rs1ch.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 21:58:41

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9mrnz1rj315o0rs7pv.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9mmxie5g30hg0iikjn.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9mev82aj30rs15owvb.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne9ho5i6pj30rs15oarl.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 22:00:19

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne8nzho06g30eq0eqhdw.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne8obiyveg30hs0hshdw.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne8oj6ck0g30fa0fakjo.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne8p42on9g30go0gox6s.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fne8qer18xg30hs0hsqv7.jpg


Cre: weibo

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 22:10:59

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhpjer4j315o0rs7vq.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuh6ampnj315o0rsb29.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhxky18j315o0rs7r6.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhtrs24j315o0rswzu.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhzs0w0j315o0rs7wh.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 22:12:10

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhkh1grj315o0rskcg.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhj933bj315o0rs7wh.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuhhiuo5j315o0rsb29.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuh8vuumj315o0rsx1x.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 22:14:05

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuer7xnnj30rs15okjl.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbufa156pj30rs15ob29.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuf5uc47j30rs15ob29.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuei2mv4j30rs15o7wh.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/large/005CGX7egy1fnbuebbbtlj30rs15ob29.jpg


Cre: as tagged

Ly.Hoang Tại 8-4-2018 22:22:37

1987: When the Day Comes (2017) dir. Jang Joon-hwan

https://78.media.tumblr.com/929c896d06de5a0fdee250cd6662a590/tumblr_p4b95hahG51wkvo7ho3_r1_540.gif

https://78.media.tumblr.com/aa1d1717a88279fe291661287d42436f/tumblr_p4b95hahG51wkvo7ho4_r1_540.gif

https://78.media.tumblr.com/0525227a9243dc2926bef091815cea8a/tumblr_p4b95hahG51wkvo7ho1_r1_540.gif

https://78.media.tumblr.com/05dd853bd809ebb07a0769fc9047edbf/tumblr_p4b95hahG51wkvo7ho2_r1_540.gif


Cre: tumblr
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Kim Tae Ri_김태리