sis_wanabe Tại 6-6-2017 11:56:26

[Vietsub] Giấc Mộng Xưa 旧梦 - Winky Thi

https://s3.postimg.org/4ttovqb1f/image.png

C-zone Sunbing Team
Translator: katzy
Timer: sis_wanabe
Typesetter: sis_wanabe
Encoder: sis_wanabe
Make Vid: .Me.


uYtB--Jbugk

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub] Giấc Mộng Xưa 旧梦 - Winky Thi