Sunny4887 Tại 5-4-2017 23:02:07

[2017] Đại sứ DOOTA Duty Free - FM "You’re my Lasting Love" in Seoul

2017 Jang Geun Suk encore fan meeting ~ You’re my Lasting Love ~ ở Seoul
Jang Keun Suk sẽ tổ chức '2017 Jang Keun Suk encore fan meeting ~ You’re my Lasting Love ~ ở Seoul' dành cho du khách Nhật (hoặc những người sống ở Nhật).
Theo trang web thông báo, cuộc họp fan hâm mộ dường như được tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại một địa điểm ở Seoul.
FM này không phải là kế hoạch và tổ chức bởi Lotte, mà bởi DMZ E & T.

https://farm3.staticflickr.com/2806/33690539365_d8baaafe08_z.jpg

cre: http://www.nta.co.jp/kaigai/season/special/2017jangkeunsuk0527/

Sunny4887 Tại 6-4-2017 15:16:59

FM You are my Lasting Love

QopsjEZShhk

https://www.youtube.com/watch?v=QopsjEZShhk

Suk_USA Tại 6-4-2017 18:29:17

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/32/0d/9e/320d9e0658df3dd8d4bc65f379e9e446.jpg

cre: tw

Sunny4887 Tại 8-4-2017 16:11:08

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c0/be/3e/c0be3e5389e17284eb42dc0cfd321dc1.jpg

cre: tw

Suk_USA Tại 9-4-2017 15:25:10

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/22/1a/0d/221a0dd662e8bbc9bdeea5270dffed77.png

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d5/5f/ea/d55fea9d903539dcdbdcb454a9ec516c.png

cr: pn

Suk_USA Tại 9-4-2017 15:28:12

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f0/bd/ce/f0bdce53f5e16740c7397d0f0c750217.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b4/d5/75/b4d57561a537f6f0fbc69ba938e28e5a.jpg

cr: pn

Sunny4887 Tại 10-4-2017 15:19:58

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/14/83/12/148312b1f3c15bbafe316d0fbe0b8c16.png

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/14/86/39/148639c5521e8e6226aac9f2a8eca48a.jpg

cre: pt

Suk_USA Tại 11-4-2017 17:03:15

News này liên quan FM nên để tạm ở đây, nhiều hình quá :)
Vậy mà cũng có kẻ xấu giật tít chê anh đó Suk à. =))

http://mimgnews1.naver.net/image/420/2017/04/10/151103517_8.gif

https://c1.staticflickr.com/4/3934/33956090935_c5ce21317a_z.jpg

cr: tag

Suk_USA Tại 11-4-2017 17:05:43

https://c1.staticflickr.com/3/2904/33798516022_52d1163e19_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2905/33798515452_aa4a0be3cc_z.jpg

cr: tag

Suk_USA Tại 11-4-2017 17:07:57

https://c1.staticflickr.com/3/2897/33798514312_4b5f4f075a_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2854/33956086305_8127b4d66f_z.jpg

cr: tag
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [2017] Đại sứ DOOTA Duty Free - FM "You’re my Lasting Love" in Seoul