kyoluvjj Tại 3-10-2016 09:19:18

NỘI QUY - HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Spam !


-không spam tạo theatkhông liên quan đến lĩnh vực Fanfic !(1)

-hạn chếtám trong theat truyện của author ! (2)

- Khu vực Tám,trò chuyện từ 2-3 dòng trở lên !(3)

-Comt cho 1 theat Fanfic -tối thiểuphải là 1 câu dài hoàn chỉnh câu !(4)


( truyện hay !cám ơn au .)==>tuyệt đối không ghi như thế này rất sáo rỗng .

-Khi các bạn trò chuyện,tám .Mình không giới hạn phải cách comt ,vì mình biết phải trả rất nhiều comt,giới hạn sẽ hạn chế các bạn .Nhưng có một điều tuyệt đối không được,chính là bạn không được rep trả lời tin cho một người mà quá một lần .(5)

Ví dụ :

+A rep B,A rep B,A rep B= không được phép !-Sai.

+A rep B,A rep C,A rep D==được phép !đúng .Hình Thức xử Phạt!

+Mục (1) : Hình thức phạt sẽ là del theat không cần báo trước .Ba lần xóa liên tiếp sẽ bị bấn nick 3 tháng .Nếu còn tiếp tục sẽ bị bấn vĩnh viễn .

+Mục (2):sẽ được nhắc nhở !

+Mục (3) : sẽ được nhắc nhởđể edit -Nếu đã được nhắc nhở mà vẫnchưa edit sẽ bị rết trừ , và sau khi rết trừ mà vẫn không chịu edit sẽ bị xóa comt ngay tức khắc .Tái phạm nhiều lần liên tiếp sẽ bị bấn nick 1 tháng .

+Mục (4):sẽ được nhắc nhở để edit -Tái phạm hoặc không edit sau khi đã được nhắc ba lầnthì sẽ bị một lần rết trừ nhắc nhở.Tái phạm del comt và bấn nick 1 tuần cảnh cáo-tái phạm liên tiếp sẽ bấn nick 1 tháng

+Mục (5) : sẽđược nhắc nhở và xóa comt spam ,tái phạm sau khi được nhắc sẽ bị bấn nick 1 tuần cảnh cáo.Nhiều lần liên tiếp sẽ làbấn nick 1 tháng.

Về author !

-trước khi post fic hãy đọc Nội quy của box Fanfic dành cho author để tránh post sai quy đinh !( 1)

-Khi post sai nội quy sẽ được Mod nhắc nhở -quá thời hạn 1 tháng không edit lại fic ,theat fic của các bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn !(2)

-hãy đăng ký hộ khẩu cho fic khi bạn tạo fic xong ,và báo hoàn khi fic hoàn bằng hai nhà ở ngoài mặt tiền box theo đúng mẫu quy đinh !(3)

- hình thức trans fic haypost lại fic mà không phải của chính mình,yêu cầu có sự xác nhận từ author chính thức của fanfic ! (4)

-không đạo fanfic của người khác,nếu để Mod phát hiện sẽ mở cuộc họp giữa hai Mod đi xem xétvà đưa ra hình thức xử phạt chính thức ! (5)
Hình thức xử phạt !

+Mục (1 ) và (2) ,(3) sẽ được nhắc nhở ,nếu đã được nhắc nhở màvẫntái phạm sẽ bị Del theat fic của mình và bấn nick 1 tuần cảnh cáo


+Mục (4),(5) sẽ bị nhắc nhở,xem xét và bấn nick 2 tháng cảnh cáo .


War

-cấm tuyệt đối war trong box !

-không kích chiến tranh !

-không bash idol !

-không có lời lẽ thô tục !

- không kéo bè phái !


Hình thức xử phạt !


-bấn nick 3 tháng.

Các trường hợp trên,nếu sau khi bấn cảnh cáomà vẫn tái phạm sẽ bị bấn nick ba tháng.Cứ liên tục tái phạm sẽ bị bấn nickVĩnh viễn .

-Thân-

kyo.

kyoluvjj Tại 18-12-2016 19:07:03

From Mod 18/12/2016


-Bắt đầu từ hôm nay bảng nội quyvà hình phạt cho theat fic có chút thay đổi.


Khi các bạn comt theat fic nào đó đề nghi lưu ý phải ba dòng trở lên và ít nhất trong đó có 1 câu hoàn chỉnh liên quan đến Fanfic . Các author khi trả lời comt cũng như thế và hạn chế ở mức tối thiểu .


Khi các bạn vi phạm thì Mod sẽ nhắc nhở edit ba lần -sau ba lần sẽ là một rết trừ.Sau đó sẽ là xoá luôn comt của các bạn. Vẫn cứ tiếp tuc spam một dòng sau bi nhắc nhở nhiều lần bạn sẽ bị bấn nick 1 tháng cảnh cáo và tuỳ theo mức độ hình phạt có thể tăng hoặc giảm .

Nếu như các author muốn báo cáo comt đó spam,sẽ được luôn Mod xoámà không cần nhắc nhở.Trước đây cho các bạn comt một dòng tuỳ ý hình như đã dẫn đến spam quá nhiều trong theat fic nên nay Modxin phép thay đổi nội quy .-thân -
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: NỘI QUY - HÌNH THỨC XỬ PHẠT