kyoluvjj Tại 2-10-2016 16:10:14

BÁO HOÀN - XÓA - KHÓA - MỞ

Thông Báo

-kể từ ngày 2/10-topic cũ yêu cầu sẽ khóa và đưa xuống,Mod sẽ lập một theat mới đó là báo fic,đứa con tinh thần của các bạnđã hoàn.Để Mod tiện tô màu .

-Các fic từ nay không cần phải yêu cầu treo poster,vì tất cả fic nào cũng sẽ được treo


- Nếu muốn Xóa + Khóa + Mở fic thì báo luôn ngay trong theat này theomẫu sau .


ví dụ 1 :

+tên fic :

+tên author:

+yêu cầu : xóa fic

+ link fic :

Ví dụ 2 :

+tên fic :

+tên author :

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
From Mod :

-KYO-

miu0699 Tại 10-10-2016 19:39:39

+tên fic : Cô gái ấy

+tên author: miu0699

+yêu cầu : xóa fic

+ link fic : http://forum.kites.vn/thread/-shortfic-t-co-gai-ay-miu0699-ji-yeon-myungsoo-seung-ho-seungri-chap-2-18-3-2016--451111-1-1.html

miu0699 Tại 10-10-2016 19:46:01

+tên fic : FG và bạn cùng bàn

+tên author : miu0699

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic : http://forum.kites.vn/forum.php?&mod=viewthread&tid=467819

leros Tại 11-10-2016 08:55:55

+ Vũng nước nhỏ/ Leros

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :http://forum.kites.vn/thread/-truyen-ngan-k-vung-nuoc-nho-leros-475315-1-1.html

Bacham72 Tại 29-10-2016 01:01:02

+tên fic : Xảo ngôn Vọng ngữ

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/thread/-oneshot-t-xao-ngon-vong-ngu-aae-nguyen-huang-zitao-kris-wu-completed-484127-1-1.html
(From: Kites)

WinnieWiny Tại 3-11-2016 14:58:34

Tên fic: Quy Linh

Tên author: WinnieWiny

Yêu cầu: fic hoàn

Link fic:
http://forum.kites.vn/thread/-longfic-m-quy-linh-winniewiny-kai-chanyeol-baekhyun-sehun-quyen-4-menh-cuc-chap-12-menh-cuc-end-456533-1-1.html

Bacham72 Tại 25-11-2016 01:03:19

+tên fic : Breathless

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :

http://forum.kites.vn/thread/-songfic-t-breathless-aae-nguyen-kwon-ji-yong-completed-485697-1-1.html
(From: Kites)

WinnieWiny Tại 31-1-2017 12:23:14

Tên fic: Đỉnh thế giới

Tên author: WinnieWiny

Yêu cầu: Xóa fic

Link fic: Đỉnh Thế Giới | WinnieWiny | ChanBaek | Chap 2
http://forum.kites.vn/thread/-longfic-t-dinh-the-gioi-winniewiny-chanbaek-chap-2-488247-1-1.html
(From: Kites)

GEG Tại 4-3-2017 18:56:20

Tên fic: Kill me softly (His song)

Tên author: GEG.

Yêu cầu: Hoàn fic

Link fic: forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=489645&extra=page%3D2&mobile=no

Bacham72 Tại 17-4-2017 13:49:19

+tên fic : Cửa sổ tâm hồn

+tên author : Aaenguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/thread/-oneshot-m-cua-so-tam-hon-aaenguyen-huang-zi-tao-end-490373-1-1.html
(From: Kites)
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: BÁO HOÀN - XÓA - KHÓA - MỞ